Glybera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алипоген типарвовец

Предлага се от:

uniQure biopharma B.V. 

АТС код:

C10AX10

INN (Международно Name):

alipogene tiparvovec

Терапевтична група:

Липидни модифициращи агенти

Терапевтична област:

Хиперипопротеинемия тип I

Терапевтични показания:

Glybera е показан за възрастни пациенти, диагностицирани с фамилен липопротеин липазен дефицит (LPLD) и страдащи от тежки или множествени атаки на панкреатит, независимо от ограниченията на хранителните мазнини. Диагнозата на LPLD трябва да бъде потвърдена от генетично изследване. Индикацията е ограничена до пациенти с откриваеми нива на LPL протеин.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-10-25

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GLYBERA 3 × 1012 ГЕНОМНИ КОПИЯ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
Алипоген типарвовек (Alipogene tiparvovec)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
-
Вашият лекар ще Ви даде карта на
пациента. Прочетете я внимателно и
следвайте
съответните инструкции.
-
Трябва да представите тази карта на
медицинските специалисти (лекар,
медицинска
сестра) при консултация или
постъпване в болни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Glybera 3 × 1012 геномни копия/ml инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Алипоген типарвовек (Alipogene tiparvovec)
съдържа генния вариант LPL
S447X
на човешката
липопротеин липаза () във вектор.
Векторът включва протеинова обвивка,
която произлиза от
адено-свързан вирусен серотип 1 (AAV1),
промоторът на цитомегаловирус (CMV),
посттранскрипционен регулаторен
елемент на хепатитен вирус от мармот и
извлечени от AAV2
инвертни терминални повтори. Алипоген
типарвовек е произведен, като се
използват клетки на
насекоми и рекомбинантна
бакуловирусна технология.
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон алипоген типарвовек
съдържа 1 ml разтвор, който може да бъде
извлечен, с 3 x
1012 геномни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-07-2017
Листовка Листовка чешки 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-07-2017
Листовка Листовка датски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-07-2017
Листовка Листовка немски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-07-2017
Листовка Листовка естонски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-07-2017
Листовка Листовка гръцки 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-07-2017
Листовка Листовка английски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-06-2016
Листовка Листовка френски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-07-2017
Листовка Листовка италиански 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-06-2016
Листовка Листовка латвийски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-06-2016
Листовка Листовка литовски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-07-2017
Листовка Листовка унгарски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-07-2017
Листовка Листовка малтийски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-06-2016
Листовка Листовка полски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-07-2017
Листовка Листовка португалски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-06-2016
Листовка Листовка румънски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-07-2017
Листовка Листовка словашки 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-07-2017
Листовка Листовка словенски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-06-2016
Листовка Листовка фински 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-07-2017
Листовка Листовка шведски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-07-2017
Листовка Листовка норвежки 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-07-2017
Листовка Листовка исландски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-07-2017
Листовка Листовка хърватски 10-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите