Evra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

norelgestromin, Ethinyl estradiol

Предлага се от:

Gedeon Richter Plc.

АТС код:

G03AA13

INN (Международно Name):

norelgestromin, ethinyl estradiol

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Контрацепция

Терапевтични показания:

Женска контрацепция. Евра е предназначен за жени в детеродна възраст. Безопасността и ефикасността е била установена при жени на възраст от 18 до 45 години.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-08-22

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EVRA 203 МИКРОГРАМА/24 ЧАСА + 33,9
МИКРОГРАМА/24 ЧАСА ТРАНСДЕРМАЛЕН
ПЛАСТИР
норелгестромин/етинилестрадиол
(norelgestromin/ethinylestradiol)
ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЯТ ЗА
КОМБИНИРАНИТЕ ХОРМОНАЛНИ
КОНТРАЦЕПТИВИ
(КХК):
-
Те са един от най-надеждните обратими
методи на контрацепция, ако се
използват
правилно.
-
Те леко повишават риска от получаване
на кръвен съсирек във вените и
артериите,
особено през първата година или
когато се започва отново прием на
комбиниран
хормонален контрацептив след
прекъсване от 4 или повече седмици.
-
Моля, бъдете внимателни и посетете
лекаря си, ако смятате, че може да
имате симптоми
за наличие на кръвен съсирек (вж. точка
2 „Кръвни съсиреци”).
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди.
-
Ако полу
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EVRA
203 микрограма/24 часа + 33,9 микрограма/24
часа трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки трансдермален пластир 20 cm²
съдържа 6 mg норелгестромин (norelgestromin)
(NGMN) и
600 микрограма етинилестрадиол
(ethinylestradiol) (ЕЕ).
Всеки трансдермален пластир
освобождава средно 203 микрограма NGMN и
33,9 микрограма
ЕЕ за 24 часа. Експозицията на този
лекарствен продукт е описана по
по-подходящ начин чрез
фармакокинетичния профил (вж. точка
5.2).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Трансдермален пластир
Тънък трансдермален пластир, от типа
матрица, състоящ се от три слоя.
Външната страна на подложката е
бежова с термо-отпечатан надпис “EVRA”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За контрацепция при жени.
EVRA е предназначен за жени във фертилна
възраст. Безопасността и ефикасността
са били
установени при жени на възраст от 18 до
45 години.
При вземане на решение за предписване
на EVRA трябва да се имат предвид
настоящите
рискови фактори на отделната жена,
особено тези за венозна тромбоемболия
(ВТЕ) и това
как
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-11-2022
Листовка Листовка чешки 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-11-2022
Листовка Листовка датски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-11-2022
Листовка Листовка немски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-11-2022
Листовка Листовка естонски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-11-2022
Листовка Листовка гръцки 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-11-2022
Листовка Листовка английски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-07-2017
Листовка Листовка френски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-11-2022
Листовка Листовка италиански 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-07-2017
Листовка Листовка латвийски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-07-2017
Листовка Листовка литовски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-11-2022
Листовка Листовка унгарски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-11-2022
Листовка Листовка малтийски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-07-2017
Листовка Листовка полски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-11-2022
Листовка Листовка португалски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-07-2017
Листовка Листовка румънски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-11-2022
Листовка Листовка словашки 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-11-2022
Листовка Листовка словенски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-07-2017
Листовка Листовка фински 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-11-2022
Листовка Листовка шведски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-11-2022
Листовка Листовка норвежки 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-11-2022
Листовка Листовка исландски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-11-2022
Листовка Листовка хърватски 09-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите