Glidipion (previously Pioglitazone Actavis Group)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf   

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type-2 diabetes mellitus as described below:as monotherapy:in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance;as dual oral therapy in combination with:metformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin;a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea;as triple oral therapy in combination with:metformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин на тип 2 диабет при възрастни пациенти с недостатъчен ко

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-03-15

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GLIDIPION 15 MG, 30 MG, 45 MG ТАБЛЕТКИ
GLIDIPION 15 MG ТАБЛЕТКИ
GLIDIPION 30 MG ТАБЛЕТКИ
GLIDIPION 45 MG ТАБЛЕТКИ
пиоглитазон (pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
_ _
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Glidipion и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Glidipion
3.
Как да приемате Glidipion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Glidipion
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GLIDIPION 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Glidipion 15 mg таблетки
Glidipion 30 mg таблетки
Glidipion 45 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Glidipion 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 37,77 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
Glidipion 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 75,54 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
Glidipion 45 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 113,31 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Glidipion 15 mg таблетки
Таблетките са бели, кръгли, плоски,
скосени, 5,5 mm в диаметър и гравирани с
‘TZ15’ от едната
страна.
Glidipion 30 mg таблетки
Таблетките са бели, кръгли, плоски,
скосени, 7 mm в диаметър и гравирани с
‘TZ30’ от едната
страна.
Glidipion 45 mg таблетки
Таблетките
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-10-2022
Листовка Листовка чешки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-10-2022
Листовка Листовка датски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-10-2022
Листовка Листовка немски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-10-2022
Листовка Листовка естонски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-10-2022
Листовка Листовка гръцки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-10-2022
Листовка Листовка английски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-10-2022
Листовка Листовка френски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-10-2022
Листовка Листовка италиански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-10-2022
Листовка Листовка латвийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-10-2022
Листовка Листовка литовски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-10-2022
Листовка Листовка унгарски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-10-2022
Листовка Листовка малтийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-10-2022
Листовка Листовка нидерландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-10-2022
Листовка Листовка полски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-10-2022
Листовка Листовка португалски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-10-2022
Листовка Листовка румънски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-10-2022
Листовка Листовка словашки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-10-2022
Листовка Листовка словенски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-10-2022
Листовка Листовка фински 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-10-2022
Листовка Листовка шведски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-10-2022
Листовка Листовка норвежки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-10-2022
Листовка Листовка исландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-10-2022
Листовка Листовка хърватски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-10-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите