Eryseng

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

10-05-2019

Активна съставка:
Erysipelothrix rhusiopathiae, щам R32E11 (инактивиран)
Предлага се от:
Laboratorios Hipra, S.A.
АТС код:
QI09AB03
INN (Международно Name):
swine erysipelas vaccine (inactivated)
Терапевтична група:
Прасета
Терапевтична област:
Имуномодулатори за suidae, инактивированных бактериални ваксини (включително и микоплазма, анатоксин и хламидия)
Терапевтични показания:
За активна имунизация мъжки и женски прасета за намаляване на клиничните прояви (увреждане на кожата и повишена температура) лицата, прасета, причинени от Эризипелотриксов rhusiopathiae, серотип серотип 1 и 2.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/002761
Дата Оторизация:
2014-07-04
EMEA код:
EMEA/V/C/002761

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

02-10-2014

Листовка Листовка - чешки

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

10-05-2019

Листовка Листовка - датски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

10-05-2019

Листовка Листовка - немски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

10-05-2019

Листовка Листовка - естонски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

02-10-2014

Листовка Листовка - гръцки

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

10-05-2019

Листовка Листовка - английски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

02-10-2014

Листовка Листовка - френски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

10-05-2019

Листовка Листовка - италиански

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

02-10-2014

Листовка Листовка - латвийски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

02-10-2014

Листовка Листовка - литовски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

02-10-2014

Листовка Листовка - унгарски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

02-10-2014

Листовка Листовка - малтийски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

02-10-2014

Листовка Листовка - нидерландски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

02-10-2014

Листовка Листовка - полски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

10-05-2019

Листовка Листовка - португалски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

02-10-2014

Листовка Листовка - румънски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

02-10-2014

Листовка Листовка - словашки

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

02-10-2014

Листовка Листовка - словенски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

02-10-2014

Листовка Листовка - фински

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

10-05-2019

Листовка Листовка - шведски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

10-05-2019

Листовка Листовка - норвежки

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

10-05-2019

Листовка Листовка - исландски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

10-05-2019

Листовка Листовка - хърватски

10-05-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

10-05-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

02-10-2014

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

ERYSENG инжекционна суспензия за прасета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ERYSENG инжекционна суспензия за прасета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка доза от 2 ml съдържа:

Активна субстанция:

Инактивиран

Erysipelothrix rhusiopathiae

, щам R32E11 ........... ELISA > 3,34 log

50 %

* IE

50 %

инхибиция ELISA - 50%

Ексципиенти:

Aluminium hydroxide .......................................................................................... 5,29 mg (алуминий)

DEAE-dextran

Ginseng

Белезникава инжекционна суспензия

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на мъжки и женски прасета, за намаляване на клиничните симптоми

(кожни лезии и висока температура) на червенка, причинен от

Erysipelothrix rhusiopathiae

серотип 1 и серотип 2.

Начало на имунитета: три седмици след завършване на основната схема на ваксинация

Продължителност на имунитета: шест месеца

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция, към аджувантите или

към някой от ексципиентите.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Много чести неблагоприятни реакции:

- Леко до умерено възпаление в мястото на инжектиране, което обикновено отшумява в

рамките на четири дни, но в някои случаи може да персистира до 12 дни след ваксинация е

наблюдавано в проучвания за безопасност.

Чести неблагоприятни реакции:

- Преходно повишаване на телесната температура през първите 6 часа след ваксинация, което

отшумява спонтанно в рамките на 24 часа е наблюдавано в проучвания за безопасност.

Много редки неблагоприятни реакции:

- Анафилактичен тип реакции са докладвани в спонтанни доклади и се препоръчва подходящо

симптоматично лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по

време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагориятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Прасета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно приложение.

Прилагайте една доза от 2 ml чрез интрамускулна инжекция в мускулите на шията съгласно

следната схема:

Основна ваксинация:

При прасета на възраст 6 месеца, които не са ваксинирани преди с този продукт, трябва да се

приложат две инжекции през интервал 3-4 седмици една от друга. Втората инжекция трябва да

се приложи 3-4 седмици преди чифтосване.

Реваксинация:

2-3 седмици преди всяко следващо чифтосване трябва да се приложи единична инжекция

(приблизително на всеки 6 месеца).

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Оставете ваксината да достигне стайна температура (15 – 25 °C) преди прилагане.

Разклатете добре преди употреба.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да не се замразява

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност,

посочен върху етикета, след "Годен до:"

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: използвайте незабавно.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки при употреба:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени

според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Никакви неблагоприятни реакции, различни от споменатите вече в точка "Неблагоприятни

реакции", не могат да се очакват след приложението на 2-кратна доза ваксина.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези

мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 10 дози (20 ml).

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 25 дози (50 ml).

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 50 дози (100 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 10 дози (20 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 25 дози (50 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 50 дози (100 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 125 дози (250 ml).

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV

Tel. (+32) 09 2964464

Lietuva

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Република България

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Luxembourg/Luxemburg

HIPRA BENELUX NV

Tel: (+32) 09 2964464

Česká republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Tel. (421) 02 32 335 223

Magyarország

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Danmark

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Malta

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel. (+49) 211 698236 – 0

Nederland

HIPRA BENELUX NV

Tel. (+32) 09 2964464

Eesti

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Norge

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ελλάδα

HIPRA EΛΛAΣ A.E.

Tηλ: (+30) 210 4978660

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel. (+49) 211 698236 – 0

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.

Tel. (+48) 22 642 33 06

France

HIPRA FRANCE

Tél. (+33) 02 51 80 77 91

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e

Sanitários De Uso Animal, Lda

Tel. (+351) 219 663 450

Hrvatska

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

România

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ireland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel: (34) 972 43 06 60

Slovenija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ísland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Slovenská republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Tel. (421) 02 32 335 223

Italia

Hipra Italia S.r.l.

Tel. ( +39) 030 7241821

Suomi/Finland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Κύπρος

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Sverige

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Latvija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ERYSENG инжекционна суспензия за прасета

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доза от 2 ml съдържа:

Активна субстанция:

Инактивиран

Erysipelothrix rhusiopathiae

, щам R32E11 ........... ELISA > 3,34 log

50 %

* IE

50 %

инхибиция ELISA - 50%

Аджуванти:

Aluminium hydroxide ……………………. ............................................. 5,29 mg (алуминий)

DEAE-dextran

Ginseng

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

Белезникава суспензия.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Прасета.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За активна имунизация на мъжки и женски прасета, за намаляване на клиничните симптоми

(кожни лезии и висока температура) на червенка, причинен от

Erysipelothrix rhusiopathiae

серотип 1 и серотип 2.

Начало на имунитета: три седмици след завършване на основната схема на ваксинация.

Продължителност на имунитета: шест месеца.

4.3

Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция, аджувантите или към

някой от ексципиентите.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави животни.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Много чести неблагоприятни реакции:

- Леко до умерено възпаление в мястото на инжектиране, което обикновено отшумява в

рамките на четири дни, но в някои случаи може да персистира до 12 дни след ваксинация е

наблюдавано в проучвания за безопасност.

Чести неблагоприятни реакции:

- Преходно повишаване на телесната температура през първите 6 часа след ваксинация, което

отшумява спонтанно в рамките на 24 часа е наблюдавано в проучвания за безопасност.

Много редки неблагоприятни реакции:

- Анафилактичен тип реакции са докладвани в спонтанни доклади и се препоръчва подходящо

симптоматично лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения)

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени

според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

Интрамускулно приложение.

Оставете ваксината да достигне стайна температура (15 – 25 °C) преди прилагане.

Разклатете добре преди употреба.

Прилагайте една доза от 2 ml чрез интрамускулна инжекция в мускулите на шията съгласно

следната схема:

Основна ваксинация:

При прасета на възраст 6 месеца, които не са ваксинирани преди с този продукт, трябва да се

приложат две инжекции през интервал 3-4 седмици една от друга. Втората инжекция трябва да

се приложи 3-4 седмици преди чифтосване.

Реваксинация:

2-3 седмици преди всяко следващо чифтосване трябва да се приложи единична инжекция

(приблизително на всеки 6 месеца).

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции, различни от споменатите в точка 4.6, след

приложението на 2-кратна доза ваксина.

4.11

Карентен срок

Нула дни.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: инактивирани бактериални ваксини, еризипелотрикс.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI09AB03

За стимулиране на активна имунизация срещу свински еризипел.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Aluminium hydroxide

DEAE-dextran

Disodium phosphate dodecahydrate

Ginseng

Potassium chloride

Potassium dihydrogen phosphate

Simethicone

Sodium chloride

Sodium hydroxide

Water for injections

6.2

Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Флакони от безцветно стъкло тип I от 20, 50 и 100 ml. Флаконите са затворени с гумена

запушалка и алуминиева капачка.

Полиетиленови (PET) бутилки от 20, 50, 100 и 250 ml.

Размери на опаковката:

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 10 дози (20 ml).

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 25 дози (50 ml).

Картонена кутия с 1 стъклен флакон с 50 дози (100 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 10 дози (20 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 25 дози (50 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 50 дози (100 ml).

Картонена кутия с 1 PET бутилка, съдържаща 125 дози (250 ml).

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

8.

НОМЕРНА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/14/166/001-007

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо издаване на лиценз за употреба: 4/07/2014

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба:

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/279182/2014

EMEA/V/C/002761

Резюме на EPAR за обществено ползване

ERYSENG

Ваксина срещу свински еризипел (инактивирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинския продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Eryseng?

Eryseng е ветеринарна ваксина, която съдържа инактивирани (убити) бактерии Erysipelothrix

rhusiopathiae. Съдържа бактериален щам, известен като R32E11. Eryseng се предлага под формата

на инжекционна суспензия.

За какво се използва Eryseng?

Eryseng се използва за защита на мъжки и женски прасета срещу свински еризипел (червенка),

причинен от специфични типове на бактериите Erysipelothrix rhusiopathiae, известни като

серотип 1 и серотип 2. Червенката е бактериална инфекция по прасетата, характеризираща се с

внезапна смърт, висока температура, свързана с кожни лезии с формата на диамант, артрит и

аборт при бременни свине майки.

Ваксината се прилага на прасета от шестмесечна възраст под формата на интрамускулна

инжекция в мускулите на шията и се поставя още веднъж след три до четири седмици. Две до три

седмици преди всяко чифтосване, приблизително на всеки шест месеца, се поставя еднократна

инжекция.

ERYSENG

EMA/279182/2014

Страница 2/3

Как действа Eryseng?

Eryseng е бактериална ваксина. Ваксините действат като „учат“ имунната система (естествените

защитни механизми на тялото) как да се защитава срещу болестта. Когато Eryseng се приложи на

прасета, имунната система на животните разпознава бактериите като „чужди“ и произвежда

антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени на бактериите Erysipelothrix

rhusiopathiae, имунната им система ще може да реагира по-бързо. Това ще помогне да ги

предпази от червенка.

Eryseng съдържа аджувант (алуминиев хидроскид, DEAE-декстран и женшен) за подсилване на

имунния отговор.

Как е проучен Eryseng?

В лабораторно проучване, включващо 40 прасета, 30 животните са ваксинирани с две дози,

поставени на интервал от три седмици, докато контролната група от 10 прасета получава плацебо

(сляпо лечение). Всички прасета са заразени 22 дни след втората ваксинална доза чрез

инжектиране на бактериите Erysipelothrix rhusiopathiae серотипове 1 и 2. Мярката за ефективност

е процентът на ваксинираните прасета без поява на специфични (във формата на диамант) кожни

лезии на мястото на поставяне на инжекцията.

Второто лабораторно проучване включва 15 млади женски прасета (които все още не са имали

прасенца), ваксинирани шест месеца по-късно с бустер доза в съответствие с основната схема на

ваксиниране. Шест месеца по-късно прасетата са заразени чрез инжектиране на бактерии

Erysipelothrix rhusiopathiae серотипове 1 и 2 и мярката за ефективност е процентът на прасетата,

защитени от ваксинацията.

Какви ползи от Eryseng са установени в проучванията?

Първото лабораторно проучване показва, че 90% (27 от 30) от ваксинираните прасета са

защитени срещу Erysipelothrix rhusiopathiae серотип 1, без поява на специфични кожни лезии,

докато срещу Erysipelothrix rhusiopathiae серотип 2 са защитени 93% (28 от 30) от ваксинираните

прасета, без поява на специфични кожни лезии. В контролната група при повече от 80% от

прасетата са налични специфични кожни лезии. Установено е, че началото на имунитета настъпва

три седмици след ваксинирането.

Второто лабораторно проучване показва, че 93% (14 от 15) от прасетата са защитени срещу

заразяване с Erysipelothrix rhusiopathiae серотипове 1 и 2. Получено е потвърждение, че защитата

е с продължителност шест месеца.

Какви са рисковете, свързани с Eryseng?

Най-честата нежелана лекарствена реакция (наблюдавана при повече от 1 на 10 прасета) с

Eryseng е леко до умерено възпаление на мястото на инжектиране, което обикновено отзвучава в

рамките на четири дни, но в някои случаи може да продължи до 12 дни след ваксинацията.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

ERYSENG

EMA/279182/2014

Страница 3/3

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт,

преди животните да бъдат допуснати за клане и месото им да бъде използвано за консумация от

хора. Карентният срок за Eryseng е нула дни.

Какви са основанията за одобряване на Eryseng?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Eryseng превишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Eryseng да се издаде

лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула „Научно обсъждане“

от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Eryseng:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Eryseng на

4 юли 2014 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: май 2014 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация