Fiasp

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин аспарт

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AB05

INN (Международно Name):

insulin aspart

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Insulins and analogues for injection, fast-acting

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 1 година.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-01-09

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
55
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FIASP 100 ЕДИНИЦИ/ML FLEXTOUCH ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
инсулин аспарт (insulin aspart)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fiasp и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Fiasp
3.
Как да използвате Fiasp
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fiasp
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FIASP И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Fiasp е инсулин, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fiasp 100 единици/ml FlexTouch инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Fiasp 100 единици/ml Penfill инжекционен
разтвор в патрон
Fiasp 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Fiasp 100 единици/ml PumpCart инжекционен
разтвор в патрон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 100 единици инсулин
аспарт* (insulin aspart) (еквивалентни на 3,5 mg).
Fiasp 100 единици/ml FlexTouch инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 300 единици инсулин
аспарт в 3 ml разтвор.
Fiasp 100 единици/ml Penfill инжекционен
разтвор в патрон
Всеки патрон съдържа 300 единици
инсулин аспарт в 3 ml разтвор.
Fiasp 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Всеки флакон съдържа 1 000 единици
инсулин аспарт в 10 ml разтвор.
Fiasp 100 единици/ml PumpCart инжекционен
разтвор в патрон
Всеки патрон съдържа 160 единици
инсулин аспарт в 1,6 ml разтвор.
*Инсулин аспарт е произведен в
_Saccharomyces cerevisiae _
по рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Fiasp 100 единици/ml FlexTouch инжекционен
разтвор в предварително нап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-09-2021
Листовка Листовка чешки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-09-2021
Листовка Листовка датски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-09-2021
Листовка Листовка немски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-09-2021
Листовка Листовка естонски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-09-2021
Листовка Листовка гръцки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-09-2021
Листовка Листовка английски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-08-2019
Листовка Листовка френски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-09-2021
Листовка Листовка италиански 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-08-2019
Листовка Листовка латвийски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-08-2019
Листовка Листовка литовски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-09-2021
Листовка Листовка унгарски 04-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-11-2020
Листовка Листовка малтийски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-08-2019
Листовка Листовка полски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-09-2021
Листовка Листовка португалски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-08-2019
Листовка Листовка румънски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-09-2021
Листовка Листовка словашки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-09-2021
Листовка Листовка словенски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-08-2019
Листовка Листовка фински 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-09-2021
Листовка Листовка шведски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-09-2021
Листовка Листовка норвежки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-09-2021
Листовка Листовка исландски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-09-2021
Листовка Листовка хърватски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-08-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите