Equilis West Nile

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
15-10-2018
Активна съставка:
инактивиран химерен флавивирусен щам YF-WN
Предлага се от:
Intervet International BV
АТС код:
QI05AA10
INN (Международно Name):
inactivated chimaeric flavivirus strain YF-WN
Терапевтична група:
Коне
Терапевтична област:
Имунологични
Терапевтични показания:
Активна имунизация на коне срещу вируса на Западен Нил (ВЗН) за намаляване на клиничните признаци на заболявания и увреждания на главния мозък и за намаляване на вирусемии. Начало на имунитета: 2 седмици след първоначалния ваксинационен курс на две инжекции. Продължителност на имунитета: 12 месеца.
Каталог на резюме:
Revision: 2
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/002241
Дата Оторизация:
2013-06-06
EMEA код:
EMEA/V/C/002241

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
испански 15-10-2018
Листовка Листовка
чешки 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 15-10-2018
Листовка Листовка
датски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
датски 15-10-2018
Листовка Листовка
немски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
немски 15-10-2018
Листовка Листовка
естонски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 15-10-2018
Листовка Листовка
гръцки 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 15-10-2018
Листовка Листовка
английски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
английски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 21-07-2013
Листовка Листовка
френски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
френски 15-10-2018
Листовка Листовка
италиански 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 21-07-2013
Листовка Листовка
латвийски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка
литовски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 15-10-2018
Листовка Листовка
унгарски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 15-10-2018
Листовка Листовка
малтийски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка
нидерландски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка
полски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
полски 15-10-2018
Листовка Листовка
португалски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 21-07-2013
Листовка Листовка
румънски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 15-10-2018
Листовка Листовка
словашки 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 15-10-2018
Листовка Листовка
словенски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 21-07-2013
Листовка Листовка
фински 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
фински 15-10-2018
Листовка Листовка
шведски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 15-10-2018
Листовка Листовка
норвежки 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 15-10-2018
Листовка Листовка
исландски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 15-10-2018
Листовка Листовка
хърватски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 15-10-2018

Прочетете целия документ

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Equilis West Nile инжекционна суспензия за коне

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The NЕTHERLANDS

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Equilis West Nile инжекционна суспензия за коне

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Една доза от1 ml cъдържа:

Инактивиран Flavivirus щам YF-WN

≥492AU

Iscom-Matrix съдържащ:

Purified saponin 250 µg

Cholesterol 83 µg

Phosphatidylcholine 42 µg

Антигенни единици

Опалесцираща суспензия.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на коне срещу West Nile вирус (WNV), за ограничаване на клиничните

признаци на инфекцията, лезиите в мъзъка и ограничаване на виремията.

Начало на имунитета

: 2 седмици след начален курс на ваксинация с две инжекции.

Продължителност на имунитета: 12 месеца

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При лабораторни изследвания и опити на поле

След ваксинация умерен, бързопреходен оток може да се наблюдава много често на мястото на

инжектиране (макс. диаметър до 3 см). Отокът се резорбира за 1 до 5 дни. Много често

телесната температура може да се повиши (макс. с 1.5 ºC) за 1-2 дни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по

време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно приложение.

Ваксинална схема

Една доза (1ml) чрез интрамускулно приложение, съгласно следната схема:

Начална ваксинация:

първа инжекция на животни на 6 месечна възраст и по-голями, втора

инжекция 3-5 седмици по-късно.

Реваксинация:

годишна бустер ваксинация с една доза (1 ml) e достатъчна да ограничи

инфекцията, лезиите в мозъка и виремията.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

C). Да се пази от замръзване. Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикета.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени

според индивидуалния случай.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде

смесван с други ветеринарномедицински продукти.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

ДД/ММ/ГГГГ

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ваксината стимулира активен имунитет срещу West Nile вирус при конете.

Размер на опаковката:

Картонена кутия с 10 стъклени флакона от 1 ml (1 доза).

Пластмасова кутия с 10 стъклени флакона от 1 ml (1 доза).

Картонена кутия с 5 или 10 предварително напълнени спринцовки от 1 ml (1 доза).

Пластмасова кутия с 5 или 10 предварително напълнени спринцовки от 1 ml (1 доза).

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Equilis West Nile инжекционна суспензия за коне

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Една доза от 1 ml cъдържа:

Aктивна субстанция:

Инактивиран Flavivirus щам YF-WN

≥ 492 AU

Аджувант:

Iscom-Matrix съдържащ:

Purified saponin 250 µg

Cholesterol 83 µg

Phosphatidylcholine 42 µg

Антигенни ELISA единици

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т.6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

Опалесцираща суспензия.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Коне.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Активна имунизация на коне срещу West Nile вирус (WNV) за ограничаване на клиничните

признаци на инфекцията, лезиите в мозъка и ограничаване на виремията.

Начало на имунитета

: 2 седмици след начален курс на ваксинация с две инжекции.

Продължителност на имунитета: 12 месеца

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави животни.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

При лабораторни изследвания и опити на поле:

След ваксинация умерен, бързопреходен оток може да се наблюдава много често на мястото на

инжектирането (макс. диаметър до 3 см). Отокът се резорбира за 1 до 5 дни. Много често

телесната температура може да се повиши (макс. с 1.5 ºC) за 1-2 дни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени

според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

Интрамускулно приложение.

Ваксинална схема:

Една доза (1ml), интрамускулно приложение, съгласно следната схема:

Начална ваксинация:

първа инжекция на животни на 6 месечна възраст и по-голями, втора

инжекция 3-5 седмици по-късно.

Реваксинация

:

годишна бустер ваксинация с една доза (1ml) e достатъчна да ограничи

инфекцията, лезиите в мозъка и виремията.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След приложението на два пъти по-голяма ваксинална доза , не са наблюдавани други

неблагоприятни реакции, освен описаните в т. 4.6.

4.11

Карентен срок

Нула дни.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Имунологичен продукт за коне. Инактивирана, вирусна ваксина.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI05AA10

Ваксината стимулира активен имунитет срещу West Nile вирус по конете.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Sodium chloride

Potassium chloride

Disodium hydrogen phosphate dihydrate

Potassium dihydrogen phosphate

Water for injections

6.2

Основни несъвместимости

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде

смесван с други ветеринарномедицински продукти.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 година.

6.4

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Стъклени флакони Клас I от 1 ml (1 доза) затворени с халогенбутилови гумени тапи и

кодирани алуминиеви капачки.

Предварително напълнени спринцовки Клас I от 1 ml (1 доза), съдържащи бутала с

халогенбутилов край и затворени с халогенбутилови тапи.

Размер на опаковката:

Картонена кутия с 10 стъклени флакона от 1 ml (1 доза).

Пластмасова кутия с 10 стъклени флакона от 1 ml (1 доза)..

Картонена кутия с 5 или 10 предварително напълнени спринцовки от 1 ml (1 доза).

Пластмасова кутия с 5 или 10 предварително напълнени спринцовки от 1 ml (1 доза).

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The NETHERLANDS

8.

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/13/151/001- 003

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 06/06/2013

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 16/04/2018

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

{ММ/ГГГГ}

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Всяко лице, което възнамерява да произвежда, внася, притежава, продава, снабдява и употребява

този ветеринарномедицински продукт трябва първо да се консултира с компетентните власти на

съответната държава членка, относно действащите ваксинационни политики, като тези дейности

могат да бъдат забранени в държава членка – на цялата или част от нейната територия, в

съответствие с националното законодателство.

Прочетете целия документ

EMA/243127/2013

EMEA/V/C/002241

Резюме на EPAR за обществено ползване

Equilis West Nile

Flavivirus щам YF-WN

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинския продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Equilis West Nile?

Equilis West Nile е ваксина за ветеринарната медицина, която съдържа инактивиран (убит) West

Nile вирус. Съдържа щам, наречен Yellow Fever-West Nile (YF-WN). Предлага се под формата на

инжекционна суспензия.

За какво се използва Equilis West Nile?

Equilis West Nile се използва за ваксиниране на коне от шестмесечна възраст срещу West Nile

вирус. West Nile вирусът се предава чрез комари и може да причини тежко заболяване и

инфекции на мозъка с летален изход при инфектирани коне.

Първата ваксината се прилага на коне над шестмесечна възраст под формата на две инжекции в

мускула, с интервал между тях от 3 до 5 седмици. След това всяка година трябва да бъде

прилагана бустер ваксинация с една доза.

Как действа Equilis West Nile?

Действието на ваксините е да „обучават“ имунната система (естествената защита на организма)

да се защитава срещу дадено заболяване. Equilis West Nile съдържа малки количества от West Nile

вируса, който е инактивиран (убит), така че вече не може да причини заболяване. Когато Equilis

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

West Nile се приложи на коне, имунната система на животните разпознава вируса, съдържащ се

във ваксината, като „чужд“ и произвежда срещу него защитни антитела. В бъдеще, ако животните

бъдат изложени на West Nile вируса, имунната система ще бъде способна да произведе антитела

по-бързо. Това ще помогне за предпазване от заболяването.

Equilis West Nile съдържа аджувант за засилване на имунния отговор.

Как е проучен Equilis West Nile?

Ефективността на Equilis West Nile най-напред е проучена в редица лабораторни проучвания,

които разглеждат времето след ваксинацията, необходимо за постигане на защита, и

продължителността на защитата.

Equilis West Nile е проучен и в три полеви проучвания. Първото включва 173 коне на поне

шестмесечна възраст, при които ваксинацията с Equilis West Nile е сравнена с плацебо (сляпа

инжекция). Ваксината е сравнена с плацебо и в други две полеви проучвания с бременни кобили.

Първото включва 128 бременни кобили от смесени породи, а второто – 41 породисти бременни

кобили. Мярката за ефективност във всичките полеви проучвания е броят на конете, които са

произвели защитни нива на антитела срещу West Nile вируса.

Какви ползи от Equilis West Nile са установени в проучванията?

Лабораторните проучвания показват, че образуването на защитни антитела при конете започва

две седмици след първата ваксинация. Продължителността на защитата е 12 месеца след

първичната ваксинация, както и след годишната еднократна бустер ваксинация.

Основното полево проучване показва, че ваксинацията с Equilis West Nile, когато се прилага

според препоръките, предизвиква образуването на защитни нива на антитела при 94% от

ваксинираните коне на 42-ия ден от проучването. Проучванията при бременни кобили показват,

че 89% от ваксинираните кобили от смесена порода и 95% от ваксинираните чистокръвни кобили

произвеждат защитни нива на антитела.

Какви са рисковете, свързани с Equilis West Nile?

Може да се появи леко краткотрайно подуване на мястото на инжектиране, което отшумява в

рамките на 1 до 5 дни. Възможно е да се появи леко повишение на телесната температура с до

1,5°C за един или два дни.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране трябва незабавно да се потърси медицински съвет, като на

лекаря се предостави листовката или опаковката на продукта.

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт,

преди животното да бъде заклано и месото му да се използва за консумация от хора или млякото

му да се използва за консумация от хора. Карентният срок за Equilis West Nile е нула дни.

Equilis West Nile

EMA/243127/2013

Страница 2/3

Какви са основанията за одобряване на Equilis West Nile?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Equilis West Nile превишават рисковете за лечение на одобреното показание, и препоръча на

Equilis West Nile да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се

намери в модул „Научно обсъждане“ от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Equilis West Nile:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Equilis West

Nile на 06/06/2013.Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: април 2013 г.

Equilis West Nile

EMA/243127/2013

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация