Fuzeon

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
24-11-2021
Активна съставка:
енфувиртид
Предлага се от:
Roche Registration GmbH
АТС код:
J05AX07
INN (Международно Name):
enfuvirtide
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
ХИВ инфекции
Терапевтични показания:
Fuzeon е показан в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти за лечение на ХИВ-1-заразените пациенти, които са получили лечение с и неуспешно на схеми, съдържащи най-малко един лекарствен продукт от всяка от следните антиретровирусна класове: протеазни инхибитори, не нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза и класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза, или които имат непоносимост към предишните антиретровирусна терапия. При вземането на решение за новия режим за пациенти, които не са на антиретровирусни лекарства, трябва да прецени внимателно към историята лечение на конкретен пациент и характера на мутации, свързани с различни лекарствени продукти. Където е възможно, тест на съпротива може да бъде полезно.
Каталог на резюме:
Revision: 22
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000514
Дата Оторизация:
2003-05-27
EMEA код:
EMEA/H/C/000514

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 24-11-2021
Листовка Листовка
чешки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 24-11-2021
Листовка Листовка
датски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 24-11-2021
Листовка Листовка
немски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 24-11-2021
Листовка Листовка
естонски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 24-11-2021
Листовка Листовка
гръцки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 24-11-2021
Листовка Листовка
английски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 24-10-2008
Листовка Листовка
френски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 24-11-2021
Листовка Листовка
италиански 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 24-10-2008
Листовка Листовка
латвийски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 24-10-2008
Листовка Листовка
литовски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 24-11-2021
Листовка Листовка
унгарски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 24-11-2021
Листовка Листовка
малтийски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 24-10-2008
Листовка Листовка
нидерландски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 24-10-2008
Листовка Листовка
полски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 24-11-2021
Листовка Листовка
португалски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 24-10-2008
Листовка Листовка
румънски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 24-11-2021
Листовка Листовка
словашки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 24-11-2021
Листовка Листовка
словенски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 24-10-2008
Листовка Листовка
фински 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 24-11-2021
Листовка Листовка
шведски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 24-11-2021
Листовка Листовка
норвежки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 24-11-2021
Листовка Листовка
исландски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 24-11-2021
Листовка Листовка
хърватски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 24-11-2021

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Fuzeon 90 mg/ml прах и разтворител за инжекционен разтвор

Енфувиртид (Еnfuvirtide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт

или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Fuzeon и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Fuzeon

Как да използвате Fuzeon

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Fuzeon

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

7.

Ръководство стъпка по стъпка за инжектиране на Fuzeon

1.

Какво представлява Fuzeon и за какво се използва

Какво представлява Fuzeon

Fuzeon съдържа активното вещество енфувиртид и принадлежи към група лекарства, наречени

„антиретровирусни”.

За какво се използва Fuzeon

Fuzeon се използва за лечение на човешкия имунодефицитен вирус (НІV) – в комбинация с

други антиретровирусни лекарства при пациенти, инфектирани с

НІV.

Вашият лекар Ви е предписал Fuzeon, за да помогне за овладяването на HIV инфекцията,

която имате.

Fuzeon не лекува HIV инфекцията.

Как действа Fuzeon

HIV атакува клетки в кръвта Ви, наречени CD4 или Т-клетки. Вирусът трябва да осъществи

контакт със и да проникне в тези клетки, за да може да се размножава. Fuzeon спомага за

предотвратяване на това.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате

Fuzeon

Не използвайте Fuzeon, ако

сте алергични към енфувиртид или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да

използвате Fuzeon.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Fuzeon, ако:

някога сте имали белодробни проблеми

някога сте имали проблеми с бъбреците

имате хроничен хепатит В или С, или друго чернодробно заболяване – има по-голяма

вероятност да получите сериозни чернодробни проблеми, докато използвате това

лекарство

Симптоми на предишни инфекции

При някои пациенти с НІV инфекция в напреднал стадий (СПИН) и прекарани опортюнистични

инфекции може да се появят признаци и симптоми на възпаление от предишни инфекции малко

след началото на лечението на НІV. Счита се, че тези симптоми се дължат на възстановяване на

имунната система на организма. Това подобрение позволява на организма да се бори с

инфекциите, които може да съществуват без видими симптоми. Ако забележите симптоми на

инфекция, моля, незабавно уведомете Вашия лекар.

Симптоми на автоимунни нарушения

В допълнение към опортюнистичните

инфекции може да настъпят също и автоимунни

нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан на

организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на HIV инфекцията.

Автоимунните

заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението. Ако

забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като мускулна слабост,

слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към тялото, сърцебиене, треперене

или свръхактивност, информирайте незабавно Вашия лекар, за да потърси необходимото

лечение.

Пациенти с чернодробно заболяване

При пациенти с хроничен хепатит В или С, лекувани с антиретровирусна терапия, съществува

повишен риск от сериозни чернодробни проблеми. Говорете с Вашия лекар, ако имате анамнеза

за чернодробно заболяване.

Костно заболяване (остеонекроза)

При някои пациенти,

които приемат комбинация от анти-HIV

лекарства, може да се развие

костно заболяване, наречено остеонекроза. То настъпва там, където костната тъкан загива,

поради прекъсване на притока на кръв (загиване на костната тъкан поради прекъсване на

притока на кръв към костта).

Признаците на остеонекроза са скованост на ставите, болки в ставите (особено в

тазобедрената става, коляното и рамото) и затруднение в движенията. Ако забележите

някой от тези признаци, моля, уведомете Вашия лекар.

Рисковите фактори за развитие на това заболяване включват: от колко време

приемате анти-HIV

лекарства, дали приемате кортикостероиди, какво количество

алкохол консумирате, колко добре работи Вашата имунна система и дали сте с

наднормено тегло.

Предаване на HIV на други хора

Когато приемате това лекарство, вие все още можете да предадете НІV, въпреки, че рискът се

понижава с ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар предпазните мерки,

които са необходими, за да се избегне заразяването на други хора.

Други лекарства и Fuzeon

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства, отпускани без

рецепта и растителни лекарства. Доказано е, че Fuzeon не взаимодейства с други анти-HIV

лекарства или с рифампицин (антибиотик).

Fuzeon с храна и напитки

Може да използвате Fuzeon със или без храна. Въпреки това трябва да спазвате указанията,

дадени в листовките за другите лекарства, които приемате.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Не

трябва да използвате Fuzeon, освен ако не Ви е казано изрично от Вашия лекар.

Не кърмете, ако имате HIV, защото HIV може да се предаде на бебето.

Шофиране и работа с машини

Fuzeon не е изследван за влиянието му върху способността Ви да шофирате, или да използвате

инструменти или машини. Ако се почувствате замаяни, докато използвате Fuzeon, не

шофирайте и не използвайте инструменти или машини.

Fuzeon съдържа натрий

Fuzeon съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически не съдържа

натрий.

3.

Как да използвате Fuzeon

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как да приготвите и да инжектирате Fuzeon

Fuzeon трябва да се прилага като инжекция под кожата – наречено „подкожна” инжекция. В

точка 7 е описано как да приготвите Fuzeon и как да си поставите сами инжекция.

Каква доза да се използва

Препоръчителната доза е 90 mg два пъти дневно за възрастни и юноши (на възраст 16

години и по-големи),

Прилага се като инжекция от 1 ml точно под кожата.

Най-добре е да използвате Fuzeon по едно и също време всеки ден.

Опитайте се да разпределите дозите на равни интервали от време, както Ви е удобно –

например, първата доза - сутринта, а следващата – рано вечерта.

Вижте

допълнителните указания за това как да използвате Fuzeon в края на тази листовка

(вижте точка 7). Там ще намерите указания как да приготвяте Fuzeon и как да си направите

инжекция.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Fuzeon

Ако сте използвали повече от необходимата доза Fuzeon, говорете с лекар или отидете в

болница веднага. Вземете опаковката на лекарството с Вас.

Ако сте пропуснали да използвате Fuzeon

Ако сте пропуснали да приложите доза, приложете я веднага, щом се сетите. Обаче, ако

остават по-малко от 6 часа до следващата редовна доза, прескочете пропуснатата доза.

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Fuzeon

Продължете да използвате лекарството, докато лекарят Ви не каже да го спрете. Ако

спрете приема и има прекъсване в лечението Ви, това може да ускори вероятността HIV в

кръвта Ви да стане резистентен към Fuzeon. Това е по-малко вероятно, ако го използвате

редовно и без пропуски в лечението.

HIV вирусът в кръвта Ви може да стане резистентен към Fuzeon. Ако това се случи,

нивата на вируса в кръвта Ви може да започнат да се покачват. Тогава Вашият лекар може

да реши да прекрати лечението Ви с Fuzeon. Вашият лекар трябва да обсъди това с Вас.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Спрете да използвате Fuzeon и посетете лекаря веднага, ако забележите някоя от следните

сериозни нежелани реакции – може да се нуждаете от спешно лечение:

Алергична реакция (свръхчувствителност) – симптомите може да включват: обрив,

висока температура или втрисане, гадене или повръщане, изпотяване или треперене.

Тази нежелана реакция е рядка (засяга по-малко от 1 на 1 000 души). Тези симптоми не

означават непременно, че сте алергични към това лекарство.

Кажете на Вашия лекар, ако получите нежелани реакции на мястото, където е приложена

инжекцията

Най-честите нежелани реакции (засягат повече от 1 на 10 души), са проблеми на мястото,

където е поставена инжекцията. Вероятно ще имате една или повече от следните леки до

умерени реакции:

зачервяване

подуване

сърбеж

посиняване

втвърдяване на кожата или бучки

болка, възпаление или болезненост

Тези реакции могат да се появят през първата седмица от лечението и обикновено продължават

до 7 дни. Обикновено не се влошават след това време. Ако имате някоя от тези реакции, не

спирайте употребата на Fuzeon, но се консултирайте с Вашия лекар за всички притеснения,

които имате.

Реакциите могат да са по-тежки, когато инжекциите се слагат на едно и също място на тялото.

Те могат да са по-тежки и когато инжекцията е проникнала по-дълбоко от необходимото

(например в мускула). Рядко може да получите инфекция на мястото, където е поставена

отделната инжекция. За да се намали рискът от инфекция, важно е да следвате указанията,

дадени в точка 7.

Fuzeon може да причини натрупване на вид белтък, наречен амилоид, под кожата на мястото на

инжектиране. Усещането може да е като за бучки под кожата. Ако това настъпи, моля свържете

се с Вашия лекар.

Други възможни нежелани реакции

Много чести

засягат повече от 1 на 10 души

диария

гадене

загуба на тегло

болка и изтръпване на ръцете, стъпалата или краката.

Чести

засягат по-малко от 1 на 10 души

пневмония

инфекция на ушите

подути жлези (лимфни възли)

възпаление на окото (конюнктивит)

грип или грипоподобни симптоми

възпалени синуси

запушване на носа

анорексия

киселини

възпаление на панкреаса

намален апетит

диабет

кошмари

замайване

треперене (тремор)

чувство на тревожност или раздразнителност

невъзможност за концентрация

намалена чувствителност

акне

зачервяване на кожата

екзема

суха кожа

брадавици

мускулни болки

камъни в бъбреците

чувство на слабост

кръв в урината

промени в кръвните тестове (повишени мазнини в кръвта)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Fuzeon

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флаконите с

Fuzeon и водата за инжекции, след надписа EXP/Годен до. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

След приготвяне на разтвора за инжектиране, той трябва да се използва незабавно. Ако не се

използва веднага, той трябва да се съхранява в хладилник (2

C – 8

C) и да се използва до

24 часа.

Не използвайте това лекарство, ако забележите някакви частици в праха или в разтвора, след

прибавяне на водата за инжекции. Също не използвайте водата за инжекции, ако видите някакви

частици във флакона или ако водата е мътна.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Fuzeon

Активното вещество е енфувиртид. Всеки флакон съдържа 108 mg eнфувиртид. След

разтваряне с приложения разтворител, 1 ml от приготвения разтвор съдържа 90 mg

енфувиртид.

Другите съставки са:

Прах

Безводен натриев карбонат

Манитол

Натриев хидроксид

Хлороводородна киселина

Разтворител

Вода за инжекции

Как изглежда Fuzeon и какво съдържа опаковката

Fuzeon прах и разтворител за инжекционен разтвор се предлага в картонена опаковка, която

съдържа:

60 флакона Fuzeon

60 флакона вода за инжекции, която се използва за разтваряне на Fuzeon прах

60 спринцовки от 3 ml

60 спринцовки от 1 ml

180 тампона със спирт

В тази опаковка е приложено всичко, което Ви е необходимо за приготвяне и прилагане на

инжекцията Fuzeon в продължение на 30 дни.

Притежател на разрешението за употреба

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

Производителят, отговорен за освобождаване на партидите, е:

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1,

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 1 279 4500

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 – 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 – 6 7 039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Дата на последно преразглеждане на листовката {мм /гггг}.

Други източници на информация

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

7.

Ръководство стъпка по стъпка за инжектиране на Fuzeon

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Какво да правите, ако сте левичар

На изображенията в тази листовка са показани хора, които си служат с дясната ръка. Ако Вие

сте левичар, направете така, както е най-естествено за Вас. Вероятно ще откриете, че е най-

удобно да:

държите спринцовката с лявата си ръка, и

държите флакона между палеца и показалеца на дясната си ръка.

Кога имате нужда от помощ

Може да бъде трудно в началото да се инжектира в някои места, като горната част на ръцете.

Ако имате нужда от помощ, обърнете се към Вашият партньор, приятел или член на

семейството. Вие може да помолите някой да дойде с Вас на обучението за инжектиране на

лекарството, провеждано от Вашия лекар или медицинска сестра.

Вашите спринцовки

Спринцовките, които се доставят с това лекарство, имат цветен предпазител на иглата. Той е

прикрепен към иглата и я покрива след употреба, за да се намали риска от случайно убождане

на друг човек с иглата. Въпреки, че тези спринцовки имат това устройство с оглед на

безопасността, все пак е важно да изхвърляте използваните спринцовки по подходящ начин.

Следвайте инструкциите, дадени Ви от Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Съвети за безопасност

Мийте добре ръцете си. Това ще намали риска от бактериални инфекции.

След като сте измили ръцете си, не докосвайте нищо друго освен лекарството и

останалите принадлежности.

Когато държите спринцовките, не докосвайте иглата.

Не докосвайте запушалката на флаконите, след като сте ги почистили с тампони със

спирт.

Не използвайте отворени материали. Уверете се, че нито едно от нещата от комплекта не

са отворени преди употреба.

Никога не използвайте и не споделяйте употребявани игли.

Никога не използвайте спринцовка с изкривена или повредена игла.

Никога не разтваряйте Вашето лекарство с вода от чешмата.

Никога не инжектирайте Вашето лекарство с други лекарства за инжектиране.

Инжектирайте

Fuzeon само под кожата („подкожно”).

Не инжектирайте

Fuzeon във вените („интравенозно”) или в мускулите

(„интрамускулно”).

Изхвърлете всички използвани материали във Вашия специален контейнер за отпадъци с

капак. Направете това дори ако флаконите съдържат неизползвано количество от

лекарството или Водата за инжекции, тъй като те са само за еднократна употреба.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако имате въпроси относно

безопасното изхвърляне на тези неща.

Следващото е основно ръководство стъпка по стъпка за инжектиране на Вашето лекарство.

Стъпка A: Как да започнете

Съберете следните неща:

Един флакон Fuzeon (стъклен контейнер, съдържащ бял прах)

Един флакон вода за инжекции (стъклен контейнер с бистра и безцветна течност вътре)

Една спринцовка от 3 ml (по-голяма спринцовка) с 25 mm игла

Една спринцовка от 1 ml (по-малка спринцовка) с 13 mm игла

Три тампона, напоени със спирт

Специален контейнер за отпадъци с капак за безопасно изхвърляне на отпадъчните

материали

Отворете опаковките на спринцовките и махнете капачките на флаконите.

Изхвърлете опаковките и капачките на флаконите във Вашия специален контейнер за

отпадъци с капак.

Поставете спринцовките и флаконите върху чиста повърхност.

Измийте добре ръцете си.

След измиване на ръцете си, не пипайте нищо друго освен материалите за инжектиране и

мястото, където ще бъде поставена инжекцията.

Почистете запушалките на флаконите.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ

НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ

ПРОДУКТ

Fuzeon 90 mg/ml прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН

И КОЛИЧЕСТВЕН

СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 108 mg енфувиртид (еnfuvirtide).

Всеки ml от приготвения разтвор съдържа 90 mg енфувиртид.

Помощно вещество с известно действие: натрий. Съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg)

на доза, т.е. практически не съдържа натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА

ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Бял до почти бял лиофилизиран прах

4.

КЛИНИЧНИ

ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Fuzeon е показан в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти за лечение на

пациенти, заразени с НІV-1, които са лекувани неуспешно с терапевтични схеми, съдържащи

поне един лекарствен продукт от всеки от следните антиретровирусни класове: протеазни

инхибитори, ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза и нуклеозидни

инхибитори на обратната транскриптаза, или които имат непоносимост към предишни

антиретровирусни терапевтични

схеми (вж. точка 5.1).

Когато се решава пациентите, при които антиретровирусното лечение не е било успешно, да

преминат към нова схема на лечение, трябва внимателно да се прецени историята на лечението

на отделния пациент и естеството на мутациите, свързани с различните лекарствени продукти.

Където е възможно, може да бъде подходящо тестване за резистентност (вж. точки 4.4 и 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Fuzeon трябва да се предписва от лекари, които имат опит в лечение на НІV инфекция.

Дозировка

Възрастни и юноши

16 години:

Препоръчителната доза Fuzeon е 90 mg два пъти дневно,

инжектирани подкожно в горната част на ръката, предната част на бедрото или корема.

В случай, че пропуснете доза Fuzeon, трябва да дадете указания на пациентите да приемат

дозата си възможно най-скоро. Все пак, ако до следващата доза остават по-малко от 6 часа,

пропуснатата доза не бива да се приема.

Пациенти в старческа възраст:

Липсва опит при пациенти > 65-годишна възраст.

Деца

6 години и юноши:

Опитът при деца е ограничен (вж. точка 5.2). При клиничните

изпитвания е използвана схемата на дозиране, показана в Таблица 1 по-долу:

Таблица 1:

Дозиране при деца

Тегло (kg)

Доза за 1 инжекция

2 пъти дневно

(mg/доза)

Обем на инжекцията

(90 mg енфувиртид на ml)

11,0 до 15,5

0,3 ml

15,6 до 20,0

0,4 ml

20,1 до 24,5

0,5 ml

24,6 до 29,0

0,6 ml

29,1 до 33,5

0,7 ml

33,6 до 38,0

0,8 ml

38,1 до 42,5

0,9 ml

≥ 42,6

1,0 ml

Не се препоръчва употребата на Fuzeon при деца под 6-годишна възраст поради недостатъчни

данни по отношение на безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане:

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти

с бъбречно

увреждане, включително при тези на диализа (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане:

Няма данни, за да се направят препоръки за дозировката при

пациенти с чернодробно увреждане (вж. точки 4.4 и 5.2).

Начин на приложение

Fuzeon трябва да се прилага само като подкожна инжекция. За указания относно разтварянето

на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност

към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Fuzeon трябва да се приема като част от комбинирана схема на лечение. Моля, направете

справка и със съответните кратки характеристики на продукта на другите антиретровирусни

лекарствени продукти, които се използват в комбинацията. Както при другите

антиретровирусни продукти, енфувиртид трябва да се комбинира оптимално с другите

антиретровирусни средства, към които е чувствителен вирусът на пациента (вж. точка 5.1).

Пациентите

трябва да са информирани, че Fuzeon не лекува НІV-1 инфекция. Въпреки, че е

доказано, че ефективната вирусна супресия с антиретровирусна терапия значително намалява

риска от предаване по полов път, не може да се изключи остатъчен риск. Трябва да се вземат

предпазни мерки за предотвратяване на предаването в съответствие с националните указания.

Проучванията при животни са показали, че енфувиртид може да увреди определени имунни

функции (вж. точка 5.3). По време на клиничните изпитвания е наблюдавана повишена честота

на някои бактериални инфекции, най-вече по-висока честота на пневмония, при пациенти,

лекувани с Fuzeon; повишен риск от бактериална пневмония, свързан с употребата на Fuzeon,

обаче не е потвърден от последващи епидемиологични данни.

Понякога реакции на свръхчувствителност са били свързвани с лечението с енфувиртид и в

редки случаи те са възниквали отново при повторно приложение. Събитията

са включвали

обрив, фебрилитет, гадене и повръщане, студени тръпки, ригор, понижаване на артериалното

налягане и повишени стойности на серумните чернодробни трансаминази в различни

комбинации, вероятно първична комплексна имунна реакция, респираторен дистрес и

гломерулонефрит. Пациентите,

развиващи признаци/симптоми на системна реакция на

свръхчувствителност, трябва да преустановят лечението с енфувиртид и да потърсят незабавно

лекарска преценка. Лечението с енфувиртид не трябва да се подновява след системни признаци

и симптоми, отговарящи на реакция на свръхчувствителност, която се счита, че е свързана с

енфувиртид. Не са идентифицирани

рискови фактори, които биха могли да предскажат появата

или тежестта на свръхчувствителността към енфувиртид.

Чернодробно заболяване: Безопасността и ефикасността на енфувиртид не са били проучвани

специално при пациенти със значими съпътстващи чернодробни нарушения. Пациенти

хроничен хепатит В и С, лекувани с антиретровирусна терапия, са изложени на повишен риск

от тежки и потенциално фатални чернодробни нежелани събития. Някои от пациентите,

включени в клиничните изпитвания фаза ІІІ, са били инфектирани едновременно с хепатит В/С.

При тях прибавянето на Fuzeon не е увеличило честотата на чернодробни събития. В случай на

едновременно антивирусно лечение на хепатит В или С, моля, направете справка и в

съответната продуктова информация на тези лекарствени продукти.

Приложението на Fuzeon при индивиди, инфектирани с вирус, различен от НІV-1, може да

индуцира анти-енфувиртид антитела, които реагират кръстосано с НІV gp41. Това може да

доведе до фалшиво положителен НІV тест при анти-НІV

ELISA тест.

Няма опит при пациенти с намалена чернодробна функция. Има ограничени данни при

пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане и при пациенти, които се поддържат на

диализа. Fuzeon трябва да се прилага внимателно при тези популации (вж. точки 4.2 и 5.2).

Синдром на имунно реактивиране: При пациенти, инфектирани с НІV, с тежък имунен

дефицит, при започване на комбинирана антиретровирусна терапия (КАРТ) може да се появи

възпалителна реакция към асимптомни или остатъчни условни патогени и да предизвика

сериозни клинични състояния или влошаване на симптомите. Обикновено такива реакции са

наблюдавани през първите няколко седмици или месеци от началото на КАРТ. Подходящи

примери са цитомегаловирусен ретинит, генерализирани и/или фокални микобактериални

инфекции и пневмония, причинена от

Pneumocystis carinii.

Всички симптоми на възпаление

трябва да се оценяват и, при необходимост, да се започне лечение.

В условията на имунно реактивиране сe съобщава също за развитие на автоимунни нарушения

(като болест на Graves и автоимунен хепатит); обаче, времето до настъпването им, което се

съобщава е по-променливо и тези събития може да се случат много месеци след започване на

лечението.

Остеонекроза:

Въпреки че етиологията се приема за многофакторна (включваща приложение на

кортикостероиди, консумация на алкохол, тежка имуносупресия, по-висок индекс на телесна

маса), са съобщавани случаи на остеонекроза, особено при пациенти с напреднало HIV

заболяване и/или с продължителна експозиция на КАРТ. Пациентите

трябва да бъдат

посъветвани да потърсят консултация с лекар, ако получат болки в ставите, скованост на

ставите или затруднение в движенията.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Не се очакват клинично значими фармакокинетични взаимодействия между енфувиртид и

едновременно прилагани лекарствени продукти, метаболизирани от ензимите CYP450.

Влияние на енфувиртид върху метаболизма на едновременно прилагани лекарствени продукти:

В проучване на метаболизма при хора

in vivo

, в препоръчителната доза от 90 mg два пъти

дневно енфувиртид не е инхибирал метаболизма на субстрати на CYP3А4 (дапсон), CYP2D6

(дебризоквин), CYP1А2 (кофеин), CYP2С19 (мефенитоин) и CYP2Е1 (хлорзоксазон).

Влияние на едновременно прилагани лекарствени продукти върху метаболизма на енфувиртид:

В отделни проучвания на фармакокинетичните

взаимодействия едновременното приложение на

ритонавир (мощен инхибитор на CYP3А4) или саквинавир в комбинация, подсилена с

ритонавир или рифампицин (мощен индуктор на CYP3А4) не е довело до клинично значими

промени на фармакокинетиката на енфувиртид.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма подходящи и добре контролирани проучвания при бременни жени. Експерименталните

проучвания при животни не показват вредни ефекти по отношение на феталното развитие.

Енфувиртид трябва да се използва по време на бременност, само ако потенциалната полза

оправдава потенциалния

риск за фетуса.

Кърмене

Не е известно дали енфувиртид се отделя в кърмата при човека. Майките трябва да се съветват

да не кърмят, ако получават енфувиртид, поради потенциалната

възможност за предаване на

НІV и възможните нежелани ефекти върху кърмачетата.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Няма данни, че енфувиртид може да промени способността на пациента да шофира и да

използва машини, но трябва да се има предвид профилът на нежеланите събития на енфувиртид

(вж. точка 4.8).

4.8

Нежелани лекарствени реакции

а. Резюме на профила на безопасност

Данните за безопасност се отнасят предимно до резултатите от провежданите в продължение на

48 седмици комбинирани клинични изпитвания TORO 1 и TORO 2 (вж. точка 5.1). Резултатите

за безопасност са изразени като брой пациенти

с нежелана реакция на 100 пациентогодини

експозиция (с изключение на реакциите на мястото на инжектиране).

Най-често съобщаваните събития са реакции на мястото на инжектиране, диария и гадене.

Добавянето на Fuzeon към основната антиретровирусна терапия обикновено не увеличава

честотата или тежестта на повечето нежелани реакции.

б. Табличен списък на нежеланите реакции

Таблица 2 представя събитията, наблюдавани с по-висока честота при пациенти, получаващи

схемата на лечение Fuzeon + ООЛ спрямо пациентите на лечение само с ООЛ, с увеличение,

коригирано според експозицията, от най-малко 2 пациенти със събитие на 100 пациенто-

години. Статистически значимо увеличение е било наблюдавано при пневмония и

лимфаденопатия. Повечето от нежеланите реакции са били леки или умерени по интензитет.

Нежеланите реакции са изброени според системо-органен клас по MedDRA и категория по

честота. Категориите по честота се определят съгласно следната конвенция: много чести

1/10); чести (

1/100 до <1/10); нечести (

1/1 000 до <1/100); редки (

1/10 000 до <1/1 000);

много редки (<1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка).

Прочетете целия документ

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/514

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

FUZEON

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение,

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Fuzeon?

Fuzeon е прах за приготвяне на инжекционен разтвор. Съдържа активното вещество

енфувиртид (90 mg/ml).

За какво се използва Fuzeon ?

Fuzeon е противовирусно лекарство. Използва в комбинация с други противовирусни лекарства

за лечение на пациенти, заразени с човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1) – вирус,

който причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Той е предназначен

за употреба при пациенти, които са престанали да се влияят от други противовирусни

лекарства или не могат да приемат такива. Те трябва да включват най-малко едно от следните

класове лекарства, използвани за лечение на инфекция с ХИВ: протеазни инхибитори;

ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза и нуклеозидни инхибитори на

обратната транскриптаза.

Лекарите трябва да предписват Fuzeon само след като са преценили всички противовирусни

лекарства, които пациентът е приемал в миналото, и вероятността вирусът да се повлияе от

лекарството.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Fuzeon ?

Fuzeon трябва да се предписва от лекар, който има опит в лечението на ХИВ инфекции. При

възрастни пациенти се прилага като една инжекция 90 mg два пъти дневно, инжектирана

подкожно в горната част на ръката, горната част на бедрото или корема. Дозата за деца на

възраст от шест до 16 години зависи от телесното тегло. Fuzeon не се препоръчва за употреба

при деца на възраст под шест години.

Пациентът може да си инжектира Fuzeon самостоятелно или инжектирането да бъде извършено

от лице, което се грижи за пациента, при условие че се спазват подробните указания, дадени в

листовката. Мястото на инжектиране трябва да се сменя за всяка инжекция.

Как действа Fuzeon ?

Активното вещество във Fuzeon, енфувиртид, е фузионен инхибитор. Fuzeon се свързва с

протеин на повърхността на ХИВ. Това не позволява на вируса да се закрепи върху

повърхността на човешките клетки и да ги инфектира. Тъй като ХИВ може да се размножава

само във вътрешността на клетките, Fuzeon в комбинация с други противовирусни лекарства

намалява нивото на ХИВ в кръвта и го поддържа ниско. Fuzeon не лекува инфекцията с ХИВ

или СПИН, но може да забави увреждането на имунната система и развитието на инфекции и

заболявания, свързани със СПИН.

Как е проучен Fuzeon?

Двете основни проучвания на Fuzeon включват 1013 пациенти на възраст 16 години или повече,

които са заразени с ХИВ и са приемали или не са се повлияли от други противовирусни

лекарства. Обикновено на пациентите се дават средно по 12 противовирусни лекарства за

период от седем години. И двете проучвания сравняват ефектите на Fuzeon в комбинация с

„оптимизирана фонова терапия“ (комбинация от други противовирусни лекарства, подбрани за

всеки пациент така, че да има най-големи шансове за понижаване нивата на ХИВ в кръвта),

сравнени с оптимизирана фонова терапия без Fuzeon. Основната мярка за ефективност е

промяната в нивата на ХИВ в кръвта (вирусно натоварване) след 48-седмично лечение. Освен

това Fuzeon е проучен при 39 деца на възраст между три и 16 години. Към момента на оценката

на лекарството проучванията все още продължават.

Какви ползи от Fuzeon са установени в проучванията?

Приемът на Fuzeon с оптимизирана фонова терапия е по-ефективен за понижаване на

вирусното натоварване в сравнение със самостоятелната оптимизирана фонова терапия. При

първото проучване вирусното натоварване спада средно с 98% при пациентите, приемащи

Fuzeon, в сравнение с 83% при тези, които не приемат Fuzeon. Стойностите във второто

проучване са съответно 96 и 78%. Одобрената доза на Fuzeon при деца води до нива на

активното вещество в кръвта, сходни с тези при одобрената доза при възрастни.

Какви са рисковете, свързани с Fuzeon?

Най-честите нежелани реакции при Fuzeon (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

реакции на мястото на инжектиране (болка и възпаление на мястото на инжектиране),

периферна невропатия (увреждане на нервите на крайниците, причиняващо щипане или

изтръпване на ръцете и краката) и загуба на тегло. При клинични проучвания са докладвани

реакции на мястото на инжектирането при 98% от пациентите, възникващи най-често през

първата седмица от лечението. Лекарството причинява лека до умерена болка или неудобство,

които не се усилват по време на лечението. За пълния списък на всички наблюдавани при

Fuzeon нежелани реакции – вижте листовката.

Fuzeon е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични

реакции) към енфувиртид или някоя от другите съставки.

Както при всички други лекарства против ХИВ, за пациентите, приемащи Fuzeon, може да

съществува риск от остеонекроза (умиране на костна тъкан) или синдром на имунна

реактивация (симптоми на инфекция, причинени от възстановяващата се имунна система). При

пациенти с чернодробни проблеми може да има повишен риск от увреждане на черния дроб по

време на лечение на ХИВ инфекция.

Основания за одобряване на Fuzeon?

Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че ползите от Fuzeon

са по-големи от рисковете при употребата му в комбинация с други антиретровирусни

лекарства за лечението на заразени с ХИВ–1 пациенти, които са били лекувани, но не са се

повлияли от режими, включващи поне един лекарствен продукт от всеки от следните класове:

протеазни инхибитори, ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза и нуклеозидни

инхибитори на обратната транскриптаза, или които преди са показали непоносимост към

антиретровирусите режими. Комитетът препоръчва на Fuzeon да бъде издадено разрешение за

употреба.

Първоначално Fuzeon е одобрен при „извънредни обстоятелства“, тъй като поради причини от

научно естество не е било възможно да бъде получена пълна информация за лекарството. Тъй

като компанията е представила необходимата допълнителна информация, „извънредните

обстоятелства“ са отменени на 8 юли 2008 г.

Допълнителна информация за Fuzeon:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Fuzeon на Roche Registration Limited на 27 май 2003 г. Разрешението за употреба е подновено

на 27 май 2008 г.

Пълният текст на EPAR относно Fuzeon може да се намери тук

Дата на последно актуализиране на текста 07-2008.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация