Eryseng

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Erysipelothrix rhusiopathiae, щам R32E11 (инактивиран)

Предлага се от:

Laboratorios Hipra, S.A.

АТС код:

QI09AB03

INN (Международно Name):

Erysipelothrix rhusiopathiae

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia) escherichia + clostridium

Терапевтични показания:

За активна имунизация мъжки и женски прасета за намаляване на клиничните прояви (увреждане на кожата и повишена температура) лицата, прасета, причинени от Эризипелотриксов rhusiopathiae, серотип серотип 1 и 2.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-04

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
ERYSENG инжекционна суспензия за прасета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ERYSENG инжекционна суспензия за прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран
_Erysipelothrix rhusiopathiae_
, щам R32E11 ........... ELISA > 3,34 log
2
IE
50 %
*
* IE
50 %
инхибиция ELISA - 50%
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Aluminium hydroxide
..........................................................................................
5,29 mg (алуминий)
DEAE-dextran
Ginseng
Белезникава инжекционна суспензия
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на мъжки и
женски прасета, за намаляване на
клиничните симптоми
(кожни лезии и висока температура) на
червенка, причинен от
_Erysipelothrix rhusiopathiae_
,
серотип 1 и серотип 2.
Начало на имунитета: три седмици след
завършване на основната схема на
ваксинация
.
Продължителност на имунитета: шест
месеца
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ERYSENG инжекционна суспензия за прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран
_Erysipelothrix rhusiopathiae_
, щам R32E11 ........... ELISA > 3,34 log
2
IE
50 %
*
* IE
50 %
инхибиция ELISA - 50%
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide …………………….
............................................. 5,29 mg
(алуминий)
DEAE-dextran
Ginseng
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Белезникава суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на мъжки и
женски прасета, за намаляване на
клиничните симптоми
(кожни лезии и висока температура) на
червенка, причинен от
_Erysipelothrix rhusiopathiae_
,
серотип 1 и серотип 2.
Начало на имунитета: три седмици след
завършване на основната схема на
ваксинация.
Продължителност на имунитета: шест
месеца.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, аджувантите или към
някой от ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-05-2019
Листовка Листовка чешки 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-05-2019
Листовка Листовка датски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-05-2019
Листовка Листовка немски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-05-2019
Листовка Листовка естонски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-05-2019
Листовка Листовка гръцки 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-05-2019
Листовка Листовка английски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-10-2014
Листовка Листовка френски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-05-2019
Листовка Листовка италиански 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-10-2014
Листовка Листовка латвийски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-10-2014
Листовка Листовка литовски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-05-2019
Листовка Листовка унгарски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-05-2019
Листовка Листовка малтийски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-10-2014
Листовка Листовка полски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-05-2019
Листовка Листовка португалски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-10-2014
Листовка Листовка румънски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-05-2019
Листовка Листовка словашки 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-05-2019
Листовка Листовка словенски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-10-2014
Листовка Листовка фински 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-05-2019
Листовка Листовка шведски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-05-2019
Листовка Листовка норвежки 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-05-2019
Листовка Листовка исландски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-05-2019
Листовка Листовка хърватски 10-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-10-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите