Equioxx

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фирококсиб

Предлага се от:

Audevard

АТС код:

QM01AH90

INN (Международно Name):

firocoxib

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Терапевтични показания:

Облекчаване на болката и възпалението, свързани с остеоартрит, и намаляване на свързаната с него хипноза при конете.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-06-25

Листовка

                35
B.
ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА:
EQUIOXX 8.2 MG/G ПАСТА ЗА ПЕРОРАЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
Audevard
37-39 rue de Neuilly
92110, Clichy
France
Audevard
42-46 rue Médéric
92110, Clichy
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
4 chemin du Calquet
31000 Toulouse
France
Ceva Santé Animale,
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
EQUIOXX 8.2 mg/g паста за перорално
приложение при коне.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА (ИТЕ)
Firocoxib 8.2 mg/g
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на болката и
възпалителните процеси, причинени от
остеоартрити и намаляване на
свързаната с това куцота при коне.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни страдащи
от стомашно-чревни нарушения и
кръвоизливи,
влошена чернодробна, сърдечна и
бъбречна функции и кръвоизливи.
Да не се използва в периода около
заплождане както и при бременни и
лактиращи животни.
Да не се използва едновременно с
кортикостероиди или други
нестероидни
противовъзпалителни продукти.
Да не се използва при
свръхчувстви
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
EQUIOXX 8.2 mg/g паста за перорално
приложение при коне.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка спринцовка съдържа 7.32 g паста и
осигурява:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Firocoxib 8.2 mg/g
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Паста за перорално приложение.
Паста с бял до светлокремав цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Намаляване на болката и
възпалителните процеси, причинени от
остеоартрити и намаляване на
свързаната с това куцота при коне.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни страдащи
от стомашно-чревни нарушения и
кръвоизливи,
влошена чернодробна, сърдечна и
бъбречна функции и кръвоизливи.
Да не се използва при развъдни,
бременни или лактиращи животни (виж т.
4.7).
Да не се използва едновременно с
кортикостероиди или други
нестероидни
противовъзпалителни средства (НСПВС)
(виж т. 4.8).
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-01-2022
Листовка Листовка чешки 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-01-2022
Листовка Листовка датски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-01-2022
Листовка Листовка немски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-01-2022
Листовка Листовка естонски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-01-2022
Листовка Листовка гръцки 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-01-2022
Листовка Листовка английски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-03-2017
Листовка Листовка френски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-01-2022
Листовка Листовка италиански 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-03-2017
Листовка Листовка латвийски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-03-2017
Листовка Листовка литовски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-01-2022
Листовка Листовка унгарски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-01-2022
Листовка Листовка малтийски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-03-2017
Листовка Листовка нидерландски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-03-2017
Листовка Листовка полски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-01-2022
Листовка Листовка португалски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-03-2017
Листовка Листовка румънски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-01-2022
Листовка Листовка словашки 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-01-2022
Листовка Листовка словенски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-03-2017
Листовка Листовка фински 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-01-2022
Листовка Листовка шведски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-01-2022
Листовка Листовка норвежки 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-01-2022
Листовка Листовка исландски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-01-2022
Листовка Листовка хърватски 26-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-03-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите