Ferriprox

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Деферипрон

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

АТС код:

V03AC02

INN (Международно Name):

deferiprone

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

beta-Thalassemia; Iron Overload

Терапевтични показания:

Ferriprox монотерапия е показан за лечение на желязо при пациенти с таласемия големи, когато текущата chelation терапия е противопоказано или неадекватна. Ferriprox в комбинация с друга хелатор е показан при пациенти с талассемией майор, когато монотерапия с всеки хелатор на желязото неефективни, или за профилактика или лечение на животозастрашаващи последици от претоварване с желязо (главно сърдечна претоварване) оправдава бързо или интензивно корекция.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-08-25

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FERRIPROX 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
деферипрон (deferiprone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
−
Към картонената опаковка е приложена
карта на пациента. Откъснете,
попълнете,
прочетете картата на пациента
внимателно и я носете със себе си.
Дайте тази карта на
пациента на Вашия лекар, ако развиете
симптоми на инфекция като висока
температура,
зачервено гърло или грипоподобни
симптоми.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ferriprox и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ferriprox 500 mg филмирани таблетки
Ferriprox 1 000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ferriprox 500 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 500 mg деферипрон
(deferiprone).
Ferriprox 1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 1 000 mg
деферипрон (deferiprone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Ferriprox 500 mg филмирани таблетки
Бяла до почти бяла филмирана таблетка
с форма на капсула, с отпечатани „APO”
и „500”,
разделени от делителна черта, от
едната страна и гладка от другата.
Таблетката е 7,1 mm x
17,5 mm x 6,8 mm и с делителна черта.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни
половини.
Ferriprox 1 000 mg филмирани таблетки
Бяла до почти бяла филмирана таблетка
с форма на капсула, с отпечатани „APO”
и „1000”,
разделени от делителна черта, от
едната страна и гладка от другата.
Таблетката е 7,9 mm x
19,1 mm x 7 mm и с делителна черта.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни
половини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Монотерапията с Ferriprox е показана за
лечение на свръхнатрупване на желязо
при пациенти 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2022
Листовка Листовка чешки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2022
Листовка Листовка датски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2022
Листовка Листовка немски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2022
Листовка Листовка естонски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2022
Листовка Листовка гръцки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2022
Листовка Листовка английски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-10-2019
Листовка Листовка френски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2022
Листовка Листовка италиански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-10-2019
Листовка Листовка латвийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-10-2019
Листовка Листовка литовски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2022
Листовка Листовка унгарски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2022
Листовка Листовка малтийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-10-2019
Листовка Листовка полски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2022
Листовка Листовка португалски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-10-2019
Листовка Листовка румънски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2022
Листовка Листовка словашки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2022
Листовка Листовка словенски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-10-2019
Листовка Листовка фински 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2022
Листовка Листовка шведски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2022
Листовка Листовка норвежки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2022
Листовка Листовка исландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2022
Листовка Листовка хърватски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите