Evicel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки фибриноген, човешки тромбин

Предлага се от:

Omrix Biopharmaceuticals N. V.

АТС код:

B02BC

INN (Международно Name):

human fibrinogen, human thrombin

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемостаза, хирургична

Терапевтични показания:

Evicel се използва като поддържащо лечение в хирургията, където стандартните хирургични техники са недостатъчни за подобряване на хемостазата. Evicel и посочи като шовного подкрепа хемостаза в областта на съдовата хирургия.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-10-05

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EVICEL РАЗТВОРИ ЗА ТЪКАННО ЛЕПИЛО
човешки фибриноген (human fibrinogen)
човешки тромбин (human thrombin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява EVICEL и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате EVICEL
3.
Как да използвате EVICEL
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате EVICEL
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EVICEL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
EVICEL е човешко фибриново тъканно
лепило, което се доставя в опаковка,
съдържаща два
отделни флакона, всеки от които
съдържа по 1 ml, 2 ml или 5 ml разтвор
(съответно човешки
фибриноген и човешки тромбин).
Устройството за приложе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EVICEL разтвори за тъканно лепило
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Активните вещества са следните:
1 ML ФЛАКОН
2 ML ФЛАКОН
5 ML ФЛАКОН
КОМПОНЕНТ 1
Човешки съсирващ се протеин,
съдържащ основно фибриноген
и фибронектин*
50 – 90 mg
100 – 180 mg
250 – 450 mg
КОМПОНЕНТ 2
Човешки тромбин
800 – 1200 IU
1600 – 2400 IU
4000 – 6000 IU
* Общото количество протеин е 80 – 120 mg/ml
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтвори за тъканно лепило
Бистри или леко опалесциращи разтвори
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
EVICEL е показан при възрастни за
допълнително лечение в хирургията,
когато стандартните
хирургични техники са недостатъчни за
подобряване на хемостазата (вж. точка
5.1).
EVICEL е показан при възрастни и за
подсилване на шева при хемостаза в
съдовата хирургия и
за запечатване на сутурната линия при
затваряне на дура матер.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
EVICEL трябва да се използва само от
опитни хирурзи, обучени да прилагат
EVICEL.
_Дозировка _
Обемът на използвания EVICEL и честотата
на приложение винаги трябва да бъдат
съобразявани с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-05-2023
Листовка Листовка чешки 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-05-2023
Листовка Листовка датски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-05-2023
Листовка Листовка немски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-05-2023
Листовка Листовка естонски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-05-2023
Листовка Листовка гръцки 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-05-2023
Листовка Листовка английски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-09-2013
Листовка Листовка френски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-05-2023
Листовка Листовка италиански 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-09-2013
Листовка Листовка латвийски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-09-2013
Листовка Листовка литовски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-05-2023
Листовка Листовка унгарски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-05-2023
Листовка Листовка малтийски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-09-2013
Листовка Листовка нидерландски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-09-2013
Листовка Листовка полски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-05-2023
Листовка Листовка португалски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-09-2013
Листовка Листовка румънски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-05-2023
Листовка Листовка словашки 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-05-2023
Листовка Листовка словенски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-09-2013
Листовка Листовка фински 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-05-2023
Листовка Листовка шведски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-05-2023
Листовка Листовка норвежки 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-05-2023
Листовка Листовка исландски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-05-2023
Листовка Листовка хърватски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите