Equilis Prequenza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

щамове на вируса на конски вируси: A / equine-2 / South Africa / 4/03, A / equine-2 / Newmarket / 2/93

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI05AA01

INN (Международно Name):

vaccine against equine influenza in horses

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

вируса на конете грип

Терапевтични показания:

Активна имунизация на коне от шест месечна възраст срещу грип от коне за намаляване на клиничните признаци и отделяне на вируса след инфекция.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-07-08

Листовка

                14
B.
ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
Equilis Prequenza инжекционна суспензия за
коне
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equilis Prequenza инжекционна суспензия за
коне.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Equine influenza вирусни щамове:
A/equine-2/ South Africa/4/03
50 AU
1
A/equine-2/ Newmarket/2/93
50 AU
1
Антигенни ELISA единици
АДЖУВАНТИ:
Iscom-Matrix съдържа:
Пречистен Saponin
375 micrograms
Cholesterol
125 micrograms
Phosphatidylcholine
62,5 micrograms
Бистра опалесцираща суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на коне на възраст
от 6 месеца срещу грип по конете за
намаляване на
клиничните признаци и вирусното
излъчване след инфекция.
Грип
Начало на имунитета:
2 седмици след началния ваксинационен
курс.
Продължителност на имунитета:
5 месеца след началния ваксинационен
курс.
12 месеца след първата реваксинация.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Рядко може да се появи дифузен твърд
или мек оток (максимум 5 cm в диаметър) в
мястото на
инжектиране, който се резор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equilis Prequenza инжекционна суспензия за
коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Equine influenza вирусни щамове:
A/equine-2/ South Africa/4/03
50 AU
1
A/equine-2/ Newmarket/2/93
50 AU
1
Антигенни единици
АДЖУВАНТИ:
Iscom-Matrix съдържа:
Пречистен Saponin
375 micrograms
Cholesterol
125 micrograms
Phosphatidylcholine
62,5 micrograms
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бистра опалесцираща суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на коне на възраст
от 6 месеца срещу грип по конете за
намаляване на
клиничните признаци и вирусното
излъчване след инфекция.
Грип
Начало на имунитета:
2 седмици след началния ваксинационен
курс.
Продължителност на имунитета:
5 месеца след началния ваксинационен
курс.
12 месеца след първата реваксинация.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Кончетата не трябва да се ваксинират
преди навъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-12-2020
Листовка Листовка чешки 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-12-2020
Листовка Листовка датски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-12-2020
Листовка Листовка немски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-12-2020
Листовка Листовка естонски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-12-2020
Листовка Листовка гръцки 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-12-2020
Листовка Листовка английски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-05-2013
Листовка Листовка френски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-12-2020
Листовка Листовка италиански 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-05-2013
Листовка Листовка латвийски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-05-2013
Листовка Листовка литовски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-12-2020
Листовка Листовка унгарски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-12-2020
Листовка Листовка малтийски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-05-2013
Листовка Листовка нидерландски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-05-2013
Листовка Листовка полски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-12-2020
Листовка Листовка португалски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-05-2013
Листовка Листовка румънски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-12-2020
Листовка Листовка словашки 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-12-2020
Листовка Листовка словенски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-05-2013
Листовка Листовка фински 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-12-2020
Листовка Листовка шведски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-12-2020
Листовка Листовка норвежки 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-12-2020
Листовка Листовка исландски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-12-2020

Преглед на историята на документите