Fabrazyme

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

агалсидаза бета

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

A16AB04

INN (Международно Name):

agalsidase beta

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Фабри болест

Терапевтични показания:

Fabrazyme е показан за дългосрочна ензимна заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза на болестта на Fabry (дефицит на α-галактозидаза-А).

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-08-03

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
Листовка: информация за потребителя
Fabrazyme 35 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
агалсидаза бета (agalsidase beta)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да използвате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява Fabrazyme и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Fabrazyme
3.
Как да използвате Fabrazyme
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fabrazyme
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Fabrazyme и за какво се
използва
Fabrazyme съдържа активното вещество
агалсидаза бе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fabrazyme 35 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Fabrazyme 5 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Fabrazyme 35 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон Fabrazyme съдържа номинално
количество от 35 mg агалсидаза бета
(agalsidase
beta). След разреждане със 7,2 ml вода за
инжекции, всеки флакон Fabrazyme съдържа 5
mg/ml
(35 mg/7 ml) агалсидаза бета. Полученият
разтвор трябва да бъде допълнително
разреден (вж.
точка 6.6).
Fabrazyme 5 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон Fabrazyme съдържа номинално
количество от 5 mg агалсидаза бета
(agalsidase
beta). След разреждане с 1,1 ml вода за
инжекции, всеки флакон Fabrazyme съдържа 5
mg/ml
агалсидаза бета. Полученият разтвор
трябва да бъде допълнително разреден
(вж. точка 6.6).
Агалсидаза бета представлява
рекомбинантна форма на човешка
-галактозидаза A и се
произвежда по рекомбинантна ДНК
технология с използване на клетъчна
култура на
бозайникови клетки от яйчник на
китайски хамстер (Chinese Hamster Ovary – CHO).
Аминокиселинната последователност на
рекомбинантната форма, както и
кодиращата я
ну
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-04-2023
Листовка Листовка чешки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-04-2023
Листовка Листовка датски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-04-2023
Листовка Листовка немски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-04-2023
Листовка Листовка естонски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-04-2023
Листовка Листовка гръцки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-04-2023
Листовка Листовка английски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-03-2013
Листовка Листовка френски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-04-2023
Листовка Листовка италиански 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-03-2013
Листовка Листовка латвийски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-03-2013
Листовка Листовка литовски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-04-2023
Листовка Листовка унгарски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-04-2023
Листовка Листовка малтийски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-03-2013
Листовка Листовка нидерландски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-03-2013
Листовка Листовка полски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-04-2023
Листовка Листовка португалски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-03-2013
Листовка Листовка румънски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-04-2023
Листовка Листовка словашки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-04-2023
Листовка Листовка словенски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-03-2013
Листовка Листовка фински 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-04-2023
Листовка Листовка шведски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-04-2023
Листовка Листовка норвежки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-04-2023
Листовка Листовка исландски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-04-2023
Листовка Листовка хърватски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите