Esmya

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

улипристалов ацетат

Предлага се от:

Gedeon Richter Ltd 

АТС код:

G03XB02

INN (Международно Name):

ulipristal

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Лейомиома

Терапевтични показания:

Ulipristal ацетат е показан за предоперативно лечение на умерени до тежки симптоми на маточни фиброми при възрастни жени в репродуктивна възраст. Ulipristal acetate е показан при интермитентно лечение на умерени до тежки симптоми на миома на матката при жени в репродуктивна възраст.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-02-22

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
ESMYA 5 MG ТАБЛЕТКИ
Улипристалов ацетат (Ulipristal acetate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Esmya и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Esmya
3.
Как да приемате Esmya
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Esmya
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ESMYA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Esmya съдържа активното вещество
улипристалов ацетат. Прилага се за
лечение на умерени до
тежки сим
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Esmya 5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 5 mg
улипристалов ацетат (ulipristal acetate).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка.
Бяла до почти бяла, кръгла,
двойноизпъкнала таблетка с диаметър 7
mm, гравирана с „ES5“ от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Улипристалов ацетат е показан за
интермитентно лечение на умерени до
тежки симптоми на
маточни фиброзни тумори при възрастни
жени, които не са достигнали
менопауза, когато
емболизацията на маточните артерии
и/или хирургичното лечение не са
подходящи или са били
неуспешни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Esmya се започне и наблюдава
от лекари с опит в диагностицирането и
лечението
на маточни фиброзни тумори.
Дозировка
Лечението се състои от една таблетка
от 5 mg, която се приема веднъж дневно,
за курсове на
лечение, всеки от които с
продължителност до най-много 3 месеца.
Таблетките може да се
приемат със или без храна.
Курсовете на лечение трябва да
започват само при възникване на
менс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-02-2021
Листовка Листовка чешки 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-02-2021
Листовка Листовка датски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-02-2021
Листовка Листовка немски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-02-2021
Листовка Листовка естонски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-02-2021
Листовка Листовка гръцки 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-02-2021
Листовка Листовка английски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-02-2021
Листовка Листовка френски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-02-2021
Листовка Листовка италиански 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-02-2021
Листовка Листовка латвийски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-02-2021
Листовка Листовка литовски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-02-2021
Листовка Листовка унгарски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-02-2021
Листовка Листовка малтийски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-02-2021
Листовка Листовка полски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-02-2021
Листовка Листовка португалски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-02-2021
Листовка Листовка румънски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-02-2021
Листовка Листовка словашки 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-02-2021
Листовка Листовка словенски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-02-2021
Листовка Листовка фински 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-02-2021
Листовка Листовка шведски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-02-2021
Листовка Листовка норвежки 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-02-2021
Листовка Листовка исландски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-02-2021
Листовка Листовка хърватски 03-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите