Hiprabovis IBR Marker Live

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

жив gE-tk- двойно-ген-делящ говежди херпес вирус тип 1, щам CEDDEL: 106.3-107.3 CCID50

Предлага се от:

Laboratorios Hipra S.A

АТС код:

QI02AD01

INN (Международно Name):

live gene-deleted vaccine for intramuscular use for active immunisation of cattle against infectious bovine rhinotracheitis

Терапевтична група:

Говеда

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За активна имунизация на едър рогат добитък, с три месечна възраст на едър рогат добитък срещу вируса на херпес симплекс тип 1 (BoHV-1) за намаляване на клинични признаци на инфекциозно котешки ринотрахеит едър рогат добитък (IDB) и областта на отделяне на вируса. Началото на имунитета: 21 дни след завършване на основната схема на ваксинация. Продължителност на имунитета: 6 месеца след завършване на основната схема за ваксинация.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-01-27

Листовка

                19
B. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА:
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE
лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за говеда
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE Лиофилизат и
разтворител за инжекционна суспензия
за
говеда
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Лиофилизат:
Всяка доза от 2 ml съдържа: Жив Говежди
Херпесен Вирус gE
-
tk
-
с двойна генна делеция, тип 1
(BoHV-1), щам CEDDEL: 10
6.3
– 10
7.3
СCID
50
_Съкращения: _
_gE_
_-_
_: премахнат гликопротиен E;tk_
_-_
_: премахната тимидин киназа;CCID:
клетъчна култура инфекциозна _
_доза _
Разтворител:
Фосфатен буферен разтвор
Суспензия след реконструкция:
прозрачна розова течност.
Лиофилизат: прах с бял до жълтеникав
цвят
Разтворител: прозрачна хомогенна
течност
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на говеда на
възраст над 3 месеца срещу Говежди
Херпесен Вирус тип 1
(BoHV-1) с цел намаляване на клиничните
признаци на Инфек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE лиофилизат и
разтворител за инжекционна суспензия
за
говеда.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ВСЯКА ДОЗА ОТ 2 ML СЪДЪРЖА:
Лиофилизат:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Жив Говежди Херпесен Вирус gE
-
tk
-
с двойна генна делеция, тип 1 (BoHV-1), щам
CEDDEL:
10
6.3
– 10
7.3
СCID
50
_Съкращения: _
_gE_
_-_
_: премахнат гликопротиен E; tk_
_-_
_: премахната тимидин киназа; CCID:
клетъчна култура _
_инфекциозна доза _
Разтворител:
Фосфатен буферен разтвор
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Суспензия след реконструкция:
прозрачна розова течност.
Лиофилизат: прах с бял до жълтеникав
цвят
Разтворител: прозрачна хомогенна
течност
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (телета и възрастни крави).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на говеда на
възраст над 3 месеца срещу Говежди
Херпесен Вирус тип 1
(BoHV-1) с цел намаляване на клиничните
признаци на Инфекциозен говежди
ринотр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2017
Листовка Листовка чешки 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2017
Листовка Листовка датски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2017
Листовка Листовка немски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2017
Листовка Листовка естонски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2017
Листовка Листовка гръцки 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2017
Листовка Листовка английски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-02-2011
Листовка Листовка френски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2017
Листовка Листовка италиански 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-02-2011
Листовка Листовка латвийски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-02-2011
Листовка Листовка литовски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2017
Листовка Листовка унгарски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2017
Листовка Листовка малтийски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-02-2011
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-02-2011
Листовка Листовка полски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2017
Листовка Листовка португалски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-02-2011
Листовка Листовка румънски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2017
Листовка Листовка словашки 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2017
Листовка Листовка словенски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-02-2011
Листовка Листовка фински 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2017
Листовка Листовка шведски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2017
Листовка Листовка норвежки 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2017
Листовка Листовка исландски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2017
Листовка Листовка хърватски 06-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2017

Преглед на историята на документите