Halagon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

халофугинон лактат

Предлага се от:

Emdoka BVBA

АТС код:

QP51AX08

INN (Международно Name):

halofuginone

Терапевтична група:

Телета, новородено

Терапевтична област:

halofuginone, други антипротозойных средства

Терапевтични показания:

При новородени телета:профилактика на диария, във връзка с диагностированным криптоспоридии парвум инфекция, в домакинства с историята на криптоспоридиоз. Прилагането трябва да започне през първите 24 до 48 часа. Намаляване на диария, във връзка с диагностированным криптоспоридии парвум заразяване. Прилагането трябва да започне в рамките на 24 часа след началото на диарията. И в двата случая е доказано намаляването на екскрецията на ооцистите.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-12-13

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
_ _
16
_ _
ЛИСТОВКА:
HALAGON 0,5 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР ЗА ТЕЛЕТА
1.
ИМЕ
И
ПОСТОЯНEН
АДРЕС
НА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА
ЛИЦЕНЗА
ЗА
УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА
РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
EMDOKA bvba
John Lijsenstraat 16
B-2321 Hoogstraten
Белгия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Divasa-Farmavic, S.A.
Ctra. Sant Hipolit, Km. 71
08503 Gurb-Vic, Barcelona
Испания
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
HALAGON 0,5 mg/ml перорален разтвор за телета
halofuginone (като лактатна сол)
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Halofuginone (като лактатна сол)
0,50 mg
Еквивалентна на 0,6086 mg halofuginone lactate
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Benzoic acid (E210)
1 mg
Tartrazine (E102)
0,03 mg
Бистър жълт перорален разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При новородени телета:
•
Предпазване от диария, след поставена
диагноза за инфекция с
_Cryptosporidium parvum _
във
ферми, в които е имало
криптоспоридиоза.
Приложението трябва да започне в
първите 24 до 48 часа след раждането.
•
Намаляване на диарията,
диагностицирана като причинена от
инфекция с
_Cryptosporidium _
_parvum._
•
Приложението трябва да започне до 24
часа след появата на диарията.
И в двата случая е доказано намаление
на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
HALAGON 0,5 mg/ml перорален разтвор за телета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Halofuginone (като лактатна сол)
0,50 mg
Еквивалентна на 0,6086 mg halofuginone lactate
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Benzoic acid (E210) 1 mg
Tartrazine (E102) 0,03 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален разтвор.
Бистър жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (новородени телета).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
При новородени телета:
•
Предпазване от диария, след поставена
диагноза за инфекция с
_Cryptosporidium parvum _
във
ферми, в които е имало
криптоспоридиоза.
Приложението трябва да започне в
първите 24 до 48 часа след раждането;
•
Намаляване на диарията,
диагностицирана като причинена от
инфекция с
_Cryptosporidium _
_parvum. _
Приложението трябва да започне до 24
часа след появата на диарията.
И в двата случая е доказано намаление
на отделянето на ооцисти.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага на гладно.
Да не се използва в случаи на диария,
продължаваща повече от 24 ч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-10-2021
Листовка Листовка чешки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-10-2021
Листовка Листовка датски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-10-2021
Листовка Листовка немски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-10-2021
Листовка Листовка естонски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-10-2021
Листовка Листовка гръцки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-10-2021
Листовка Листовка английски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-12-2016
Листовка Листовка френски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-10-2021
Листовка Листовка италиански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-12-2016
Листовка Листовка латвийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-12-2016
Листовка Листовка литовски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-10-2021
Листовка Листовка унгарски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-10-2021
Листовка Листовка малтийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-12-2016
Листовка Листовка нидерландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-12-2016
Листовка Листовка полски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-10-2021
Листовка Листовка португалски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-12-2016
Листовка Листовка румънски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-10-2021
Листовка Листовка словашки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-10-2021
Листовка Листовка словенски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-12-2016
Листовка Листовка фински 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-10-2021
Листовка Листовка шведски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-10-2021
Листовка Листовка норвежки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-10-2021
Листовка Листовка исландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2021
Листовка Листовка хърватски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-12-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите