Forsteo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

терипаратид

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

H05AA02

INN (Международно Name):

teriparatide

Терапевтична група:

Калциева хомеостаза

Терапевтична област:

Osteoporosis; Osteoporosis, Postmenopausal

Терапевтични показания:

Лечение на остеопороза при жени в постменопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. При жени в постменопауза е доказано значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначни и невертебрални фрактури, но не и на фрактури на бедрената кост. Лечение на остеопороза, свързан с постоянна и системна терапия глюкокортикоидами, при жените и мъжете при повишен риск от фрактури.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-06-10

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FORSTEO 20 МИКРОГРАМА/80 МИКРОЛИТРА,
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
терипаратид (teriparatide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява FORSTEO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате FORSTEO
3.
Как да прилагате FORSTEO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате FORSTEO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FORSTEO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
FORSTEO съдържа активното вещес
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
FORSTEO 20 микрограма/80 микролитра
инжекционен разтвор в предварително
напълнена
писалка.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 80 микролитра съдържа 20
микрограма терипаратид
*
.
Една предварително напълнена писалка
от 2,4 ml съдържа 600 микрограма
терипаратид
(teriparatide) (отговарящи на 250 микрограма
за ml).
*
Терипаратид rhPTH(1-34), произведен в
_E. coli_
по рекомбинантна ДНК технология, е
идентичен с
34 N-терминалната аминокиселинна
последователност на ендогенния
човешки паратиреоиден
хормон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Безцветен, бистър разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАНННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
FORSTEO е показан при възрастни.
Лечение на остеопороза при
постменопаузални жени и при мъже с
повишен риск от фрактури (вж.
точка 5.1). При постменопаузални жени е
наблюдавано значително редуциране
честотата на
вертебралните и невертебрални
фрактури, но не и тези на бедрената
кост.
Лечение на остеопороза, свързана с
продължително системно лечение с
глюкокортикоиди при
жени и мъже с повише
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-01-2022
Листовка Листовка чешки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-01-2022
Листовка Листовка датски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-01-2022
Листовка Листовка немски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-01-2022
Листовка Листовка естонски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-01-2022
Листовка Листовка гръцки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-01-2022
Листовка Листовка английски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-07-2016
Листовка Листовка френски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-01-2022
Листовка Листовка италиански 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-07-2016
Листовка Листовка латвийски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-07-2016
Листовка Листовка литовски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-01-2022
Листовка Листовка унгарски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-01-2022
Листовка Листовка малтийски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-07-2016
Листовка Листовка полски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-01-2022
Листовка Листовка португалски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-07-2016
Листовка Листовка румънски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-01-2022
Листовка Листовка словашки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-01-2022
Листовка Листовка словенски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-07-2016
Листовка Листовка фински 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-01-2022
Листовка Листовка шведски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-01-2022
Листовка Листовка норвежки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-01-2022
Листовка Листовка исландски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-01-2022
Листовка Листовка хърватски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите