Fasenra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Benralizumab

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

R03DX10

INN (Международно Name):

benralizumab

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

астма

Терапевтични показания:

Fasenra показан като допълнителна терапия при възрастни пациенти с тежка эозинофильной астма, неадекватно контролирани, въпреки високите дози ингаляционных глюкокортикоиди плюс продължително действие на β-адреномиметиков.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-01-08

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FASENRA 30 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
бенрализумаб (benralizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fasenra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Fasenra
3.
Как да използвате Fasenra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fasenra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FASENRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FASENRA
F
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fasenra 30 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Fasenra 30 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 mg бенрализумаб
(benralizumab)* в
1 ml разтвор.
Предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 30 mg бенрализумаб
(benralizumab)* в 1 ml
разтвор.
*Бенрализумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, произведено в
клетки от яйчник на
китайски хамстер (CHO) чрез
рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция) в
предварително напълнена спринцовка
Инжекционен разтвор (инжекция) в
предварително напълнена писалка (Fasenra
Pen)
Бистър до опалесцентен, безцветен до
жълт разтвор, който може да съдържа
полупрозрачни или
бели до почти бели частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Fasenra е показан като допълваща
поддържаща терапия при възрастни
пациенти с тежка
еозинофилна астма, недоста
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-06-2023
Листовка Листовка чешки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-06-2023
Листовка Листовка датски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-06-2023
Листовка Листовка немски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-06-2023
Листовка Листовка естонски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-06-2023
Листовка Листовка гръцки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-06-2023
Листовка Листовка английски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-08-2019
Листовка Листовка френски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-06-2023
Листовка Листовка италиански 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-08-2019
Листовка Листовка латвийски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-08-2019
Листовка Листовка литовски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-06-2023
Листовка Листовка унгарски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-06-2023
Листовка Листовка малтийски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-08-2019
Листовка Листовка полски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-06-2023
Листовка Листовка португалски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-08-2019
Листовка Листовка румънски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-06-2023
Листовка Листовка словашки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-06-2023
Листовка Листовка словенски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-08-2019
Листовка Листовка фински 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-06-2023
Листовка Листовка шведски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-06-2023
Листовка Листовка норвежки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-06-2023
Листовка Листовка исландски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-06-2023
Листовка Листовка хърватски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-08-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите