Equip WNV (previously Duvaxyn WNV)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран вирус на Западен Нил, щам VM-2

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI05AA10

INN (Международно Name):

vaccine to aid in prevention of West Nile virus

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Имунологични средства за еднокопитни животни

Терапевтични показания:

За активна имунизация на коне на възраст шест месеца и повече срещу болест на Западно-Нил-вирус чрез намаляване на броя на виремичните коне.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-21

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА ЗА:
EQUIP WNV ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА КОНЕ
1.
ИМЕ
И ПОСТОЯНEН
АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА
ЗА УПОТРЕБА
И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
АКО ТЕ
СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium
SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ
НА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКИЯ
ПРОДУКТ
Equip WNV инжекционна емулсия за коне
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА
СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
Активна субстанция:
Инактивиран вирус на западнонилската
треска, щам VM-2
ОЕ* 1.0–2.2
* Относителна ефикасност определена
чрез
_in vitro_
метод, сравнен с референтна ваксина,
ефикасна
при коне.
Аджувант:
SP oil
4.0% – 5.5% (v/v).
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на коне,
навършили 6 месеца или по-големи, срещу
вируса на
западнонилската треска (WNV), за
намаляване на броя на конете с виремия
след заразяване с WNV
щам 1 или 2 и за намаляване на
продължителността и тежестта на
клиничните признаци срещу WNV
щам 2.
Начало на имунитета:
3 седмици след началния курс на
ваксинация.
Продължителност на имунитета: 12
месеца след началния курс на
ваксинация за WNV щам 1. За
WNV щам 2 продълж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ
I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ
НА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКИЯ
ПРОДУКТ
Equip WNV инжекционна емулсия за коне
2.
КАЧЕСТВЕН
И КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на западнонилска
треска, щам VM-2
ОЕ* 1.0- 2.2
*Относителна ефикасност определена
чрез
_in vitro_
метод, сравнен с референтна ваксина,
която
показва ефикасност при коне.
АДЖУВАНТ:
SP oil
4.0% – 5.5% (v/v)
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФОРМА
Инжекционна емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на коне,
навършили 6 месеца или по-големи срещу
вируса на
западнонилската треска (WNV), за
намаляване на броя на конете с виремия
след заразяване с WNV
щам 1 или 2 и за намаляване на
продължителността и тежестта на
клиничните признаци срещу WNV
щам 2.
Начало на имунитета:
3 седмици след началния курс на
ваксинация.
Продължителност на имунитета: 12
месеца след началния курс на
ваксинация за WNV щам 1. За
WNV щам 2 продължителността на
имунитета не е определена.
4.3
ПРОТИВОПО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-04-2017
Листовка Листовка чешки 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-04-2017
Листовка Листовка датски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-04-2017
Листовка Листовка немски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-04-2017
Листовка Листовка естонски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-04-2017
Листовка Листовка гръцки 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-04-2017
Листовка Листовка английски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-02-2014
Листовка Листовка френски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-04-2017
Листовка Листовка италиански 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-02-2014
Листовка Листовка латвийски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-02-2014
Листовка Листовка литовски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-04-2017
Листовка Листовка унгарски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-04-2017
Листовка Листовка малтийски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-02-2014
Листовка Листовка нидерландски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-02-2014
Листовка Листовка полски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-04-2017
Листовка Листовка португалски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-02-2014
Листовка Листовка румънски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-04-2017
Листовка Листовка словашки 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-04-2017
Листовка Листовка словенски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-02-2014
Листовка Листовка фински 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-04-2017
Листовка Листовка шведски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-04-2017
Листовка Листовка норвежки 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-04-2017
Листовка Листовка исландски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-04-2017
Листовка Листовка хърватски 10-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-02-2014

Преглед на историята на документите