Extavia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

интерферон бета-1b

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L03AB08

INN (Международно Name):

interferon beta-1b

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Extavia е показан за лечение на:пациенти с единствената демиелинизирующих събитие при активното воспалительном процеса, ако това е толкова сериозно, за да се гарантира обработка с въвеждането на интравенозни кортикостероиди, ако алтернативни диагнози са били изключени, и ако те са пълни с решимост да бъдат с висок риск от развитие на клинично определен множествена склероза;при пациенти с ремиттирующим от множествена склероза, а два или повече изостряне през последните две години;пациентите с втори-белег от множествена склероза с активна форма, за това свидетелстват рецидиви.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-05-20

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EXTAVIA 250 МИКРОГРАМА/ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
интерферон бета-1b (interferon beta-1b)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Extavia и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Extavia
3.
Как да използвате Extavia
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Extavia
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Приложение – процедура за
самостоятелно инжектиране
1.
КАКВО ПРЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Extavia 250 микрограма/ml прах и разтворител
за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Extavia съдържа 300 микрограма (9,6 милиона
IU) рекомбинантен интерферон бета-1b
(interferon beta-1b) на флакон*.
След разтваряне всеки ml съдържа 250
микрограма (8,0 милиона IU)
рекомбинантен
интерферон бета-1b.
* произведен чрез генно инженерство от
щам на
_Escherichia coli._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Прах - бял до почти бял на цвят
Разтворител - бистър/безцветен
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
Extavia е показана за лечение на:
•
Пациенти с единичен епизод на
демиелинизация с активен
възпалителен процес, който е
достатъчно тежък, за да е показан за
лечение с интравенозни
кортикостероиди, ако
алтернативните диагнози са изключени,
и ако са с висок риск от развитие на
клинично
изявена множествена склероза (вж.
точка 5.1).
•
Пациенти с пристъпно ремитентна
множествена склероза с два или повече
пристъпа в
последните две години.
•
Пациенти с вторично прогресираща

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-01-2023
Листовка Листовка чешки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-01-2023
Листовка Листовка датски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-01-2023
Листовка Листовка немски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-01-2023
Листовка Листовка естонски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-01-2023
Листовка Листовка гръцки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-01-2023
Листовка Листовка английски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-01-2020
Листовка Листовка френски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-01-2023
Листовка Листовка италиански 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-01-2020
Листовка Листовка латвийски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-01-2020
Листовка Листовка литовски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-01-2023
Листовка Листовка унгарски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-01-2023
Листовка Листовка малтийски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-01-2020
Листовка Листовка нидерландски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-01-2020
Листовка Листовка полски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-01-2023
Листовка Листовка португалски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-01-2020
Листовка Листовка румънски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-01-2023
Листовка Листовка словашки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-01-2023
Листовка Листовка словенски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-01-2020
Листовка Листовка фински 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-01-2023
Листовка Листовка шведски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-01-2023
Листовка Листовка норвежки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-01-2023
Листовка Листовка исландски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-01-2023
Листовка Листовка хърватски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-01-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите