Farydak

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

безводен панобиностат лактат

Предлага се от:

pharmaand GmbH

АТС код:

L01XH03

INN (Международно Name):

panobinostat

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Farydak, в комбинация с бортезомиб и дексаметазон, е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидив или рефрактерни мултиплен миелом, които са получили най-малко два предварителни схеми, включително бортезомиб и имуномодулиращи агент. Farydak, в комбинация с бортезомиб и дексаметазон, е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидив или рефрактерни мултиплен миелом, които са получили най-малко два предварителни схеми, включително бортезомиб и имуномодулиращи агент.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-08-28

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FARYDAK 10 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
FARYDAK 15 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
FARYDAK 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
панобиностат (рanobinostat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Farydak и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Farydak
3.
Как да приемате Farydak
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Farydak
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FARYDAK И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FARYDAK
Farydak 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Farydak 10 mg твърди капсули
Farydak 15 mg твърди капсули
Farydak 20 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Farydak 10 mg
твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа безводен
панобиностатов лактат, еквивалентен
на 10 mg
панобиностат (panobinostat).
Farydak 15 mg
твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа безводен
панобиностатов лактат, еквивалентен
на 15 mg
панобиностат (panobinostat).
Farydak 20 mg
твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа безводен
панобиностатов лактат, еквивалентен
на 20 mg
панобиностат (panobinostat).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Farydak 10 mg
твърди капсули
Светлозелена непрозрачна твърда
желатинова капсула (15,6–16,2 mm),
съдържаща бял до почти
бял прах, радиално маркирана с “LBH 10
mg” с черно мастило върху капачето и
две радиални
линии с черно мастило върху тялото.
Farydak 15 mg
твърди капсули
Оранжева непрозрачна твърда
желатинова капсула (19,1–19,7 mm),
съдържаща бял до почти
бял прах, радиално маркирана с “LBH 15
mg” с черно мастило върху капачето и
две радиални
линии с черно мастило върху тялото.
Far
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-10-2023
Листовка Листовка чешки 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-10-2023
Листовка Листовка датски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-10-2023
Листовка Листовка немски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-10-2023
Листовка Листовка естонски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-10-2023
Листовка Листовка гръцки 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-10-2023
Листовка Листовка английски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-09-2015
Листовка Листовка френски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-10-2023
Листовка Листовка италиански 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-09-2015
Листовка Листовка латвийски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-09-2015
Листовка Листовка литовски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-10-2023
Листовка Листовка унгарски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-10-2023
Листовка Листовка малтийски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-09-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-09-2015
Листовка Листовка полски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-10-2023
Листовка Листовка португалски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-09-2015
Листовка Листовка румънски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-10-2023
Листовка Листовка словашки 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-10-2023
Листовка Листовка словенски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-09-2015
Листовка Листовка фински 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-10-2023
Листовка Листовка шведски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-10-2023
Листовка Листовка норвежки 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-10-2023
Листовка Листовка исландски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-10-2023
Листовка Листовка хърватски 13-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-09-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите