Exalief

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

есликарбазепин ацетат

Предлага се от:

BIAL - Portela Ca, S.A.

АТС код:

N03AF04

INN (Международно Name):

eslicarbazepine acetate

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Exalief е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциални пристъпи с или без вторична генерализация.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-04-21

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EXALIEF 400 MG ТАБЛЕТКИ
Есликарбазепин ацетат (Eslicarbazepine acetate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на дру
ги хора.
То може да им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други, неописани в
тази листовка нежелани реакции, моля
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Exalief и за какво се
използва
2.
Преди да приемете Exalief
3.
Как да приемате Exalief
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Exalief
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EXALIEF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Exalief принадлежи към гру
па лекарства,
наречени антиепилетични средства,
които се използват за
лечение на епилепсия – състояние, при
което дадено лице има п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
Exalief 400 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 400 mg
есликарбазепин ацетат (
_eslicarbazepine acetate_
).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка.
Бели, кръгли, двойно изпъкнали
таблетки, от едната страна на които е
гравиран надписът „ESL 400”,
а от другата страна има делителна
черта. Делителната черта е само за у
лесняване на счу
пването за по-
лесно поглъщане, а не за да разделя на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Exalief е показан като допълнителна
терапия при възрастни с парциални
гърчове със или без вторична
генерализация.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Exalief трябва да се използва в
допълнение към съществуваща
антиконвулсивна терапия.
Препоръчваната начална доза е 400 mg
веднъж дневно, като след една или две
седмици трябва да
бъде увеличена до 800 mg веднъж дневно.
Въз основа на индивидуалното
повлияване дозата може да
бъде увеличена на 1 200 mg веднъж дневно
(вж. точка 5.1).
_Старческа възраст
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-08-2012
Листовка Листовка чешки 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-08-2012
Листовка Листовка датски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-08-2012
Листовка Листовка немски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-08-2012
Листовка Листовка естонски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-08-2012
Листовка Листовка гръцки 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-08-2012
Листовка Листовка английски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-08-2012
Листовка Листовка френски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-08-2012
Листовка Листовка италиански 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-08-2012
Листовка Листовка латвийски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-08-2012
Листовка Листовка литовски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-08-2012
Листовка Листовка унгарски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-08-2012
Листовка Листовка малтийски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-08-2012
Листовка Листовка полски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-08-2012
Листовка Листовка португалски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-08-2012
Листовка Листовка румънски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-08-2012
Листовка Листовка словашки 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-08-2012
Листовка Листовка словенски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-08-2012
Листовка Листовка фински 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-08-2012
Листовка Листовка шведски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-08-2012
Листовка Листовка норвежки 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-08-2012
Листовка Листовка исландски 16-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-08-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите