Fendrix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

повърхностен антиген на хепатит В

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BC01

INN (Международно Name):

hepatitis B (rDNA) vaccine (adjuvanted, adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Hepatitis B; Immunization

Терапевтични показания:

Fendrix е показан при юноши и възрастни на възраст от 15 години насам за активна имунизация срещу инфекция с хепатит В вируса (HBV), причинени от всички известни подтипове за пациенти с бъбречна недостатъчност (включително пре-хемодиализа и хемодиализа пациенти).

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-02

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FENDRIX ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Адсорбирана ваксина срещу хепатит B
(р-ДНК) (, с адювант)
_ _
[Hepatitis B (rDNA) vaccine (adjuvanted, adsorbed)]
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Тази ваксина е предписана лично на
Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fendrix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Fendrix
3.
Как да използвате Fendrix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fendrix
6.
Съдържание на опаковката и д
опълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FENDRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Fendrix е ваксина, която предпазва от
развитие на хепатит B.
Тя се използва при пациенти с бъбречни
проблеми:
•
пациенти 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fendrix инжекционна суспензия
Адсорбирана ваксина срещу хепатит B
(р-ДНК) (, с адювант)
_ _
[Hepatitis B (rDNA) vaccine (adjuvanted, adsorbed)]
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (0,5 ml) съдържа:
Хепатит B повърхностен антиген
1, 2, 3
20 микрограма
1
адювантен с AS04C съдържащ:
- 3-
_O_
-дезацил-4’- монофосфорил липид A (MPL)
2
50 микрограма
2
адсорбиран върху алуминиев фосфат
(общо 0,5 милиграма Al
3+
)
3
произведен в дрождеви клетки (
_Saccharomyces cerevisiae_
) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия
Мътна, бяла суспензия. При съхранение
може да се наблюдава образуването на
фина бяла
утайка с бистър безцветен надутаечен
слой.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Fendrix е показан при юноши и възрастни на
възраст 15 и повече години за активна
имунизация
срещу хепатит B вирусна инфекция (HBV),
предизвикана от всички познати
подтипове, при
пациенти с бъбречна недостатъчност
(включително при пациенти в
предхемодиализен стадий и
на хемодиализа).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
ПЪРВИЧН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-05-2023
Листовка Листовка чешки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-05-2023
Листовка Листовка датски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-05-2023
Листовка Листовка немски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-05-2023
Листовка Листовка естонски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-05-2023
Листовка Листовка гръцки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-05-2023
Листовка Листовка английски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-12-2014
Листовка Листовка френски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-05-2023
Листовка Листовка италиански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-12-2014
Листовка Листовка латвийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-12-2014
Листовка Листовка литовски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-05-2023
Листовка Листовка унгарски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-05-2023
Листовка Листовка малтийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-12-2014
Листовка Листовка полски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-05-2023
Листовка Листовка португалски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-12-2014
Листовка Листовка румънски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-05-2023
Листовка Листовка словашки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-05-2023
Листовка Листовка словенски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-12-2014
Листовка Листовка фински 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-05-2023
Листовка Листовка шведски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-05-2023
Листовка Листовка норвежки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-05-2023
Листовка Листовка исландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-05-2023
Листовка Листовка хърватски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите