Evarrest

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки фибриноген, човешки тромбин

Предлага се от:

Omrix Biopharmaceuticals N. V.

АТС код:

B02BC30

INN (Международно Name):

human fibrinogen, human thrombin

Терапевтична група:

Местните кровоостанавливающие

Терапевтична област:

Хемостаза

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение при възрастни операции, при които стандартните хирургични техники са недостатъчни (вж. 1):- за подобряване на хемостаза.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-09-25

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EVARREST МАТРИЦА С ТЪКАННО
ЛЕПИЛО
Човешки фибриноген/човешки тромбин
(Human Fibrinogen / Human Thrombin)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи
бързото установяване на нова
информация относно безопасността.
Можете да дадете своя
принос като съобщите всяка нежелана
реакция, която сте получили. За начина
на съобщаване
на нежелани реакции вижте края на
точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ТОВА ЛЕКАРСТВО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА
ЛЕЧЕНИЕТО
ВИ, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази ли
стовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява EVARREST и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да ви се
приложи лечение с EVARREST
3.
Как се използва EVARREST
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да се съхранява EVARR
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
▼
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи
бързото установяване на нова
информация относно безопасността. От
медицинските
специалисти се изисква да съобщават
всяка подозирана нежелана реакция. За
начина на
съобщаване на нежелани реакции вижте
точка 4.8
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EVARREST матрица с тъканно лепило
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТ
АВ
Компонент 1:
Човешки фибриноген
8,1 mg/cm
2
Компонент 2:
Човешки тромбин
40 IU/cm
2
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Съдържа до 3,0 mmol (68,8 mg) натрий на
матрица с тъканно лепило.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Mатрица с тъканно лепило
EVARREST е бял до жълт биоабсорбируем
комбиниран продукт, изработен от
гъвкава
комбинирана матрица, покрита с
човешки фибриноген и човешки тромбин.
Активната страна
на матрицата за залепване на тъкани е
с прахообра
зно покритие, а неактивната страна е с
релеф
на вълни.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Поддържащо лечение при хирургични
операции на въ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-04-2018
Листовка Листовка чешки 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-04-2018
Листовка Листовка датски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-04-2018
Листовка Листовка немски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-04-2018
Листовка Листовка естонски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-04-2018
Листовка Листовка гръцки 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-04-2018
Листовка Листовка английски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-04-2018
Листовка Листовка френски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-04-2018
Листовка Листовка италиански 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-04-2018
Листовка Листовка латвийски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-04-2018
Листовка Листовка литовски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-04-2018
Листовка Листовка унгарски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-04-2018
Листовка Листовка малтийски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-04-2018
Листовка Листовка полски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-04-2018
Листовка Листовка португалски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-04-2018
Листовка Листовка румънски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-04-2018
Листовка Листовка словашки 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-04-2018
Листовка Листовка словенски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-04-2018
Листовка Листовка фински 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-04-2018
Листовка Листовка шведски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-04-2018
Листовка Листовка норвежки 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-04-2018
Листовка Листовка исландски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-04-2018
Листовка Листовка хърватски 03-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите