Equilis West Nile

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран химерен флавивирусен щам YF-WN

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI05AA10

INN (Международно Name):

inactivated chimaeric flavivirus strain YF-WN

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на коне срещу вируса на Западен Нил (ВЗН) за намаляване на клиничните признаци на заболявания и увреждания на главния мозък и за намаляване на вирусемии. Начало на имунитета: 2 седмици след първоначалния ваксинационен курс на две инжекции. Продължителност на имунитета: 12 месеца.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-06-06

Листовка

                B. ЛИСТОВКА
13
ЛИСТОВКА:
EQUILIS WEST NILE ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The NЕTHERLANDS
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equilis West Nile инжекционна суспензия за
коне
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза от1 ml cъдържа:
Инактивиран Flavivirus щам YF-WN
≥492AU
1
Iscom-Matrix съдържащ:
Purified saponin 250 µg
Cholesterol 83 µg
Phosphatidylcholine 42 µg
1
Антигенни единици
Опалесцираща суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на коне срещу West Nile
вирус (WNV), за ограничаване на
клиничните
признаци на инфекцията, лезиите в
мъзъка и ограничаване на виремията.
Начало на имунитета
: 2 седмици след начален курс на
ваксинация с две инжекции.
Продължителност на имунитета: 12
месеца
.
_ _
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
При лабораторни изследвания и опити
на поле
:
След ваксинация умерен, бързопреходен
оток може да се наблюдава много често
на мястото на
инжектиране (макс. диаметър до 3 см).
От
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                _ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equilis West Nile инжекционна суспензия за
коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от 1 ml cъдържа:
AКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран Flavivirus щам YF-WN
≥ 492 AU
1
АДЖУВАНТ:
Iscom-Matrix съдържащ:
Purified saponin 250 µg
Cholesterol 83 µg
Phosphatidylcholine 42 µg
1
Антигенни ELISA единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т.6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Опалесцираща суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на коне срещу West Nile
вирус (WNV) за ограничаване на
клиничните
признаци на инфекцията, лезиите в
мозъка и ограничаване на виремията.
Начало на имунитета
: 2 седмици след начален курс на
ваксинация с две инжекции.
Продължителност на имунитета: 12
месеца
.
_ _
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Да се ваксинират само здрави животни.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за
животните при употребата на продук
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-10-2018
Листовка Листовка чешки 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-10-2018
Листовка Листовка датски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-10-2018
Листовка Листовка немски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-10-2018
Листовка Листовка естонски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-10-2018
Листовка Листовка гръцки 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-10-2018
Листовка Листовка английски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-10-2018
Листовка Листовка италиански 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-10-2018
Листовка Листовка унгарски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-10-2018
Листовка Листовка малтийски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-10-2018
Листовка Листовка португалски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-10-2018
Листовка Листовка словашки 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-10-2018
Листовка Листовка словенски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-10-2018
Листовка Листовка шведски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-10-2018
Листовка Листовка норвежки 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-10-2018
Листовка Листовка исландски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-10-2018
Листовка Листовка хърватски 15-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-10-2018

Преглед на историята на документите