Giotrif

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

afatinib

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

L01XE13

INN (Международно Name):

afatinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, недребноклетъчен белодроб

Терапевтични показания:

Giotrif като монотерапии, предназначени за лечение на ofEpidermal приемащото устройство фактор на растежа (РЭФР) tgc-наивни възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове (НМРЛ) с активирующей мутации РЭФР (- и);локално-напреднал или метастазирал НМРЛ плоскоклетъчен хистология прогресира или след химиотерапия платиносодержащей.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-25

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GIOTRIF 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
афатиниб (afatinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява GIOTRIF и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете GIOTRIF
3.
Как да приемате GIOTRIF
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате GIOTRIF
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GIOTRIF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
GIOTRIF е лекарство, което съдържа
активното вещество афатиниб. То
блокира действието на
група белтъци, наречени семей
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
GIOTRIF 20 mg филмирани таблетки
GIOTRIF 30 mg филмирани таблетки
GIOTRIF 40 mg филмирани таблетки
GIOTRIF 50 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
GIOTRIF 20 mg филмирани таблетки
Една филмирана таблетка съдържа 20 mg
афатиниб (afatinib) (като дималеат).
_Помощно вещество с известно действие_
Една филмирана таблетка съдържа 118 mg
лактоза (като монохидрат).
GIOTRIF 30 mg филмирани таблетки
Една филмирана таблетка съдържа 30 mg
афатиниб (afatinib) (като дималеат).
_Помощно вещество с известно действие_
Една филмирана таблетка съдържа 176 mg
лактоза (като монохидрат).
GIOTRIF 40 mg филмирани таблетки
Една филмирана таблетка съдържа 40 mg
афатиниб (afatinib) (като дималеат).
_Помощно вещество с известно действие_
Една филмирана таблетка съдържа 235 mg
лактоза (като монохидрат).
GIOTRIF 50 mg филмирани таблетки
Една филмирана таблетка съдържа 50 mg
афатиниб (afatinib) (като дималеат).
_Помощно вещество с известно действие_
Една филмирана таблетка съдържа 294 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
GIOTRIF 20 mg 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-06-2023
Листовка Листовка чешки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-06-2023
Листовка Листовка датски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-06-2023
Листовка Листовка немски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-06-2023
Листовка Листовка естонски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-06-2023
Листовка Листовка гръцки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-06-2023
Листовка Листовка английски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-05-2016
Листовка Листовка френски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-06-2023
Листовка Листовка италиански 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-05-2016
Листовка Листовка латвийски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-05-2016
Листовка Листовка литовски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-06-2023
Листовка Листовка унгарски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-06-2023
Листовка Листовка малтийски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-05-2016
Листовка Листовка полски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-06-2023
Листовка Листовка португалски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-05-2016
Листовка Листовка румънски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-06-2023
Листовка Листовка словашки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-06-2023
Листовка Листовка словенски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-05-2016
Листовка Листовка фински 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-06-2023
Листовка Листовка шведски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-06-2023
Листовка Листовка норвежки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-06-2023
Листовка Листовка исландски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-06-2023
Листовка Листовка хърватски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите