Fulvestrant Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фулвестрант

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

L02BA03

INN (Международно Name):

fulvestrant

Терапевтична група:

Ендокринна терапия

Терапевтична област:

Неоплазми на гърдата

Терапевтични показания:

Фулвестрант е показан за лечение на естроген-рецептор позитивни, локално-разпространена или метастатичен рак на гърдата при жени в постменопауза:не по-рано лекувани с ендокринната терапия, orwith рецидив на заболяването след помощните терапия анти -- естроген, или прогресиране на заболяването на терапия антиэстрогенами.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-01-08

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ФУЛВЕСТРАНТ MYLAN 250 MG ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
ФУЛВЕСТРАНТ (FULVESTRANT)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Фулвестрант Mylan и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Фулвестрант Mylan
3.
Как да използвате Фулвестрант Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Фулвестрант Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Фулвестрант Mylan 250 mg инжекционен
разтвор в предварително напълнена
спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една предварително напълнена
спринцовка съдържа 250 mg фулвестрант
(fulvestrant) в 5 ml
разтвор.
Помощни вещества с известно действие
(на 5 ml)
Етанол, безводен (500 mg)
Бензилов алкохол (500 mg)
Бензилбензоат (750 mg)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, безцветен до жълт вискозен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Фулвестрант е показан:
•
като монотерапия за лечение на
естроген-рецептор позитивен, локално
авансирал или
метастатичен рак на млечната жлеза
при постменoпаузални жени:
-
които преди това не са били подлагани
на ендoкринна терапия или
-
с рецидив на заболяването по време на
или след адювантна антиестрогенна
терапия,
или при прогресия на заболяването по
време на антиестрогенна терапия.
•
в комбинация с палбоциклиб за лечение
на положителен за хормонален рецептор
(HR),
отрицателен за рецептор 2 на човешкия
епидермален растежен фактор (HER2)
локално

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-02-2023
Листовка Листовка чешки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-02-2023
Листовка Листовка датски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-02-2023
Листовка Листовка немски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-02-2023
Листовка Листовка естонски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-02-2023
Листовка Листовка гръцки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-02-2023
Листовка Листовка английски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-02-2018
Листовка Листовка френски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-02-2023
Листовка Листовка италиански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-02-2018
Листовка Листовка латвийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-02-2018
Листовка Листовка литовски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-02-2023
Листовка Листовка унгарски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-02-2023
Листовка Листовка малтийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-02-2018
Листовка Листовка полски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-02-2023
Листовка Листовка португалски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-02-2018
Листовка Листовка румънски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-02-2023
Листовка Листовка словашки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-02-2023
Листовка Листовка словенски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-02-2018
Листовка Листовка фински 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-02-2023
Листовка Листовка шведски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-02-2023
Листовка Листовка норвежки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-02-2023
Листовка Листовка исландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-02-2023
Листовка Листовка хърватски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите