Erivedge

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

vismodegib

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L01XX43

INN (Международно Name):

vismodegib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, основна клетка

Терапевтични показания:

Erivedge е показан за лечение на възрастни пациенти със симптоматична метастатичен базальноклеточной карцином - местнораспространенного базално-клетъчен карцинома подходящи за хирургично лечение или лъчетерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-07-12

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ERIVEDGE 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
висмодегиб (vismodegib)
Erivedge
може да предизвика тежки вродени
дефекти. Той може да доведе до смърт на
бебето,
преди или скоро след раждането. Не
трябва да забременявате, докато
приемате това лекарство.
Трябва да спазвате съветите за
предпазване от бременност, описани в
тази листовка.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Erivedge и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Erivedge
3.
Как д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Erivedge 150 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
висмодегиб (vismodegib).
Помощно вещество с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 71,5 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула).
Розово непрозрачно тяло с означение
„150 mg“ и сиво непрозрачно капаче с
означение
„VISMO“ с черно мастило. Размерът на
капсулата е „Размер 1“ (големина 19,0 x
6,6 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Erivedge е показан за лечение на възрастни
пациенти с:
•
симптоматичен метастазирал
базалноклетъчен карцином
•
локално авансирал базалноклетъчен
карцином, неподходящ за операция или
лъчетерапия
(вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Erivedge трябва да се предписва само от
или под наблюдението на лекар
специалист с опит в
лечението на одобреното показание.
Дозировка
Препоръчителната доза е една капсула
от 150 mg веднъж дневно.
_Пропуснати дози _
Ако се пропусне доза, пациентите
трябва да се инструктират да не вземат
пропуснатата 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-03-2023
Листовка Листовка чешки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-03-2023
Листовка Листовка датски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-03-2023
Листовка Листовка немски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-03-2023
Листовка Листовка естонски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-03-2023
Листовка Листовка гръцки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-03-2023
Листовка Листовка английски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-11-2016
Листовка Листовка френски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-03-2023
Листовка Листовка италиански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-11-2016
Листовка Листовка латвийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-11-2016
Листовка Листовка литовски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-03-2023
Листовка Листовка унгарски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-03-2023
Листовка Листовка малтийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-11-2016
Листовка Листовка нидерландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-11-2016
Листовка Листовка полски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-03-2023
Листовка Листовка португалски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-11-2016
Листовка Листовка румънски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-03-2023
Листовка Листовка словашки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-03-2023
Листовка Листовка словенски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-11-2016
Листовка Листовка фински 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-03-2023
Листовка Листовка шведски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-03-2023
Листовка Листовка норвежки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-03-2023
Листовка Листовка исландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-03-2023
Листовка Листовка хърватски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-11-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите