Erelzi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

етанерцепт

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

L04AB01

INN (Международно Name):

etanercept

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid; Spondylitis, Ankylosing

Терапевтични показания:

Ревматоиден arthritisErelzi в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът към болест‑модифицирующие противоревматические медикаменти, включително метотрексат (при липса на противопоказания), е неадекватна. Erelzi може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Erelzi също така е показан за лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. Этанерцепт, самостоятелно или в комбинация с метотрексат, е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция. Идиопатична arthritisTreatment младежки полиартрит (ревматоиден фактор положителен или отрицателен) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст от 2 години, които са имали недостатъчен отговор или които се оказаха нетерпимыми, метотрексат. Лечение на псориатичен артрит при тийнейджъри на възраст от 12 години, които са имали недостатъчен отговор или които са нетерпимыми, метотрексат. Лечение на артрит, асоцииран с энтезитом при юноши на възраст от 12 години, които са имали недостатъчен отговор или които се оказаха нетерпимыми, традиционната терапия. Этанерцепта не е проучена при деца на възраст по-малко от 2 години. Псориатичен arthritisTreatment активно и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани‑усъвършенстват antirheumatic отвари терапия е неадекватна.. Этанерцепт е доказано, че подобрява физическата функция при пациенти с псориатическим артрит, а за да се намали скоростта на прогресията на периферното на ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове заболявания. Аксиален spondyloarthritisAnkylosing спондилитом (АС)лечение на възрастни с тежки активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор към традиционната терапия. Не‑рентгенографического аксиални spondyloarthritisTreatment възрастни с тежки стаи‑рентгенологические аксиального спондилоартрита с обективни признаци на възпаление като показва повишен С‑реактивен протеин (CRP) и/или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на показания, които са неадекватни реакции на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Дъска psoriasisTreatment възрастни с умерена до тежка форма на плака псориазис, които не са успели да се отговори, или които имат противопоказания или непоносимост към друга системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или psoralen и ултравиолетова а светлина (ПУВА). Детска psoriasisTreatment борда на хронични тежки бляшечного на псориазис при деца и юноши на възраст от 6 години, които са недостатъчно контролирани от, или не се толерира, други системни терапии, или phototherapies.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-23

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ERELZI 25 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
ERELZI 50 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
етанерцепт (еtanercept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Вашият лекар ще Ви даде и карта на
пациента, съдържаща важна информация
за
безопасност, която трябва да знаете
преди и по време на лечението с Erelzi.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас или на детето, за което се грижите.
Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите или като на детето, за което се
грижите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Erelzi и за к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Erelzi 25 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Erelzi 50 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Erelzi 50 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Erelzi 25 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 25 mg етанерцепт
(etanercept).
Erelzi 50 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 50 mg етанерцепт
(etanercept).
Erelzi 50 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 50 mg етанерцепт (etanercept).
Етанерцепт е рецептор за човешки
тумор-некротизиращ фактор, p75 Fc
фузионен протеин,
получен чрез рекомбинантна ДНК
технология в експресираща система от
бозайник от яйчник
на китайски хамстер (СНО).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Инжекционен разтвор (инжекция) в
предварително напълнена писалка
(SensoReady писалка)
Разтворът е бис
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-02-2024
Листовка Листовка чешки 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-02-2024
Листовка Листовка датски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-02-2024
Листовка Листовка немски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-02-2024
Листовка Листовка естонски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-02-2024
Листовка Листовка гръцки 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-02-2024
Листовка Листовка английски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-01-2021
Листовка Листовка френски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-02-2024
Листовка Листовка италиански 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-01-2021
Листовка Листовка латвийски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-01-2021
Листовка Листовка литовски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-02-2024
Листовка Листовка унгарски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-02-2024
Листовка Листовка малтийски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-01-2021
Листовка Листовка полски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-02-2024
Листовка Листовка португалски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-01-2021
Листовка Листовка румънски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-02-2024
Листовка Листовка словашки 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-02-2024
Листовка Листовка словенски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-01-2021
Листовка Листовка фински 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-02-2024
Листовка Листовка шведски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-02-2024
Листовка Листовка норвежки 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-02-2024
Листовка Листовка исландски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-02-2024
Листовка Листовка хърватски 01-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите