Evista

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Evista
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Evista
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Полови хормони и слиза на половата система,
 • Терапевтична област:
 • Остеопороза, постменопауза
 • Терапевтични показания:
 • Evista е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени след менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. При определяне на избора на Evista или други терапии, включително естрогени, за отделните постменопауза жена, внимание трябва да се дава на менопауза симптоми, ефекти върху матката и гърдата тъкани и сърдечно-съдови рисковете и ползите (вж. раздел 5.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 22

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000184
 • Дата Оторизация:
 • 04-08-1998
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000184
 • Последна актуализация:
 • 23-07-2019

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 86 68

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/184

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

EVISTA

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение,

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Evista?

Evista е лекарство, съдържащо активното вещество ралоксифен хидрохлорид. Предлага се под

формата на бели овални таблетки (60 mg).

За какво се използва Evista?

Evista се използва за лечение и профилактика на остеопороза (заболяване, при което костите

стават чупливи) при жени, преминали менопауза. Установено е, че Evista значително намалява

вертебралните (на гръбначния стълб), но не и тазовите фрактури (счупвания).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Evista?

Препоръчителната доза при възрастни пациентки и пациентки в напреднала възраст е една

таблетка, приемана веднъж дневно със или без храна. Пациентките могат също да получават

добавки калций или витамин Д, ако приемът на тези вещества с храната не е достатъчен. Evista

е предназначен за продължителна употреба.

Как действа Evista?

Остеопорозата се появява когато няма достатъчно образуване на нова костна тъкан, която да

замести тази, разграждана по естествен път. Постепенно костите стават тънки, чупливи и

податливи на фрактури. Остеопорозата се среща по-често при жени в постменопауза, когато

нивата на женския хормон естроген намаляват: естрогенът забавя разграждането на костната

тъкан и прави костите по-малко податливи на счупвания.

Активното вещество в Evista, ралоксифен, е селективен модулатор на естрогенните рецептори

(СМЕР). Ралоксифен действа като „антагонист“ на естрогенния рецептор (вещество, което

стимулира рецептора за естрогени) в някои тъкани на организма. Ралоксифен има същия ефект

като естрогените в костната тъкан, но не влияе върху тъканите на гърдите и матката.

Как е проучен Evista?

Evista е изследван за лечение и профилактика на остеопороза в четири основни проучвания.

Три проучвания разглеждат профилактиката на остеопороза при 1764 жени, които са приемали

Evista или плацебо (сляпо лечение) в продължение на две години. Проучванията измерват

плътността на костите.

Четвъртото проучване сравнява ефектите на Evista с тези на плацебо за лечение на остеопороза

при 7705 жени в продължение на четири години. Основната мярка за ефективност е броят на

жените, които получават вертебрални фрактури по време на проучването.

Какви ползи от Evista са установени в проучванията?

Evista е по-ефективен от плацебо за предотвратяване и лечение на остеопороза.

При профилактика на остеопороза жените, получаващи Evista, отбелязват увеличение от 1,6%

на костната плътност в областта на бедрото или гръбначния стълб в рамките на две години, а

при получаващите плацебо има намаление от 0,8%.

Когато се прилага за лечение на остеопороза, Evista е по-ефективен от плацебо за намаляване

на броя на вертебралните фрактури. В сравнение с плацебо, в рамките на четири години Evista

намалява броя на новите вертебрални фрактури с 46% при жени с остеопороза и с 32% при

жени с остеопороза и вече получена фрактура. Evista няма ефект върху бедрените фрактури.

Какви са рисковете, свързани с Evista?

Най-честите нежелани реакции при Evista (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациентки) са

вазодилатация (горещи вълни) и грипоподобни симптоми. За пълния списък на всички

наблюдавани при Evista нежелани реакции – вижте листовката.

Evista не трябва да се използва при жени, които:

могат да забременеят;

имат или са имали нарушения в кръвосъсирването, включително дълбока венозна

тромбоза и белодробна емболия (кръвен съсирек в белите дробове);

имат чернодробно заболяване, тежко бъбречно заболяване, маточно кървене с

неустановена причина или тумори на ендометриума (рак на лигавицата на матката).

Evista е противопоказен за жени, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични

реакции) към ралоксифен или някоя от другите съставки.

Основания за одобряване на Evista?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) заключава, че

ефективността на Evista за профилактика и лечение на остеопороза е доказана и че продуктът

не влияе върху млечните жлези и матката. Комитетът решава, че ползите от Evista са по-

големи от рисковете за лечение и профилактика на остеопороза при жени в постменопауза.

Комитетът препоръчва на Evista да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Evista:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Evista на 5 август 1998 г. Разрешението е подновено на 5 август 2003 г. и на 5 август 2008 г.

Притежател на разрешението за употреба е Daiichi Sankyo Europe GmbH.

Пълният текст на EPAR относно Evista може да се намери тук

Дата на последно актуализиране на текста 01-2009.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

- 25 -

Б. ЛИСТОВКА

- 26 -

Листовка: информация за потребителя

Evista 60 mg филмирани таблетки

ралоксифен хидрохлорид (raloxifene hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Evista и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Evista

Как да приемате Evista

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Evista

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Evista и за какво се използва

Evista съдържа активно вещество ралоксифен хидрохлорид.

Evista се използва за лечение и профилактика на остеопороза при жени в постменопауза. Evista

намалява вероятността от счупване на прешлените на гръбначния стълб при жени с остеопороза в

постменопауза. Няма данни, че препаратът може да намали риска от счупване на костите на таза.

Как действа Evista

Evista принадлежи към група нехормонални лекарства, наречени Селективни Модулатори на

Естрогенните Рецептори (СМЕР). Когато жената навлезе в менопауза, нивото на женския полов

хормон, естрогена, намалява. Evista имитира някои от полезните ефекти на естрогена след

настъпване на менопаузата.

Остеопорозата е заболяване, при което костите стават по-тънки и чупливи - това заболяване се

среща най-често при жени след менопауза. Въпреки, че отначало може да няма никакви симптоми,

ако страдате от остеопороза, костите Ви стават по-податливи на счупвания, които най-често

засягат прешлените на гръбнака, тазовите кости и китките, а освен това тя може да е причина и за

болки в гърба, намаляване на ръста и появата на гърбица.

- 27 -

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Evista

Не приемайте Еvista:

Ако се лекувате или в миналото сте лекувани по повод кръвни съсиреци в краката (дълбока

венозна тромбоза), в белите дробове (белодробна емболия) или в очите (тромбоза на вената

на ретината).

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към ралоксифен или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако все още има възможност да забременеете, Evista може да навреди на нероденото Ви

дете.

Ако имате чернодробно заболяване (напр. цироза, леко чернодробно увреждане или

холестатична жълтеница).

Ако имате тежки проблеми с бъбреците.

Ако имате вагинално кръвотечение с неизяснен произход. Това трябва да бъде преценено от

Вашия лекар.

Ако имате активен тумор на матката, тъй като опитът от прилагането на Evista при жени с

тези заболявания е недостатъчен.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Evista.

Ако сте временно обездвижени. Например, ако се придвижвате с инвалидна количка, или

когато е необходимо да постъпите на лечение в болница, или трябва да бъдете на легло,

докато се възстановявате от операция или някакво внезапно заболяване, тъй като това може

да увеличи риска от кръвни съсиреци (дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия,

тромбоза на вената на ретината).

Ако сте прекарали мозъчно-съдов инцидент (напр. инсулт), или Вашият лекар Ви е казал, че

има висок риск за това.

Ако имате чернодробно заболяване

Ако страдате от рак на гърдата, тъй като има недостатъчен опит от употребата на Evista при

жени с това заболяване.

Ако сте на перорално лечение с естрогени.

Вероятно Evista няма да причини вагинално кървене, така че ако се появи вагинално течение по

време на лечението с Evista, то е неочаквано. Вие трябва да се прегледате при Вашия лекар.

Evista не лекува симптоми на постменопаузата като горещи вълни.

Evista намалява общия холестерол и LDL (“лошия”) холестерол. Като цяло тя не изменя

триглицеридите или HDL (добрия) холестерол. Обаче, ако в миналото сте приемали естроген и сте

имали значително повишаване на триглицеридите, вие трябва да го кажете на Вашия лекар преди

да започнете да приемате Evista.

Evista съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към лактоза, вид захар, свържете се с Вашия

лекар преди да приемете това лекарство.

Други лекарства и Evista

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно

да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

- 28 -

Ако по повод на сърдечни заболявания се лекувате с дигиталисови препарати или с

антикоагуланти, например варфарин, за предотвратяване на кръвосъсирване, може да се наложи

Вашият лекар да промени дозата на тези медикаменти.

Кажете на Вашия лекар, ако приемате холестирамин, който се използва главно като понижаващо

мастите лекарство, тъй като Evista може да не действа достатъчно добре.

Бременност и кърмене

Evista е предназначена за лечение само на жени след климактериума и не трябва да се употребява

от жени, които все още могат да имат деца. Evista може да увреди Вашето неродено дете.

Не употребявайте Evista ако кърмите, тъй като препаратът може да се отделя в майчиното мляко.

Шофиране и работа с машини

Evista няма или повлиява незабележимо способността за шофиране или работата с машини.

3.

Как да приемате Evista

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия

лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Дневната доза е една таблетка. Няма значение по кое време на денонощието ще приемете

таблетката, но приемането й в един и същи час ще Ви помогне да не забравите да я вземете.

Можете да я взимате по време на хранене или без храна.

Таблетките са за перорално приложение.

Глътнете таблетката цяла. Ако желаете, можете да я преглътнете с чаша вода. Не чупете и не

трошете таблетката преди да я приемете. Счупената или разтрошена таблетка може да има лош

вкус и има възможност да получите неправилна доза.

Вашият лекар ще определи колко дълго да продължи лечението с Evista. Той може да Ви посъветва

като допълнение да взимате калциеви препарати и витамин Д.

Ако сте приели повече от необходимата доза Evista

Кажете на Вашия лекар или фармацевт. Ако сте приели повече Evista отколкото трябва, Вие

можете да получите крампи на краката или виене на свят.

Ако сте пропуснали да приемете Evista

Вземете една таблетка веднага след като се сетите и продължете приема, както преди. Не вземайте

двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Evista

Първо трябва да уведомите Вашия лекар.

Много е важно да продължите да приемате Evista толкова дълго, колкото Ви е предписано от

лекаря. Evista може да лекува или да Ви предпазва от остеопороза само ако продължите да

приемате таблетките.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

- 29 -

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Повечето нежелани реакции, наблюдавани при Evista, са леки.

Много честите нежелани реакции (засягат повече от 1 на 10 потребители) са:

Горещи вълни (вазодилатация)

Грипоподобен синдром

Стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане, болки в корема и стомашно

разстройство

Повишено кръвно налягане

Чести нежелани реакции (засягат от 1 до 10 на 100 потребители) са:

Главоболие включително мигрена

Крампи на краката

Подуване на ръцете, ходилата и подбедриците (периферни отоци)

Камъни в жлъчния мехур

Обрив

Леки симптоми в гръдната жлеза като болка, увеличение и напрежение

Нечести нежелани реакции (засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители) са:

Повишен риск от кръвни съсиреци в краката (дълбока венозна тромбоза)

Повишен риск от кръвни съсиреци в белия дроб (белодробен емболизъм)

Повишен риск от кръвни съсиреци в очите (тромбоза на ретиналната вена)

Кожата около вената е червена и болезнена (тромбофлебит на повърхностните вени)

Кръвен съсирек в артерия (например инсулт, включително повишен риск от смърт в

следствие на инсулт)

Намаляване броя на тромбоцитите в кръвта

В редки случаи по време на лечение с Evista могат да се повишат нивата на чернодробните ензими

в кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни. неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване

на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Evista

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен

до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте в оригинална опаковка. Не замразявайте.

- 30 -

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Evista

Активното вещество е ралоксифен хидрохлорид. Всяка таблетка съдържа 60 mg

ралоксифен хидрохлорид, което е еквивалентно на 56 mg ралоксифен.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: повидон, полисорбат 80, безводна лактоза, лактоза монохидрат, кросповидон,

магнезиев стеарат.

Обвивка на таблетката: титанов диоксид (Е 171), полисорбат 80, хипромелоза, макрогол 400,

карнубски восък.

Мастило: шеллак, пропилен гликол, индиго кармин (Е 132).

Как изглежда Evista и какво съдържа опаковката

Evista представлява бели, овални филмирани таблетки, обозначени с номер 4 165. Опаковани са в

блистери или бутилки. Кутиите с блистери съдържат 14, 28 или 84 таблетки. Бутилките съдържат

100 таблетки. Не всички опаковки могат да са на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, D-81379 Munich, Германия

Производител

- Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas (Madrid), Испания.

- 31 -

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител

на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/ Belgien

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

Tél/Tel: +32-(0) 2 227 18 80

Lietuva

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tel: +49-(0) 89 7808 0

България

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Teл.: +49-(0) 89 7808 0

Luxembourg/Luxemburg

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

Tél/Tel: +32-(0) 10 48 95 95

Česká republika

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tel: +49-(0) 89 7808 0

Magyarország

Goodwill Pharma Kft.

Tel: +36 62 443 571

Danmark

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tlf: +49-(0) 89 7808 0

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: +356 25600 500

Deutschland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

Tel: +49-(0) 89 7808 0

Nederland

Daiichi Sankyo Nederland B.V.

Tel: +31-(0) 20 4 07 20 72

Eesti

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tel: +49-(0) 89 7808 0

Norge

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tlf: +49-(0) 89 7808 0

Ελλάδα

Φαρμασερβ-Λιλλυ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Daiichi Sankyo Austria GmbH

Tel: +43-(0) 1 485 86 42 0

España

Daiichi Sankyo España, S.A.

Tel: +34 91 539 99 11

Polska

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tel: +49-(0) 89 7808 0

France

Daiichi Sankyo France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 62 14 60

Portugal

Daiichi Sankyo Portugal, Unip. LDA

Tel: +351 21 4232010

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385-(0) 1 230 34 46

România

Terapia SA

Tel: +40-(0) 26 45 01 502

Ireland

Daiichi Sankyo Ireland Ltd

Tel: +353-(0) 1 489 3000

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: +386 1 589 69 00

Ísland

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Simi: +49-(0) 89 7808 0

Slovenská republika

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tel: +49-(0) 89 7808 0

Italia

Daiichi Sankyo Italia S.p.A.

Tel: +39-06 85 2551

Suomi/Finland

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Puh./Tel: +49-(0) 89 7808 0

Κύπρος

Phadisco Ltd.

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tel: +49-(0) 89 7808 0

Latvija

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tel.: +49-(0) 89 7808 0

United Kingdom

Daiichi Sankyo UK Ltd

Tel: +44-(0) 800 028 5122

Дата на последно преразглеждане на листовката: ММ/ГГГГ

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата (EMA) http://www.ema.europa.eu.