Hyxazin 4 mg prolonged - release tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

C02CA4

дозиране:

4 mg prolonged - release tablets

Каталог на резюме:

Hyxazin, 4 mg prolonged - release tablets x 10; x 28; x 30; x 50; x 90; x 98; x 100

Дата Оторизация:

2014-10-27

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите