Erelzi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

етанерцепт

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

L04AB01

INN (Международно Name):

etanercept

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid; Spondylitis, Ankylosing

Терапевтични показания:

Ревматоиден артрит Erelzi в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът към болест‑модифицирующие противоревматические медикаменти, включително метотрексат (при липса на противопоказания), е неадекватна. Erelzi може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Erelzi също така е показан за лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. Этанерцепт, самостоятелно или в комбинация с метотрексат, е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция. Ювенильным идиопатичен артрит лечение на полиартрит (ревматоиден фактор положителен или отрицателен) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст от 2 години, които са имали недостатъчен отговор или които се оказаха нетерпимыми, метотрексат. Леч

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-23

Листовка

                69
Б. ЛИСТОВКА
70
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ERELZI 25 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
ERELZI 50 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
етанерцепт (еtanercept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Вашият лекар ще Ви даде и карта на
пациента, съдържаща важна информация
за
безопасност, която трябва да знаете
преди и по време на лечението с Erelzi.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас или на детето, за което се грижите.
Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите или като на детето, за което се
грижите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Erelzi и за к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Erelzi 25 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Erelzi 50 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Erelzi 50 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Erelzi 25 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 25 mg етанерцепт
(etanercept).
Erelzi 50 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 50 mg етанерцепт
(etanercept).
Erelzi 50 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 50 mg етанерцепт (etanercept).
Етанерцепт е рецептор за човешки
тумор-некротизиращ фактор, p75 Fc
фузионен протеин,
получен чрез рекомбинантна ДНК
технология в експресираща система от
бозайник от яйчник
на китайски хамстер (СНО).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Инжекционен разтвор (инжекция) в
предварително напълнена писалка
(SensoReady писалка)
Разтворът е бис
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-09-2022
Листовка Листовка чешки 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-09-2022
Листовка Листовка датски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-09-2022
Листовка Листовка немски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-09-2022
Листовка Листовка естонски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-09-2022
Листовка Листовка гръцки 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-09-2022
Листовка Листовка английски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-01-2021
Листовка Листовка френски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-09-2022
Листовка Листовка италиански 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-01-2021
Листовка Листовка латвийски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-01-2021
Листовка Листовка литовски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-09-2022
Листовка Листовка унгарски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-09-2022
Листовка Листовка малтийски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-01-2021
Листовка Листовка полски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-09-2022
Листовка Листовка португалски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-01-2021
Листовка Листовка румънски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-09-2022
Листовка Листовка словашки 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-09-2022
Листовка Листовка словенски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-01-2021
Листовка Листовка фински 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-09-2022
Листовка Листовка шведски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-09-2022
Листовка Листовка норвежки 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-09-2022
Листовка Листовка исландски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-09-2022
Листовка Листовка хърватски 09-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите