Fluenz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Реассортанта вируса на грипа (на живо аттенуированная) следните щамове:a/Калифорния/7/2009 pdm09 (Н1N1)като щам А/Виктория/361/2011 (Н3N2), като напрежение, B/Масачузетс/2/2012 на щам

Предлага се от:

MedImmune LLC

АТС код:

J07BB03

INN (Международно Name):

influenza vaccine (live attenuated, nasal)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization

Терапевтични показания:

Профилактика на грип при индивиди на възраст 24 месеца до 18-годишна възраст. Използването на Fluenz трябва да се основава на официални препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-01-27

Листовка

                22
Б. ЛИС
ТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FLUENZ СПРЕЙ ЗА НОС, СУСПЕНЗИЯ
Ваксина срещу грип (жива атенюирана,
назална) (Influenza vaccine (live attenuated, nasal))
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ПРИЛОЖИТЕ ВАКСИНАТА, ТЪЙ КАТО
ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ ЗА ВАШЕТО
ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска
сестра или фармацевт.
-
Тази ваксина е предписана единствено
и лично на Вас или на Вашето дете.
Не я преотст
ъпвайте на друг
и хора.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, уведомете
Вашия лекар,
медицинска сестра или фармацевт. Това
включва всички възможни, неописани в
тази
листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪР
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОД
УКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
FLUENZ спрей за нос, суспензия
Ваксина срещу грип (жива ат
енюирана, назална) (Influenza vaccine (live att
enuated, nasal)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Реасортантен грипен вирус* (жив
атенюиран) от следните щамове**:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-подобен щам
(A/California/7/2009, MEDI 228029)
10
7,0±0,5
FFU***
A/Victoria/361/2011 (H3N2)-подобен щам
(A/Texas/50/2012, MEDI 237514)
10
7,0±0,5
FFU***
B/Massachusetts/2/2012-подобен щам
(B/Massachusetts/2/2012, MEDI 237751)
10
7,0±0,5
FFU***
.......................................................................................................на
доза от 0,2 ml
*
култивиран в оплодени кокоши яйца от
млади здрави птици.
**
култивиран във VERO клетки чрез
реверсивна генна технология. Този
продукт
съдържа генномодифицирани организми
(ГМО).
***
флуоресцентни фокусни единици (fluorescent
focus units)
Ваксината отговаря на препоръките 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-12-2014
Листовка Листовка чешки 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-12-2014
Листовка Листовка датски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-12-2014
Листовка Листовка немски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-12-2014
Листовка Листовка естонски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-12-2014
Листовка Листовка гръцки 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-12-2014
Листовка Листовка английски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-12-2014
Листовка Листовка френски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-12-2014
Листовка Листовка италиански 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-12-2014
Листовка Листовка латвийски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-12-2014
Листовка Листовка литовски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-12-2014
Листовка Листовка унгарски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-12-2014
Листовка Листовка малтийски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-12-2014
Листовка Листовка полски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-12-2014
Листовка Листовка португалски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-12-2014
Листовка Листовка румънски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-12-2014
Листовка Листовка словашки 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-12-2014
Листовка Листовка словенски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-12-2014
Листовка Листовка фински 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-12-2014
Листовка Листовка шведски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-12-2014
Листовка Листовка норвежки 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-12-2014
Листовка Листовка исландски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-12-2014
Листовка Листовка хърватски 03-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите