Evista

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ралоксифен хидрохлорид

Предлага се от:

Substipharm

АТС код:

G03XC01

INN (Международно Name):

raloxifene

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Evista е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени след менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. When determining the choice of Evista or other therapies, including oestrogens, for an individual postmenopausal woman, consideration should be given to menopausal symptoms, effects on uterine and breast tissues, and cardiovascular risks and benefits.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-08-05

Листовка

                - 25 -
Б. ЛИСТОВКА
- 26 -
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EVISTA 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ралоксифен хидрохлорид (raloxifene hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Evista и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Evista
3.
Как да приемате Evista
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Evista
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EVISTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Evista съдържа активно вещество
ралоксифен хидрохлорид.
Evista
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                - 1 -
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
- 2 -
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Evista 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg
ралоксифен хидрохлорид (raloxifene
hydrochloride),
еквивалентен на 56 mg ралоксифен
свободна база.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа лактоза (149,40 mg)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Елипсовидни, бели таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Evista е показана за лечение и
профилактика на остеопорозата при
жени в постменопауза.
Установено е значимо намаляване на
честотата на вертебралните, но не и на
тазовите фрактури.
При определяне на средството на избор
между Evista или друга терапия,
включително с естрогени,
при всяка конкретна жена в
постменопауза трябва да се вземат
пред вид симптомите, по време на
менопаузата, ефектът върху тъканите
на матката и млечните жлези и
сърдечносъдовият риск и
полза (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОЗИРОВКА
Препоръчителната доза е една таблетка
дневно, приложена перорално, като може
да се приема по
в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-06-2022
Листовка Листовка чешки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-06-2022
Листовка Листовка датски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-06-2022
Листовка Листовка немски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-06-2022
Листовка Листовка естонски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-06-2022
Листовка Листовка гръцки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-06-2022
Листовка Листовка английски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-03-2009
Листовка Листовка френски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-06-2022
Листовка Листовка италиански 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-03-2009
Листовка Листовка латвийски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-03-2009
Листовка Листовка литовски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-06-2022
Листовка Листовка унгарски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-06-2022
Листовка Листовка малтийски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-03-2009
Листовка Листовка нидерландски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-03-2009
Листовка Листовка полски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-06-2022
Листовка Листовка португалски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-03-2009
Листовка Листовка румънски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-06-2022
Листовка Листовка словашки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-06-2022
Листовка Листовка словенски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-03-2009
Листовка Листовка фински 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-06-2022
Листовка Листовка шведски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-06-2022
Листовка Листовка норвежки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-06-2022
Листовка Листовка исландски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-06-2022
Листовка Листовка хърватски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите