Halocur

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

халофугинонът

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QP51AX08

INN (Международно Name):

halofuginone

Терапевтична група:

Телета, новородено

Терапевтична област:

антипротозойни

Терапевтични показания:

При новородени calvesPrevention диария, във връзка с диагностированным криптоспоридии парвум в домакинства с историята на криптоспоридиоз. Прилагането трябва да започне през първите 24 до 48 часа. Намаляване на диарията поради диагностициран Cryptosporidium parvum. Прилагането трябва да започне в рамките на 24 часа след началото на диарията. И в двата случая е доказано намаляването на екскрецията на ооцисти.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-10-29

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
HALOCUR 0.5 mg/ml перорален разтвор за телета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
HALOCUR 0.5 mg/ml перорален разтвор за телета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Този ветеринарнoмедицински продукт е
перорален разтвор с жълт цвят (canary
yellow).
HALOCUR
съдържа 0.5 mg/ml Halofuginone base (като лактатна
сол)
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Предпазване от диария, след
диагностициране на
_Cryptosporidium parvum _
във ферми, в които е
имало криптоспоридиоза.
Приложението трябва да започне в
първите 24 до 48 часа след раждането;
Намаляване
на
диарията,
диагностицирана
като
причинена
от
_Cryptosporidium _
_parvum. _
Приложението трябва да започне до 24
часа след появата на диарията.
И в двата случая е доказано намаление
на отделянето на ооцисти.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага на гладно.
Да не се използва в случаи на диария,
продължаваща повече от 24 часа и 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
HALOCUR 0.5 mg/ml перорален разтвор за телета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Halofuginone base
0.50 mg/ml
(като лактатна сол)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Benzoic acid (E 210) 1.00 mg/ml
Tartrazine (E 102) 0.03 mg/ml
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален разтвор
Хомогенен, бистър разтвор с жълт цвят
(canary yellow).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Новородени телета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Предпазване от диария, след
диагностициране на
_Cryptosporidium parvum _
във ферми, в които е
имало криптоспоридиоза.
Приложението трябва да започне в
първите 24 до 48 часа след раждането;
Намаляване на диарията,
диагностицирана като причинена от
_Cryptosporidium parvum. _
Приложението трябва да започне до 24
часа след появата на диарията.
И в двата случая е доказано намаление
на отделянето на ооцисти.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага на гладно.
Да не се използва в случаи на диария,
продължаваща повече от 24 часа и при
слаби животни.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-09-2019
Листовка Листовка чешки 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-09-2019
Листовка Листовка датски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-09-2019
Листовка Листовка немски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-09-2019
Листовка Листовка естонски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-09-2019
Листовка Листовка гръцки 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-09-2019
Листовка Листовка английски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-02-2021
Листовка Листовка френски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-09-2019
Листовка Листовка италиански 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-02-2021
Листовка Листовка латвийски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-02-2021
Листовка Листовка литовски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-09-2019
Листовка Листовка унгарски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-09-2019
Листовка Листовка малтийски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-02-2021
Листовка Листовка полски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-09-2019
Листовка Листовка португалски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-02-2021
Листовка Листовка румънски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-09-2019
Листовка Листовка словашки 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-09-2019
Листовка Листовка словенски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-09-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-02-2021
Листовка Листовка фински 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-09-2019
Листовка Листовка шведски 18-09-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-09-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите