Helicobacter Test INFAI

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

urea (13C)

Предлага се от:

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik NMR-Imaging GmbH

АТС код:

V04CX

INN (Международно Name):

13C-urea

Терапевтична група:

Диагностични агенти

Терапевтична област:

Breath Tests; Helicobacter Infections

Терапевтични показания:

Хеликобактер test INFAI може да се използва за прижизненного диагноза гастродуоденальной зона helicobacter pylori инфекция:възрастни;тийнейджъри, които, вероятно, са на язвена болест. Хеликобактер test INFAI за деца на възраст от три до 11 години може да се използва за прижизненного диагноза gastrduodenal helicobacter pylori инфекция:за измерване на успеха на эрадикационной терапия, или когато неинвазивни тестове не могат да бъдат изпълнени или когато има дискордантные резултати, произтичащи от инвазивни тестове. Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-08-14

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HELICOBACTER TEST INFAI 75 MG ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛЕН
РАЗТВОР
13
C-урея
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Aко получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Helicobacter Test INFAI и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Helicobacter Test INFAI
3.
Как да използвате Helicobacter Test INFAI
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Helicobacter Test INFAI
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HELICOBACTER TEST INFAI И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Helicobacter Test INFAI е предназначен само за
диа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Helicobacter Test INFAI 75 mg прах за перорален
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една банка съдържа 75 mg
13
C-урея (
_13_
_C-urea_
) прах
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Бял, кристален прах за перорален
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Helicobacter Test INFAI
_ _
се прилага за
_in vivo_
диагностика на инфекция с
_Helicobacter pylori_
на
стомаха и дванадесетопръстника при:
-
възрастни,
-
юноши със съмнение за пептична язвена
болест.
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този лекарствен продукт трябва да се
прилага от медицински специалист и
под съответно
лекарско наблюдение.
Дозировка
Helicobacter Test INFAI е дихателен тест за
еднократно приложение. Пациенти на
възраст от
12 години нагоре трябва да приемат
съдържанието на една банка от 75 mg.
Начин на приложение
За провеждане на теста при пациенти на
възраст 12 години и по-възрастни са
необходими
200 ml 100 % портокалов сок или 1 g лимонена
киселина, разтворена в 200 ml вода (като
хранене преди прилагане на теста),
както и 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-02-2023
Листовка Листовка чешки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-02-2023
Листовка Листовка датски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-02-2023
Листовка Листовка немски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-02-2023
Листовка Листовка естонски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-02-2023
Листовка Листовка гръцки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-02-2023
Листовка Листовка английски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-06-2008
Листовка Листовка френски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-02-2023
Листовка Листовка италиански 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-06-2008
Листовка Листовка латвийски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-06-2008
Листовка Листовка литовски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-02-2023
Листовка Листовка унгарски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-02-2023
Листовка Листовка малтийски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-06-2008
Листовка Листовка нидерландски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-06-2008
Листовка Листовка полски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-02-2023
Листовка Листовка португалски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-06-2008
Листовка Листовка румънски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-02-2023
Листовка Листовка словашки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-02-2023
Листовка Листовка словенски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-06-2008
Листовка Листовка фински 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-02-2023
Листовка Листовка шведски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-02-2023
Листовка Листовка норвежки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-02-2023
Листовка Листовка исландски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-02-2023
Листовка Листовка хърватски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите