Filgrastim Hexal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

филграстим

Предлага се от:

Hexal AG

АТС код:

L03AA02

INN (Международно Name):

filgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer

Терапевтични показания:

Намаляване на продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении при пациенти с установени цитотоксической химиотерапия на злокачествени заболявания (с изключение на хроничен миелоидного на левкемия и миелодиспластических синдроми), както и намаляване на продължителността на нейтропении при пациенти, получаващи миелоаблативную терапия с последваща трансплантация на костен мозък се счита за повишен риск от продължителна тежка нейтропении. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (PBPCs). При деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) ≤ 0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, при продължителна употреба филграстима се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития. Лечение часова нейтропении (CND ≤ 0. 5 х 109/л) и тежки или рецидивирующими инфекции, при продължителна употреба филграстима се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития. при пациенти с напреднал състояние на ХИВ-инфекция за намаляване на риска от бактериални инфекции, когато други терапевтични възможности скрит.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-02-06

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
филграстим (filgrastim)
ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО
ЦЯЛАТА
ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ
ДА
ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ
ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Filgrastim HEXAL и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Filgrastim HEXAL
3.
Как да използвате Filgrastim HEXAL
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fil
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml инжекционен или
инфузионен разтвор в предварително
напълнена спринцовка
Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml инжекционен или
инфузионен разтвор в предварително
напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml инжекционен или
инфузионен разтвор в предварително
напълнена спринцовка
Всеки милилитър от разтвора съдържа 60
милиона единици (MU) [еквивалентни
на 600 микрограма (μg)] филграстим*
(filgrastim).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 MU (еквивалентни
на 300 μg)
филграстим в 0,5 ml.
Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml инжекционен или
инфузионен разтвор в предварително
напълнена спринцовка
Всеки милилитър от разтвора съдържа 96
милиона единици (MU) [еквивалентни
на 960 микрограма (μg)] филграстим*
(filgrastim).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 48 MU (еквивалентни
на 480 μg)
филграстим в 0,5 ml.
* рекомбинантен метионилиран човешки
гранулоцит-колониостимулиращ фактор
(G-CSF),
произведен от _E. coli_ чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Помощнo веществo с известно действие
Всеки милилитър от разтвора съдържа 50
mg сорбитол (E420).
За пълн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-12-2023
Листовка Листовка чешки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-12-2023
Листовка Листовка датски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-12-2023
Листовка Листовка немски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-12-2023
Листовка Листовка естонски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-12-2023
Листовка Листовка гръцки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-12-2023
Листовка Листовка английски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-02-2009
Листовка Листовка френски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-12-2023
Листовка Листовка италиански 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-02-2009
Листовка Листовка латвийски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-02-2009
Листовка Листовка литовски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-12-2023
Листовка Листовка унгарски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-12-2023
Листовка Листовка малтийски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-02-2009
Листовка Листовка нидерландски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-02-2009
Листовка Листовка полски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-12-2023
Листовка Листовка португалски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-02-2009
Листовка Листовка румънски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-12-2023
Листовка Листовка словашки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-12-2023
Листовка Листовка словенски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-02-2009
Листовка Листовка фински 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-12-2023
Листовка Листовка шведски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-12-2023
Листовка Листовка норвежки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-12-2023
Листовка Листовка исландски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-12-2023
Листовка Листовка хърватски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-02-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите