Febuxostat Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фебуксостат

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

M04AA03

INN (Международно Name):

febuxostat

Терапевтична група:

Препарати против изгаряне

Терапевтична област:

Hyperuricemia; Arthritis, Gouty; Gout

Терапевтични показания:

Febuxostat Mylan е показан за профилактика и лечение на hyperuricaemia при възрастни пациенти, подложени на химиотерапия за хематологични неоплазии на среден към висок риск на тумора Lysis синдром (TLS). Фебуксостат Mylan в е показан за лечение на хронична гиперурикемии в условия, когато уратные натрупвания вече имаше (включително и в миналото, или наличието, отлагането на соли и/или подагрического артрит). Фебуксостат Mylan в е показан за възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-15

Листовка

                66
Б. ЛИСТОВКА
67
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ФЕБУКСОСТАТ MYLAN 80 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ФЕБУКСОСТАТ MYLAN 120 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
фебуксостат (febuxostat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте
Вашия лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване, са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Фебуксостат Mylan и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Фебуксостат Mylan
3.
Как да приемате Фебуксостат Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Фебуксостат Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЕБУКСОСТАТ MYLAN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Фе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Фебуксостат Mylan 80 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 80 mg
фебуксостат (
febuxostat)
.
Помощно вещество с известно дейстие
Всяка таблетка съдържа 236,0 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Жълта, с форма на капсула,
двойноизпъкнала таблетка, с размери
приблизително 16 х 7 mm, с
вдлъбнато релефно означение М от
едната страна на таблетката и FX3 от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Лечение на хронична хиперурикемия при
състояния, при които вече е настъпило
отлагане на
урати (включително анамнеза или
наличие на тофи и/или подагрозен
артрит).
_ _
Фебуксостат
Mylan е показан при възрастни.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза Фебуксостат Mylan
е 80 mg един път дневно, независимо от
храната.
Ако стойността на пикочната киселина
в серума е > 6 mg/dl (357 µmol/l) след 2-4
седмици,
може да се обмисли прилагането на
Фебуксостат Mylan 120 mg един път дневно.
Фебуксостат Mylan действа достатъчно
бързо, коет
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2023
Листовка Листовка чешки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2023
Листовка Листовка датски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2023
Листовка Листовка немски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2023
Листовка Листовка естонски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2023
Листовка Листовка гръцки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2023
Листовка Листовка английски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-10-2017
Листовка Листовка френски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2023
Листовка Листовка италиански 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-10-2017
Листовка Листовка латвийски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-10-2017
Листовка Листовка литовски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2023
Листовка Листовка унгарски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2023
Листовка Листовка малтийски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-10-2017
Листовка Листовка полски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2023
Листовка Листовка португалски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-10-2017
Листовка Листовка румънски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2023
Листовка Листовка словашки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2023
Листовка Листовка словенски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-10-2017
Листовка Листовка фински 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2023
Листовка Листовка шведски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2023
Листовка Листовка норвежки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-05-2023
Листовка Листовка исландски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-05-2023
Листовка Листовка хърватски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите