Grastofil

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
10-01-2022
Активна съставка:
филграстим
Предлага се от:
Accord Healthcare, SLU
АТС код:
L03AA02
INN (Международно Name):
filgrastim
Терапевтична група:
Иммуностимуляторы,
Терапевтична област:
Неутропения
Терапевтични показания:
Grastofil е показан за намаляване продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установените цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия и остра миелоидна синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на Grastofil са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Grastofil е предназначен за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (PBPCs). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) ≤ 0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, в дългосрочен план администрация Grastofil се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития.
Каталог на резюме:
Revision: 14
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002150
Дата Оторизация:
2013-10-17
EMEA код:
EMEA/H/C/002150

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 10-01-2022
Листовка Листовка
чешки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 10-01-2022
Листовка Листовка
датски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 10-01-2022
Листовка Листовка
немски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 10-01-2022
Листовка Листовка
естонски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 10-01-2022
Листовка Листовка
гръцки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 10-01-2022
Листовка Листовка
английски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 10-07-2014
Листовка Листовка
френски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 10-01-2022
Листовка Листовка
италиански 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 16-06-2014
Листовка Листовка
латвийски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 16-06-2014
Листовка Листовка
литовски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 10-01-2022
Листовка Листовка
унгарски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 10-01-2022
Листовка Листовка
малтийски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 16-06-2014
Листовка Листовка
нидерландски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 16-06-2014
Листовка Листовка
полски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 10-01-2022
Листовка Листовка
португалски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 16-06-2014
Листовка Листовка
румънски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 10-01-2022
Листовка Листовка
словашки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 10-01-2022
Листовка Листовка
словенски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 16-06-2014
Листовка Листовка
фински 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 10-01-2022
Листовка Листовка
шведски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 10-01-2022
Листовка Листовка
норвежки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 10-01-2022
Листовка Листовка
исландски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 10-01-2022
Листовка Листовка
хърватски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 16-06-2014

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Grastofil 30 MU/0,5 ml инжекционен/инфузионен разтвор в предварително напълнена

спринцовка

филграстим (filgrastim)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Grastofil и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Grastofil

Как да използвате Grastofil

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Grastofil

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Grastofil и за какво се използва

Какво представлява Grastofil

Grastofil съдържа активното вещество филграстим. Grastofil е растежен фактор на белите

кръвни клетки (гранулоцит-колониостимулиращ фактор) и принадлежи към група лекарства,

наречени цитокини. Растежните фактори са протеини, които нормално се произвеждат в

организма, но те могат да се произвеждат и чрез биотехнология за употреба като лекарство.

Grastofil действа като стимулира костния мозък да произвежда повече бели кръвни клетки.

Намаляването на броя на белите кръвни клетки (неутропения) може да се дължи на различни

причини и прави организма Ви по-податлив на инфекции. Филграстим стимулира костния

мозък (тъканта, където се създават кръвните клетки) да произвежда повече бели кръвни клетки

за подпомагане на борбата с инфекциите.

За какво се използва Grastofil

Вашият лекар Ви е предписал Grastofil, който се използва за лечение на неутропения,

заболяване при което организмът произвежда твърде малко неутрофили. Неутропенията може

да е продължително заболяване, при което Вашият организъм не произвежда достатъчно

неутрофили, или да е причинена от лекарства, използвани за лечение на рак. В някои случаи

организмът Ви може да произвежда достатъчно неутрофили, но като част от лечението Вашият

лекар може да поиска да увеличи броя на определени кръвни клетки (CD34 клетки) и да ги

събира. Клетките се събират, като се използва процес, наречен афереза. Събраните клетки се

връщат обратно във Вашия организъм след като сте провели противораково лечение с високи

дози, за да може кръвната Ви картина да се нормализира бързо. Вашият лекар ще Ви каже защо

се лекувате с Grastofil.

Grastofil може да се използва:

за увеличаване на броя на белите кръвни клетки след лечение с химиотерапия, за

подпомагане на предотвратяването на инфекции;

за увеличаване на броя на белите кръвни клетки след костномозъчна трансплантация за

подпомагане на предотвратяването на инфекции;

за увеличаване на броя на белите кръвни клетки, ако страдате от тежка хронична

неутропения, за подпомагане на предотвратяването на инфекции;

при пациенти с напреднала инфекция с ХИВ, което ще помогне за намаляване на риска от

инфекции;

преди прилагането на химиотерапия с високи дози за стимулиране на костния мозък да

произведе повече стволови клетки, които могат да бъдат взети и върнати обратно след

лечението Ви. Те могат да бъдат взети от Вас или от донор. След това стволовите клетки

ще бъдат върнати в костния мозък и ще произвеждат кръвни клетки.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Grastofil

Не използвайте Grastofil

ако сте алергични към филграстим или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Grastofil.

Информирайте Вашия лекар, преди започване на лечение,

ако имате

остеопороза (заболяване на костите);

сърповидноклетъчна анемия, тъй като филграстим може да причини сърповидно-

клетъчна криза.

Моля, незабавно информирайте Вашия лекар по време на лечението с Grastofil:

ако имате внезапни признаци на алергия, като например обрив, сърбеж или копривна

треска по кожата, подуване на лицето, устните, езика или други части на тялото, задух,

хрипове или затруднено дишане, тъй като това може да са признаци на тежка алергична

реакция (свръхчувствителност);

ако получите подуване на лицето или глезените, кръв в урината или кафяво оцветяване на

урината, или забележите, че отделяте по-малко количество урина от обикновено

(гломерулонефрит).

ако получите болка в горната лява част на корема (абдоминална болка), болка в лявото

подребрие или болка в горната част на рамото (това може да са симптоми на уголемена

слезка (спленомегалия) или може би разкъсване на слезката);

ако забележите необичайно кървене или поява на синини (това може да са симптоми на

намаляване на тромбоцитите (тромбоцитопения), с намалена способност на кръвта Ви да

се съсирва;

Възпаление на аортата (големият кръвоносен съд, който пренася кръвта от сърцето към

останалата част на тялото) се съобщава рядко при раково болни пациенти и при здрави донори.

Симптомите могат да включват треска, коремна болка, неразположение, болка в гърба и

повишени маркери на възпалението. Информирайте Вашия лекар, ако получите тези симптоми.

Загуба на повлияване от филграстим

Ако изпитате загуба на повлияване или невъзможност за поддържане на повлияването от

лечението с филграстим, Вашият лекар ще проучи причините за това, включително дали сте

развили антитела, които неутрализират активността на филграстим.

Вашият лекар може да поиска да Ви проследява внимателно, вижте точка 4 на листовката.

Ако сте с тежка хронична неутропения, при Вас може да има риск от развитие на рак на кръвта

(левкемия, миелодиспластичен синдром (МДС)). Трябва да говорите с Вашия лекар за

рисковете от развитие на рак на кръвта и какво изследване трябва да се направи. Ако развиете

или е възможно да развиете рак на кръвта, не трябва да използвате Grastofil, освен по указание

на Вашия лекар.

Ако сте донор на стволови клетки, трябва да сте на възраст между 16 и 60 години.

Обърнете специално внимание при употребата на други лекарства, които стимулират

белите кръвни клетки.

Grastofil е едно от група лекарства, които стимулират производството на бели кръвни клетки.

Вашият медицински специалист трябва винаги да записва точното лекарство, което използвате.

Други лекарства и Grastofil

Вие не трябва да получавате Grastofil в последните 24 часа преди и 24 часа след

химиотерапията.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или

е възможно да използвате други лекарства.

Бременност и кърмене

Grastofil не е изследван при бременни жени или кърмачки.

Важно е да уведомите Вашия лекар, ако:

сте бременна или кърмите;

смятате, че може да сте бременна или

планирате бременност.

Ако забременеете по време на лечението с Grastofil, моля, информирайте Вашия лекар.

Ако използвате Grastofil, трябва да спрете да кърмите, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва

друго.

Шофиране и работа с машини

Grastofil може да повлияе в малка степен способността Ви за шофиране и работа с машини.

Това лекарство може да причини замаяност. Препоръчително е да изчакате и да проверите как

се чувствате след като сте получили Grastofil и преди да шофирате или работите с машини.

Grastofil съдържа сорбитол

Grastofil съдържа 50 mg сорбитол във всеки ml. Сорбитолът е източник на фруктоза. Ако Вие

или Вашето дете имате наследствена непоносимост към фруктоза, рядко генетично заболяване,

не трябва да Ви се прилага това лекарство. Пациентите с наследствена непоносимост към

фруктоза не могат да разграждат фруктозата, която може да причини сериозни нежелани

реакции.

Трябва да информирате Вашия лекар преди да Ви бъде приложено това лекарство, ако Вие или

Вашето дете имате наследствена непоносимост към фруктоза или ако Вашето дете вече не

може да приема сладки храни или напитки, защото му прилошава, повръща или получава

неприятни усещания като подуване на стомаха, коремни спазми или диария.

Grastofil съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко то 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

Grastofil предварително напълнена спринцовка съдържа сух естествен каучук

Защитното капаче на иглата на предварително напълнената спринцовка съдържа сух естествен

каучук (производно на латекс), който може да причини алергична реакция.

3.

Как да използвате Grastofil

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Aко не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Обичайната доза Grastofil варира в зависимост от Вашето заболяване и теглото Ви. Вашият

лекар ще Ви каже колко Grastofil трябва да приемате.

Доза

Grastofil и неутропения (нисък брой на определен вид бели кръвни клетки), свързана с

химиотерапия

Обичайната доза е 0,5 милиона единици (5 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден.

Например, ако тежите 60 килограма, Вашата дневна доза ще бъде 30 милиона единици

(300 микрограма). Лечението Ви с Grastofil обикновено ще продължи около 14 дни. При някои

видове заболявания, обаче, може да е необходимо по-продължително лечение до около един

месец.

Grastofil и трансплантация на костен мозък

Обичайната начална доза е 1 милион единици (10 микрограма) на килограм телесно тегло всеки

ден, приложени под формата на инфузия. Например, ако тежите 60 килограма, Вашата

ежедневна доза ще бъде 60 милиона единици (600 микрограма). По принцип, първата доза

Grastofil ще получите най-малко 24 часа след като Ви е приложена химиотерапия и най-малко

24 часа след като Ви е направена трансплантация на костен мозък. Вашият лекар може след

това да изследва кръвта Ви, за да види колко добре действа лечението и колко дълго трябва да

продължи.

Grastofil и тежка хронична неутропения (нисък брой на определен вид бели кръвни клетки)

Обичайната начална доза е между 0,5 милиона единици (5 микрограма) и 1,2 милиона единици

(12 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден като единична доза или разделена на

няколко приема. Вашият лекар може след това да изследва кръвта Ви, за да види колко добре

действа лечението с Grastofil и да се намери дозата, която е най-добра за вас. Продължителното

лечение с Grastofil е необходимо за намаляване на неутропенията.

Grastofil и неутропения (нисък брой на определен вид бели кръвни клетки) при пациенти с HIV

инфекция

Обичайната начална доза е между 0,1 милиона единици (1 микрограм) и 0,4 милиона единици

(4 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден. Вашият лекар може да изследва кръвта Ви

на редовни интервали, за да види колко добре действа лечението с Grastofil. След като броят на

белите кръвни клетки се нормализира, може да е възможно да се намали честотата на прилагане

на по-малко от един път на ден. Може да е необходимо продължително лечение с Grastofil, за

да се поддържа нормален брой бели кръвни клетки в кръвта Ви.

Grastofil и трансплантация на периферни кръвни стволови клетки (стволови клетки, получени

от кръвта, за да се използват при трансплантация на костен мозък)

Ако дарявате стволови клетки за себе си, обичайната доза е 0,5 милиона единици

(5 микрограма) до 1 милион единици (10 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден.

Лечението с Grastofil ще продължи до 2 седмици. Вашият лекар ще проследява кръвта Ви, за да

определи най-подходящото време за получаването на стволовите клетки.

Ако дарявате стволови клетки за друг човек, обичайната доза е 1 милион единици

(10 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден. Лечението с Grastofil ще продължи 4 до

5 дни. Вашият лекар ще извършва редовни изследвания на кръвта за определяне на най-доброто

време за получаване на стволовите клетки.

Как се прилага Grastofil

Grastofil обикновено се прилага като ежедневна инжекция в тъканта точно под кожата

(известна като подкожна инжекция). Може също де се прилага като ежедневна бавна инжекция

във вената (известна като интравенозна инфузия).

Ако получавате това лекарство чрез подкожна инжекция, Вашият лекар може да Ви предложи

да се научите как да си ги поставяте сами. Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви даде

инструкции как да правите това (вижте по-долу информация относно инструкциите за

инжектиране на Grastofil). Не се опитвайте да си правите инжекциите сами без това обучение.

Част от информацията, от която се нуждаете, е дадена в края на тази листовка, но правилното

лечение на заболяването Ви изисква тясно и постоянно сътрудничество с Вашия лекар.

Колко дълго ще трябва да приемам Grastofil?

Ще трябва да приемате Grastofil, докато броят на белите Ви кръвни клетки стане нормален. За

проследяване на броя на белите кръвни клетки в организма Ви ще се правят редовни кръвни

изследвания. Вашият лекар ще Ви каже колко дълго ще трябва да приемате Grastofil.

Употреба при деца и юноши

Grastofil се използва за лечение на деца и юноши, които са подложени на химиотерапия или

които страдат от силно намален брой бели кръвни клетки (неутропения). Дозирането при деца и

юноши, подложени на химиотерапия, е същото както при възрастни.

Инструкция за инжектиране на Grastofil

Този раздел съдържа информация относно това как да си инжектирате сами Grastofil.

Важно:

не се опитвайте да си направите самостоятелно инжекция, освен ако не сте обучени от

Вашия лекар или медицинска сестра.

Grastofil се инжектира в тъканите непосредствено под кожата. Това се нарича подкожна

инжекция.

Нещата, които са Ви необходими

За да си направите подкожна инжекция се нуждаете от:

нова предварително напълнена спринцовка с Grastofil; и

тампони, напоени със спирт или нещо подобно.

Какво трябва да направя преди да си инжектирам подкожно Grastofil?

Извадете спринцовката от хладилника. Оставете спринцовката на стайна температура

(15ºC до 25ºC) за около 30 минути или дръжте внимателно предварително напълнена

спринцовка в ръка за няколко минути. Това ще направи инжектирането по-малко

неприятно. Не

затопляйте Grastofil по никакъв друг начин (например не затопляйте в

микровълнова печка или в гореща вода).

Не разклащайте предварително напълнената спринцовка.

Не отстранявайте защитното капаче на иглата, докато не сте готови да инжектирате.

Старателно измийте ръцете си.

Намерете удобна, добре осветена, чиста повърхност и поставете всичко необходимо

наблизо.

Как да подготвя инжекцията с Grastofil?

Преди да си инжектирате Grastofil трябва да направите следното:

За да избегнете огъване на иглата, внимателно изтеглете капачето от иглата, без да го

извивате.

Не докосвайте иглата и не натискайте буталото.

Може да забележите малко въздушно мехурче в предварително напълнената спринцовка.

Не е необходимо да отстранявате мехурчето въздух преди да инжектирате.

Инжектирането на разтвора с въздушното мехурче е безвредно.

Върху тялото на спринцовката с Grastofil има скала. Дръжте спринцовката с иглата

нагоре. Натиснете бавно буталото до цифрата (дадена в ml), която отговаря на

предписаната от Вашия лекар доза Grastofil.

Сега можете да използвате предварително напълнената спринцовка.

Къде трябва да си поставя инжекцията?

Най-подходящите места за инжектиране са горната част на бедрата и корема. Ако някой друг

Ви поставя инжекцията, може да използва и задната част на ръцете Ви.

Можете да променяте мястото на инжектиране, ако забележите, че областта е зачервена или

възпалена.

Как да си поставя инжекцията?

Дезинфектирайте кожата си с напоен със спирт тампон и захванете кожна гънка между

палеца и показалеца си, без да я стискате.

Вкарайте иглата в кожата докрай, както са Ви показали Вашата медицинска сестра или

лекарят.

Издърпайте леко буталото, за да се уверите, че не сте проболи кръвоносен съд. Ако

видите кръв в спринцовката, извадете иглата и я вкарайте на друго място.

Натиснете буталото с бавен постоянен натиск, като държите кожата захваната през

цялото време, докато спринцовката се изпразни.

Отстранете иглата и отпуснете кожата си. Не поставяйте обратно капачето върху

използваните игли, тъй като може случайно да се убодете.

Ако забележите капка кръв, можете внимателно да я попиете с памучен тампон или

марля. Не разтривайте мястото на инжектиране. Ако е необходимо, може да поставите

левкопласт на мястото на инжектиране.

Използвайте всяка спринцовка само за една инжекция. Не използвайте Grastofil, който е

останал в спринцовката.

Запомнете:

aко срещнете някакви проблеми, моля не се колебайте да се обърнете към Вашия

лекар или медицинската сестра за помощ и съвет.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Grastofil

Ако сте използвали повече от необходимата доза Grastofil, свържете се с Вашия лекар или

фармацевт възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да използвате Grastofil

Ако сте пропуснали инжекция, свържете се с Вашия лекар възможно най-бързо.

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата инжекция. Свържете се с Вашия

лекар, за да обсъдите кога да инжектирате следващата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно съобщете на Вашия лекар

по време на лечението, ако

:

развиете алергична реакция, включително слабост, спад на кръвното налягане,

затруднено дишане, оток на лицето (анафилаксия), кожен обрив, сърбящ обрив

(уртикария), оток на лицето, устните, устата, езика или гърлото (ангиоедем) и задух

(диспнея).

имате кашлица, повишена температура и затруднено дишане (диспнея), тъй като това

може да бъде признак на остър респираторен дистрес синдром (ARDS).

получите увреждане на бъбреците (гломерулонефрит). При пациенти, които са

получавали филграстим, е наблюдавано увреждане на бъбреците. Обадете се веднага на

Вашия лекар, ако имате подуване на лицето или глезените, кръв в урината или кафяво

оцветена урината, или забележите, че отделяте по-малко урина от обикновено.

имате някой от следните или съчетание от следните странични ефекти:

отоци или подпухналост, които може да са свързани с по-рядко уриниране,

затруднено дишане, подуване на корема и усещане за пълнота, и общо чувство

на умора. По принцип, тези симптоми се развиват скоротечно.

Възможно е това да са симптоми на състояние, наречено „Синдром на пропускливост на

капилярите“, при което кръвта изтича от малките кръвоносни съдове в организма и се

налага спешна медицинска помощ.

имате комбинация от някои от следните симптоми:

повишена температура или треперене, или чувствате, че Ви е много студено,

ускорен сърдечен ритъм, обърканост и дезориентация, задух, изключително

силна болка или дискомфорт или влажна или изпотена кожа.

Това може да са симптоми на състояние, наречено “сепсис” (наричано още “натравяне на

кръвта”), тежка инфекция, на която цялото тяло реагира с възпаление, което може да бъде

живото застрашаващо и се налага спешна медицинска помощ.

получите болка в горната лява част на корема (абдоминална болка), болка в лявото

подребрие или болка в горната част на рамото, тъй като може да има проблем със

слезката Ви (уголемяване на слезката (спленомегалия) или разкъсване (руптура) на

слезката).

се лекувате за тежка хронична неутропения и имате кръв в урината (хематурия). Вашият

лекар може периодично да изследва урината Ви, ако имате тази нежелана реакция или

ако в урината Ви се открие белтък (протеинурия).

Честа нежелана реакция към Grastofil е болката в мускулите или костите Ви (мускуло-скелетна

болка), която може да бъде облекчена с прием на стандартни болкоуспокояващи лекарства

(аналгетици). При пациенти, подложени на трансплантация на стволови клетки или

костномозъчна трансплантация, е възможно да се развие реакция на присадката срещу

приемателя (GvHD) – това е реакция на донорските клетки срещу пациента, който получава

трансплантата; белезите и симптомите включват обрив по дланите или ходилата и язви и рани в

устата, червата, черния дроб, кожата или очите, белите дробове, вагината и ставите.

При здрави донори на стволови клетки може да се наблюдава повишаване на броя на белите

кръвни клетки (левкоцитоза) и понижаване на броя на тромбоцитите (това намалява

способността на кръвта Ви да се съсирва (тромбоцитопения)) и те ще бъдат проследявани от

Вашия лекар.

Много чести нежелани реакции

(може да засегнат повече от 1 на 10 души):

понижаване на броя на тромбоцитите, което намалява способността на кръвта да се

съсирва (тромбоцитопения)

нисък брой на червени кръвни клетки (анемия)

главоболие

диария

повръщане

гадене

необичаен косопад или изтъняване на косата (алопеция)

умора

болезненост и оток на лигавицата на храносмилателната система от устата до ануса

(възпаление на лигавиците)

висока температура (пирексия)

Чести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 10 души):

възпаление на белите дробове (бронхит)

инфекция на горните дихателни пътища

инфекция на пикочните пътища

намален апетит

проблеми със съня (безсъние)

замаяност

намалена чувствителност, особено на кожата (хипоестезия)

мравучкане или изтръпване на ръцете и ходилата (парестезия)

ниско кръвно налягане (хипотония)

високо кръвно налягане (хипертония)

кашлица

кръвохрак (хемоптиза)

болка в устата и гърлото (орофарингеална болка)

кървене от носа (епистаксис)

запек

болка в устата

уголемяване на черния дроб (хепатомегалия)

обрив

зачервяване на кожата (еритем)

мускулен спазъм

болка при уриниране (дизурия)

болка в гърдите

болка

обща слабост (астения)

обща отпадналост (неразположение)

подуване на ръцете и ходилата (периферен едем)

увеличаване на някои ензими в кръвта

промени в биохимични изследвания на кръвта

реакция към трансфузията

Нечести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 100 души):

увеличаване на белите кръвни клетки (левкоцитоза)

алергична реакция (свръхчувствителност)

отхвърляне на трансплантирания костен мозък (реакция на присадката срещу

приемателя)

високи нива на пикочна киселина в кръвта, което може да причини подагра

(хиперурикемия) (повишена пикочна киселина в кръвта)

увреждане на черния дроб, причинено от запушване на малки вени вътре в черния дроб

(венооклузивна болест)

нарушена функция на белите дробове, причиняваща задух (дихателна недостатъчност)

подуване и/или течност в белите дробове (белодробен оток)

възпаление на белите дробове (интерстициална белодробна болест)

промяна в нормалния рентгенологичен образ на белите дробове (белодробна

инфилтрация)

кървене от белите дробове (белодробен кръвоизлив)

недостатъчно усвояване на кислород в белия дроб (хипоксия)

неравен кожен обрив (макулопапулозен обрив)

заболяване, което прави костите с по-малка плътност, като ги прави по-слаби, по-крехки

и податливи на счупване (остеопороза)

реакции на мястото на инжектиране

Редки нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

силна болка в костите, гърдите, червата или ставите (сърповидноклетъчна анемия с

криза)

внезапна животозастрашаваща алергична реакция (анафилактична реакция)

болка и подуване на ставите, подобно на подагра (псевдоподагра)

промяна в начина, по който се регулират течностите в организма, което може да доведе

до подпухване (нарушения в обема на течностите)

възпаление на кръвоносните съдове на кожата (кожен васкулит)

лилави надигнати болезнени рани по крайниците и понякога по лицето и шията с

повишена температура (синдром на Суит)

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Grastofil 30 MU/0,5 ml инжекционен/инфузионен разтвор в предварително напълнена

спринцовка

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки милилитър от разтвора съдържа 60 милиона единици (MU) (еквивалентни на

600 микрограма [μg]) филграстим (filgrastim).

Всяка спринцовка с 0,5 ml разтвор съдържа 30 MU (300 микрограма) филграстим

(600 микрограма/ml).

Филграстим (метионил-човешки гранулоцит-колониостимулиращ фактор) е произведен чрез

рекомбинантна ДНК технология в

Escherichia coli

(BL21).

Помощнo веществo с известно действие

Всеки милилитър от разтвора съдържа 50 mg сорбитол (E420) (вж. точка 4.4)

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен/инфузионен разтвор

Бистър, безцветен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Grastofil е показан за намаляване продължителността на неутропенията и честотата на

фебрилната неутропения при пациенти, лекувани с утвърдена цитотоксична химиотерапия по

повод на злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и

миелодиспластичен синдром) и за намаляване продължителността на неутропенията при

пациенти, подложени на миеоаблативна терапия, последвана от костномозъчна

трансплантация, за които се приема, че са с повишен риск от продължителна тежка

неутропения.

Безопасността и ефикасността на Grastofil са сходни при възрастни, деца и юноши, подложени

на цитотоксична химиотерапия.

Grastofil е показан за мобилизация на периферните кръвни прогениторни клетки (PBPC).

При пациенти, деца или възрастни, с тежка, конгенитална, циклична или идиопатична

неутропения и абсолютен брой неутрофили (АБН) ≤0,5 x 10

/l, и анамнеза за тежки или

рецидивиращи инфекции е показано продължително приложение на Grastofil с цел повишаване

на броя на неутрофилите и намаляване на честотата и продължителността на свързаните с

инфекция събития.

Grastofil е показан за лечение на персистираща неутропения (АБН по-нисък или равен на

1,0 x 10

/l) при пациенти с напреднала HIV инфекция, с цел намаляване на риска от

бактериални инфекции, когато другите възможности за овладяване на неутропенията са

неподходящи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Grastofil трябва да се прилага само в сътрудничество с онкологичен център, който

има опит в лечението с гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF) и хематологичен опит

и разполага с необходимите диагностични средства. Процедурите на мобилизиране и афереза

трябва да се провеждат в сътрудничество с онко-хематологичен център, който има достатъчен

опит в тази област, и в който може коректно да се проведе проследяването на

хематопоетичните прогениторни клетки.

Утвърдена цитотоксична химиотерапия

Дозировка

Препоръчителната доза Grastofil е 0,5 MU/kg/ден (5 микрограма/kg/ден). Първата доза Grastofil

трябва да бъде приложена не по-рано от 24 часа след цитотоксичната химиотерапия. При

рандомизирани клинични проучвания е използвана подкожно прилагана доза

230 микрограма/m

/ден (4,0 до 8,4 микрограма/kg/ден).

Ежедневното приложение на Grastofil трябва да продължи до преминаване над очакваната

стойност за максималния спад на неутрофилите (надир) и до възстановяване на броя на

неутрофилите в границите на нормата. След утвърдена химиотерапия за солидни тумори,

лимфоми и лимфоидна левкемия се очаква, че продължителността на лечението за постигане на

тези критерии ще бъде до 14 дни. След индукционно и консолидиращо лечение за остра

миелоидна левкемия продължителността на лечението може да бъде значително по-голяма (до

38 дни) в зависимост от типа, дозата и схемата на приложената цитотоксична химиотерапия.

При пациентите, лекувани с цитотоксична химиотерапия, обикновено се установява преходно

повишаване на броя на неутрофилите 1-2 дни след започването на лечението с Grastofil. За

стабилен терапевтичен отговор, обаче, терапията с Grastofil не трябва да се преустановява

преди преминаване над очакваната стойност за максималния спад на неутрофилите (надир) и

преди възстановяване на броя на неутрофилите в границите на нормата. Не се препоръчва

преждевременно преустановяване на лечението с Grastofil, преди необходимото време за

преминаване над очакваната стойност за максималния спад на неутрофилите (надир).

Начин на приложение

Grastofil може да се прилага като ежедневна подкожна инжекция или ежедневна интравенозна

инфузия, разреден в разтвор на 5% глюкоза , приложен в продължение на 30 минути (вж. точка

6.6). В повечето случаи се предпочита подкожният начин на приложение. Някои данни от едно

проучване с прилагане на единична доза свидетелстват за това, че е възможно при

интравенозно приложение продължителността на ефекта да е скъсена. Не е изяснено

клиничното значение на тези данни по отношение на многократно прилагане. Изборът на път

на въвеждане зависи от индивидуалния клиничен случай.

При пациенти, лекувани с миелоаблативна терапия, последвана от костномозъчна

трансплантация

Дозировка

Препоръчителната начална доза Grastofil е 1,0 MU/kg/ден (10 микрограма/kg/ден).

Първата

доза Grastofil трябва да се приложи най-малко 24 часа след цитотоксична химиотерапия

и най-малко 24 часа след костно-мозъчна инфузия.

След преминаване над стойността за максималния спад на неутрофилите (надир), дневната доза

Grastofil трябва да бъде титрирана в зависимост от неутрофилния отговор, както следва:

Абсолютен брой на неутрофилите (АБН)

Корекция на дозата Grastofil

АБН > 1,0 x 10

/l за 3 последователни дни

Да се намали до 0,5 MU/kg/ден

(5 микрограма/kg/ден)

След това, ако АБН остане > 1,0 x 10

/l за

3 последователни дни

Да се спре прилагането на Grastofil

Ако АБН спадне до < 1,0 x 10

/l по време на периода на лечение, дозата Grastofil трябва да се повиши

отново в съответствие с описаните по-горе стъпки

ANC = абсолютен брой неутрофили

Начин на приложение

Grastofil може да се прилага като 30-минутна или 24-часова интравенозна инфузия, или чрез

непрекъсната 24-часова подкожна инфузия. Grastofil трябва да се разрежда в 20 ml разтвор на

5% глюкоза (вж. точка 6.6).

За мобилизацията на периферните кръвни прогениторни клетки (PBPC)

при пациенти,

подложени на миелосупресивна или миелоаблативна терапия, последвана от автоложна

трансплантация на PBPC

Дозировка

Препоръчителната доза Grastofil за мобилизиране на PBPC, ако се използва като монотерапия, е

1,0 MU/kg/ден (10 микрограма/kg/ден) за 5-7 последователни дни. Време на извършване на

левкафереза: една или две левкаферези в дни 5 и 6, което често е достатъчно. При други

обстоятелства е възможно да са необходими допълнителни левкаферези. Прилагането на

Grastofil трябва да се продължава до последната левкафереза.

Препоръчителната доза Grastofil за мобилизиране на PBPC след миелосупресивна

химиотерапия е 0,5 MU/kg/ден (5 микрограма/kg/ден), от първия ден след края на

химиотерапията до преминаване над очакваната стойност за максималния спад на

неутрофилите (надир) и до възстановяване на броя на неутрофилите в границите на нормата.

Левкаферезата трябва да се извършва в периода, когато АБН се увеличи от < 0,5 x 10

/l до

> 5,0 x 10

/l. При пациенти, които не са били подложени на тежка химиотерапия, често е

достатъчна една левкафереза. При други обстоятелства се препоръчват допълнителни

левкаферези.

Начин на приложение

Grastofil за мобилизация на PBPC, ако се използва като монотерапия

Grastofil може да се прилага като 24-часова непрекъсната подкожна инфузия или подкожна

инжекция. За инфузиите Grastofil трябва да се разрежда в 20 ml разтвор на 5% глюкоза (вж.

точка 6.6).

Grastofil за мобилизация на PBPC след миелосупресивна химиотерапия

Grastofil трябва да се прилага чрез подкожна инжекция.

За мобилизацията на PBPC при здрави донори, преди алогенна трансплантация на PBPC

Дозировка

За мобилизация на PBPC при здрави донори, Grastofil трябва да се прилага в доза

1,0 MU/kg/ден (10 микрограма/kg/ден) в продължение на 4-5 последователни дни.

Левкаферезата трябва да започне на 5-ия ден и при необходимост да продължи до 6-ия ден с

цел набавянето на 4 x 10

CD34

клетки/kg телесно тегло на пациента.

Начин на приложение

Grastofil трябва да се прилага чрез подкожна инжекция.

При пациенти с тежка хронична неутропения (ТХН)

Дозировка

Конгенитална неутропения: препоръчителната начална доза е 1,2 MU/kg/ден

(12 микрограма/kg/ден), приложена като единична доза или разделена на няколко апликации.

Идиопатична или циклична неутропения: препоръчителната начална доза е 0,5 MU/kg/ден

(5 микрограма/kg/ден), приложена като единична доза или разделена на няколко апликации.

Коригиране на дозата: Grastofil трябва да се прилага ежедневно чрез подкожна инжекция,

докато броят на неутрофилите достигне 1,5 x 10

/l и може да се поддържа над това ниво. След

постигане на отговора е необходимо установяване на минималната ефективна доза за

поддържането на това ниво. Необходимо е дългосрочно ежедневно приложение за поддържане

на адекватен брой на неутрофилите. След една до две седмици лечение началната доза може да

бъде удвоена или намалена наполовина в зависимост от отговора на пациента. След това,

дозата може да бъде индивидуално адаптирана на всеки 1-2 седмици с цел поддържане на

средния брой на неутрофилите между 1,5 x 10

/l и 10 x 10

/l. Може да се обмисли ускорена

схема за повишаване на дозата при пациенти с тежки инфекции. При клиничните изпитвания

97% от пациентите с клиничен отговор демонстрират пълно повлияване при доза

≤ 2,4 MU/kg/ден (24 микрограма/kg/ден). Не е установена безопасността на Grastofil при

дългосрочно прилагане при дози, надвишаващи 2,4 MU/kg/ден (24 микрограма/kg/ден) при

пациенти с тежка хронична неутропения.

Начин на приложение

Конгенитална, идиопатична или циклична неутропения: Grastofil трябва да се прилага чрез

подкожна инжекция.

При пациенти с HIV инфекция

Дозировка

За преодоляване на неутропенията

Препоръчителната начална доза Grastofil е 0,1 MU/kg/ден (1 микрограм/kg/ден), с възходящо

титриране до максимум 0,4 MU/kg/ден (4 микрограма/kg/ден),

докато нормалният брой

неутрофили се достигне и може да се поддържа (ANC > 2,0 х 10

/l). В клинични проучвания

> 90% от пациентите се повлияват при тези дози, постигайки обратимост на неутропенията с

медиана 2 дни.

При малък брой пациенти (< 10%) са били необходими дози до 1,0 MU/kg/ден

(10 микрограма/kg/ден) за постигане на обратимост на неутропенията.

За поддържане на нормален брой неутрофили

След постигане на обратимост на неутропенията е необходимо установяване на минималната

ефективна доза за поддържането на нормалния брой неутрофили. Препоръчва се начално

коригиране на дозата, целящо промяна на дневната доза с 30 MU/ден (300 микрограма/ден).

Може да се наложи допълнително коригиране на дозата, определено от АБН на пациента, с цел

поддържане на броя на неутрофилите > 2,0 x 10

/l. При клинични проучвания е било

необходимо прилагане на 30 MU/ден (300 микрограма/ден) в 1-7 дни от седмицата за

поддържането на АБН > 2,0 x 10

/l, с медиана на честотата на прилагане 3 дни за седмица.

Може да е необходимо дългосрочно прилагане с цел поддържане на АБН > 2,0 x 10

Начин на приложение

Обратимост на неутропенията или поддържане на нормален неутрофилен брой: Grastofil трябва

да се прилага чрез подкожна инжекция.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Клиничните проучвания с филграстим са включвали малък брой пациенти в старческа възраст

и не са провеждани специални проучвания в тази група. По тази причина не могат да бъдат

направени конкретни препоръки за дозировката.

Пациенти с бъбречно/чернодробно увреждане

Проучванията с филграстим при пациенти с тежко увреждане на бъбречната или чернодробната

функция показват сходство на фармакокинетичния и фармакодинамичния профил с този при

здрави индивиди. При тези обстоятелства не се налага коригиране на дозата.

Педиатрични пациенти с тежка хронична неутропения и злокачествени заболявания

Шестдесет и пет процента от пациентите, изследвани по програмата за проучвания при ТХН, са

били под 18-годишна възраст. Ефикасността на лечението в тази възрастова група, включваща

най-много пациенти с конгенитална неутропения, е несъмнена. Липсват различия по отношение

профилите на безопасност при педиатрични пациенти, лекувани по повод ТХН.

Данните от клиничните проучвания при педиатрични пациенти показват, че безопасността и

ефикасността на филграстим са сходни при възрастни, деца и юноши, подложени на

цитотоксична химиотерапия.

Препоръките за дозата при педиатрични пациенти са същите като тези при възрастни,

подложени на миелосупресивна цитотоксична химиотерапия.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното(ите) вещество(а) или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва да бъдат ясно записани.

Специални предупреждения и предпазни мерки при всички показания

Свръхчувствителност

При пациенти, лекувани с филграстим, има съобщения за свръхчувствителност, включително

анафилактични реакции, възникнали при първоначално или последващо лечение. При пациенти

с клинично значима свръхчувствителност приложението на филграстим трябва да се

преустанови окончателно. Филграстим не трябва да се прилага при пациенти с анамнеза за

свръхчувствителност към филграстим или пегфилграстим.

Нежелани реакции, свързани с белите дробове

Има съобщения за нежелани реакции, свързани с белите дробове и по-конкретно

интерстициална белодробна болест след прилагане на G-CSF. Възможно е пациентите с

анамнеза за скорошни белодробни инфилтрати или пневмония да са изложени на по-висок

риск. Появата на белодробни симптоми като кашлица, повишена температура и диспнея,

придружени от рентгенологични находки за белодробна инфилтрация и влошаване на

белодробните функции могат да бъдат предварителни белези на остър респираторен дистрес

синдром (ARDS). Лечението с филграстим трябва да бъде прекратено и да се приложи

подходяща терапия.

Гломерулонефрит

Има съобщения за гломерулонефрит при пациенти, получаващи филграстим и пегфилграстим.

В повечето случаи събитията на гломерулонефрит отзвучават след намаляване на дозата или

прекратяване на лечението с филграстим и пегфилграстим. Препоръчва се проследяване на

урината.

Синдром на пропускливост на капилярите

За синдрома на пропускливост на капилярите, който може да бъде животозастрашаващ, ако

лечението се забави, е съобщено след прилагане на гранулоцитен колониостимулиращ фактор и

се характеризира с хипотензия, хипоалбуминемия, едема и хемоконцентрация. Пациентите,

които развиват симптоми на синдрома на пропускливост на капилярите, трябва да се

наблюдават внимателно и да получат стандартно симптоматично лечение, което може да

включва необходимостта от интензивна терапия (вижте раздел 4.8).

Спленомегалия и руптура на слезката

Като цяло асимптомни случаи на спленомегалия и случаи на руптура на слезката са

съобщавани при пациенти и здрави донори след прилагане на филграстим. Някои от случаите

на руптура на слезката са били фатални. Затова размерът на слезката трябва да се проследява

внимателно (напр. клиничен преглед, ехография). Диагнозата руптура на слезката трябва да се

обмисли при донори и/или пациенти, съобщаващи за болка в лявата горна част на корема или

болка в горната част на рамото. Отбелязано е, че намаляването на дозата забавя или спира

прогресията на уголемяването на слезката при пациенти с тежка хронична неутропения, а при

3% от пациентите се е наложила спленектомия.

Злокачествен клетъчен растеж

Гранулоцитният колониостимулимулиращ фактор може да повиши растежа на миелоидни

клетки

in vitro

и подобни ефекти може да се наблюдават върху някои немиелоидни клетки

in vitro

Миелодиспластичен синдром или хронична миелоидна левкемия

Не са установени безопасността и ефикасността на приложението на филграстим при пациенти

с миелодиспластичен синдром или хронична миелогенна левкемия. Филграстим не е показан за

употреба при тези заболявания. Особено внимание е необходимо при диагностичното

разграничаване на бластната трансформация при хроничната миелоидна левкемия от остра

миелоидна левкемия.

Остра миелоидна левкемия

Поради ограничените данни за безопасност и ефикасност при пациенти с вторична ОМЛ,

филграстим трябва да се прилага с повишено внимание. Не са установени безопасността и

ефикасността на приложението на филграстим при пациенти с de novo ОМЛ под 55-годишна

възраст с добри цитогенетични показатели

[t(8; 21), t(15; 17), и inv(16)].

Тромбоцитопения

Съобщава се за тромбоцитопения при пациенти, получаващи филграстим. Броят на

тромбоцитите трябва да се проследява стриктно, особено през първите няколко седмици от

лечението с филграстим. Трябва да се вземе решение за временно прекратяване на лечението

или намаляване дозата филграстим при пациенти с тежка хронична неутропения, които

развиват тромбоцитопения (брой на тромбоцитите

< 100 x 10

/l).

Левкоцитоза

При по-малко от 5% от пациентите с ракови заболявания, получаващи филграстим при дози,

надвишаващи 0,3 MU/kg/ден (3 микрограма/kg/ден), е наблюдаван брой на белите кръвни

клетки, равен или надвишаващ 100 x 10

/l. Не са съобщавани нежелани ефекти, пряко дължащи

се на тази степен на левкоцитоза. Поради възможните рискове, свързани с тежка левкоцитоза,

обаче, по време на терапията с филграстим трябва периодично да се изследва броят на белите

кръвни клетки. Ако броят на левкоцитите надхвърли 50 x 10

/l след очаквания максимален спад

(надир), приемът на филграстим трябва незабавно да се прекрати. Ако при приложение за

мобилизация на PBPC броят на левкоцитите се увеличи до > 70 x 10

/l, приемът на филграстим

трябва се прекрати или дозата му да бъде намалена.

Имуногенност

Както при всички терапевтични протеини, съществува имуногенен потенциал. Честотата на

производство на антитела срещу филграстим е ниска като цяло. Както се очаква при всички

биологични средства, възникват свързващи антитела; понастоящем, обаче, те не са свързани с

неутрализиращата активност.

Аортит

При здрави доброволци и при пациенти с онкологично заболяване се съобщава за аортит след

приложение на G-CSF. Получените симптоми включват треска, коремна болка,

неразположение, болка в гърба и повишени маркери на възпалението (напр., С-реактивен

протеин и брой на белите кръвни клетки). В повечето случаи аортитът се диагностицира чрез

КТ и обикновено отшумява след спиране на G-CSF. Вижте също точка 4.8.

Специални предупреждения и предпазни мерки при съпътстващи заболявания

Специални предпазни мерки при сърповидноклетъчна анемия при хетерозиготни и

хомозиготни пациенти

Има съобщения за кризи на сърповидноклетъчна анемия, в някои случаи фатални, при употреба

на филграстим при хетерозиготни и хомозиготни пациенти със сърповидноклетъчна анемия.

Лекарите трябва да подхождат с повишено внимание при предписването на филграстим при

хетерозиготни и хомозиготни пациенти със сърповидноклетъчна анемия.

Остеопороза

При продължително лечение с филграстим за повече от 6 месеца може да има показания за

проследяване на костната плътност при пациенти, страдащи от остеопоротични заболявания на

костите.

Специални предпазни мерки при пациенти с ракови заболявания

Филграстим не трябва да се използва за повишаване на дозата на цитотоксичната химиотерапия

над утвърдените схеми на прилагане.

Рискове, свързани с химиотерапия с повишени дози

Специално внимание е необходимо при пациенти, подложени на химиотерапия с високи дози,

защото не е доказано по-добро повлияване на тумора, а увеличените дози на

химиотерапевтичните лекарствени продукти могат да предизвикат повишена токсичност, в това

число сърдечни, белодробни, неврологични и дерматологични реакции (моля вижте

информацията за предписване на конкретните използвани химиотерапевтични лекарствени

продукти).

Ефект на химиотерапията върху еритроцитите и тромбоцитите

Само по себе си лечението с филграстим не изключва развитието на тромбоцитопения и

анемия, дължащи се на миелосупресивната химиотерапия. Поради вероятност от приемане на

по-високи дози химиотерапия (напр. пълни дози от предписаната схема), възможно е пациентът

да е изложен на повишен риск от развитието на тромбоцитопения и анемия. Препоръчва се

редовно проследяване на броя на тромбоцитите и хематокрита. Необходимо е особено

внимание, когато се прилагат самостоятелно или в комбинация химиотерапевтични

лекарствени продукти, за които е известно, че причиняват тежка тромбоцитопения.

Установено е, че използването на мобилизирани с филграстим PBPC понижава степента на

задълбочаване и продължителността на тромбоцитопенията след миелосупресивна или

миелоаблативна химиотерапия.

Други специални предпазни мерки

Не са проучвани ефектите на филграстим при пациенти със силно намален брой на

миелоидните прогениторни клетки. Филграстим оказва влияние предимно върху

неутрофилните прекурсори, като предизвиква повишаване на броя на неутрофилите. Затова,

при пациенти с намален брой прекурсори, неутрофилният отговор може да бъде отслабен (като

при тези, подложени на екстензивна лъчетерапия или химиотерапия или тези с туморна

инфилтрация на костния мозък).

Има единични съобщения за съдови нарушения, включително венооклузивна болест и

нарушения в обема на течностите, при пациенти, подложени на химиотерапия с високи дози,

последвана от трансплантция.

Има съобщения за реакция на присадката срещу приемателя (GvHD) и фатални случаи при

пациенти, получаващи G-CSF след алогенна костномозъчна трансплантация (вж. точка 4.8 и

5.1).

Повишената хематопоетична активност на костния мозък в отговор на терапията с растежен

фактор се свързва с преходни патологични находки при образните изследвания на костите.

Това трябва да се има предвид при интерпретацията на резултатите от образните изследвания

на костите.

Специални предпазни мерки при пациенти, подложени на мобилизация на PBPC

Мобилизация

Няма проспективни рандомизирани сравнения на двата препоръчителни методи за мобилизация

(само филграстим или в комбинация с миелосупресивна химиотерапия) при една и съща

популация пациенти. Степента на вариация между отделните пациенти и между лабораторните

тестове за CD34

клетки означава, че е трудно пряко сравнение между различните проучвания.

По тази причина е трудно да бъде препоръчан оптимален метод. Изборът на метод за

мобилизация трябва да се обмисли във връзка с общите цели на лечението за всеки отделен

пациент.

Предходна експозиция на цитотоксични лекарствени продукти

Възможно е при пациентите, предварително подложени на много продължителна

миелосупресивна терапия, да не се постигне достатъчна мобилизация на PBPC за достигане на

препоръчителната минимална продукция (2,0 x 10

CD34

клетки/kg) или акцелерация на

тромбоцитното възстановяване до същото ниво.

Някои цитотоксични лекарствени продукти показват специфична токсичност към

хематопоетичния прогениторен пул и могат да имат нежелан ефект върху прогениторната

мобилизация. Лекарствени продукти като мелфалан, кармустин (BCNU) и карбоплатин,

прилагани за продължителни периоди, преди опитите за мобилизация на прогениторните

клетки, могат да снижат прогениторния прираст. Доказано е обаче, че комбинираното

прилагане на мелфалан, карбоплатин или кармустин (BCNU) едновременно с филграстим е

ефективно за прогениторната мобилизация. При предстояща трансплантация на периферни

кръвни прогениторни клетки се препоръчва планирането на процедура за мобилизация на

стволовите клетки в ранните етапи на лечебния курс на пациента. При такива пациенти трябва

да се обърне особено внимание на броя мобилизирани прогенитори преди прилагането на

химиотерапия с високи дози. Ако прирастът е недостатъчен, измерено според посочените по-

горе критерии, трябва да се търсят алтернативни форми на лечение, които не изискват подкрепа

от страна на прогениторите.

Оценка на продукцията на прогениторни клетки

При оценяване на броя на прогениторните клетки, продуцирани при пациенти, третирани с

филграстим, трябва внимателно да бъде избран методът за количествено определяне.

Резултатите от флоуцитометричния анализ на броя на CD34

клетките варират в зависимост от

точността на използвания метод и следователно резултатите от изследванията в различни

лаборатории трябва да се интерпретират с повишено внимание.

Статистическият анализ на връзката между броя на реинфузираните CD34

клетки и скоростта

на тромбоцитното възстановяване след химиотерапия с високи дози показва сложна, но

непрекъсната връзка.

Препоръката за минимален прираст от ≥ 2,0 x 10

CD34

клетки/kg се основава на публикации

за постигнат резултат на адекватно хематологично възстановяване. Продукции, надвишаващи

този минимален прираст, изглежда корелират с по-бързо възстановяване, докато тези с по-

ниски стойности – с по-бавно възстановяване.

Специални предпазни мерки при здрави донори, подложени на мобилизация на периферни

кръвни прогениторни клетки

Мобилизацията на PBPC не води до пряка клинична полза за здравите донори и трябва да се

прилага само за целите на алогенната трансплантация на стволови клетки.

Мобилизацията на PBPC трябва да се обмисля като възможност само при донори, които

отговарят на нормалните клинични и лабораторни критерии за донорство на стволови клетки,

като се отдели специално внимание на хематологичните показатели и на данните за

инфекциозни заболявания.

Не са проучвани безопасността и ефикасността на филграстим при здрави донори на възраст

под 16 години или над 60 години.

Преходна тромбоцитопения (тромбоцити < 100 x 10

/l) след прилагане на филграстим и

левкафереза се наблюдава при 35% от изследваните участници. Сред тях се съобщава за два

случая на тромбоцитен брой < 50 x 10

/l, които се отдават на процедурата на левкафереза.

При необходимост от провеждане на повече от една левкафереза, особено внимание трябва да

се обърне на донорите с тромбоцити < 100 x 10

/l преди левкаферезата; по принцип афереза не

трябва да се провежда при брой на тромбоцитите < 75 x 10

Левкафереза не трябва да се провежда при донори, приемащи антикоагуланти или при такива с

доказани нарушения на хемостазата.

Донорите, приемащи G-CSF за мобилизация на PBPC, трябва да бъдат проследявани до

достигане на нормалните стойности на хематологичните показатели.

Наблюдавани са преходни цитогенетични отклонения след прилагане на G-CSF при здрави

донори. Значимостта на тези промени не е известна. Не може да бъде обаче изключен рискът от

провокиране на злокачествено миелоидно клониране. Препоръчва се центърът за афереза да

извършва системно регистриране и проследяване на донорите на стволови клетки в

продължение на най-малко 10 години, за да се осигури наблюдение на дългосрочната

безопасност.

Специални предпазни мерки при реципиенти на алогенни PBPC, мобилизирани с филграстим

Съвременните данни показват, че имунологичните взаимодействия между алогенните PBPC

присадки и реципиента могат да бъдат свързани с повишен риск от развитие на остра или

хронична реакция на присадката срещу приемателя (GvHD), в сравнение с костномозъчната

трансплантация.

Прочетете целия документ

EMA/350516/2014

EMEA/H/C/002150

Резюме на EPAR за обществено ползване

Grastofil

filgrastim

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Grastofil. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Grastofil.

За практическа информация относно употребата на Grastofil пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Grastofil и за какво се използва?

Grastofil е лекарство, което съдържа активното вещество филграстим (filgrastim). Grastofil се

използва за стимулиране на производството на бели кръвни клетки в следните случаи:

за намаляване на продължителността на неутропенията (ниски нива на неутрофилите, тип

бели кръвни клетки) и честотата на фебрилната неутропения (неутропения с повишена

температура) при пациенти на химиотерапия (противораково лечение), която е цитотоксична

(убива клетките);

за намаляване на продължителността на неутропенията при пациенти, подложени на лечение

за унищожаване на клетки от костния мозък преди костномозъчна трансплантация (напр. при

някои пациенти с левкемия), ако пациентите са с риск от остра хронична неутропения;

за подпомагане на освобождаването на клетки от костния мозък при пациенти, на които

предстои да бъдат донори на кръвни стволови клетки за трансплантация;

за повишаване на броя на неутрофилите и намаляване на риска от инфекции при пациенти с

неутропения, които са имали тежки рецидивиращи инфекции;

за лечение на персистираща неутропения при пациенти с напреднала инфекция на човешки

имунодефицитен вирус (ХИВ) за намаляване на риска от бактериални инфекции, когато други

лечения са неподходящи.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Grastofil е „биоподобно лекарство“. Това означава, че Grastofil е подобен на биологично лекарство

(наричано също „референтно лекарство“), което вече е разрешено за употреба в Европейския

съюз (ЕС), и че Grastofil и референтното лекарство съдържат едно и също активно вещество.

Референтното лекарство на Grastofil е Neupogen. За повече информация относно биоподобните

лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Grastofil?

Grastofil се предлага под формата на инжекционен или инфузионен разтвор (вливане) в

предварително напълнени спринцовки. Прилага се чрез инжектиране под кожата или чрез

инфузия във вената. Отпуска се единствено по лекарско предписание, като лечението трябва да

се провежда в сътрудничество с център за лечение на ракови заболявания.

Начинът, по който се прилага Grastofil, дозата и продължителността на лечение зависят от

показанията, за които се използва лекарството, от телесното тегло на пациента и от реакцията

към лечението. Повече информация може да се намери в кратката характеристика на продукта

(също част от EPAR).

Как действа Grastofil?

Активното вещество в Grastofil, филграстим, е много сходно на човешкия протеин, наречен

гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF). Филграстим действа по същия начин като

естествено произвеждания G-CSF, стимулирайки костния мозък да произвежда повече бели

кръвни клетки. Съдържащият се в Grastofil филграстим се произвежда по метод, известен като

„рекомбинантна ДНК технология“: от бактерии, получили ген (ДНК), който им позволява да

произвеждат филграстим.

Какви ползи от Grastofil са установени в проучванията?

Grastofil е проучен в едно основно проучване при 120 възрастни пациенти от женски пол с рак на

гърдата, лекувани с химиотерапия (противораково лечение), за която е известно, че причинява

неутропения. Пациентите получават химиотерапия в ден 1 от триседмичния цикъл и след това

приемат една доза Grastofil на следващия ден и всекидневно в продължение на 14 дни. Основната

мярка за ефективност е продължителността на острата неутропения. Острата неутропения

продължава средно 1,4 дни, което отговаря на 1,6-те дни и 1,8-те дни, съобщени в проучванията

относно филграстим, поместени в литературата. Данните от публикувани проучвания показват, че

ползите и безопасността на филграстим са сходни както за възрастни, така и за деца, подложени

на лечение с химиотерапия.

Проведени са също проучвания, за да се докаже, че Grastofil води до нива на активното вещество

в организма, сравними с референтното лекарство Neupogen.

Какви са рисковете, свързани с Grastofil?

Най-честата нежелана лекарствена реакция при Grastofil (наблюдавана при повече от 1 на 10

пациенти) е мускулно-скелетна болка (болка в мускулите и костите). Други нежелани лекарствени

реакции могат да възникнат при повече от 1 на 10 пациенти в зависимост от заболяването, за

което се използва Grastofil. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени

при Grastofil, вижте листовката.

Grastofil

EMA/350516/2014

Страница 2/3

Защо Grastofil е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Grastofil е със сравнимо качество, безопасност и

ефективност като Neupogen. Следователно CHMP счита, че както при Neupogen, ползите

превишават установените рискове. Комитетът препоръча на Grastofil да се издаде разрешение за

употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Grastofil?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Grastofil се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Grastofil, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

В допълнение, фирмата производител на Grastofil ще извърши проучвания, за да потвърди

дългосрочната безопасност на Grastofil.

Допълнителна информация за Grastofil:

На 18 октомври 2013 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Grastofil,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Grastofil може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Grastofil прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2014.

Grastofil

EMA/350516/2014

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация