Equilis Prequenza

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
16-12-2020
Активна съставка:
щамове на вируса на конски вируси: A / equine-2 / South Africa / 4/03, A / equine-2 / Newmarket / 2/93
Предлага се от:
Intervet International BV
АТС код:
QI05AA01
INN (Международно Name):
vaccine against equine influenza in horses
Терапевтична група:
Коне
Терапевтична област:
вируса на конете грип
Терапевтични показания:
Активна имунизация на коне от шест месечна възраст срещу грип от коне за намаляване на клиничните признаци и отделяне на вируса след инфекция.
Каталог на резюме:
Revision: 9
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000094
Дата Оторизация:
2005-07-08
EMEA код:
EMEA/V/C/000094

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 16-12-2020
Листовка Листовка
чешки 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 16-12-2020
Листовка Листовка
датски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 16-12-2020
Листовка Листовка
немски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 16-12-2020
Листовка Листовка
естонски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 16-12-2020
Листовка Листовка
гръцки 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 16-12-2020
Листовка Листовка
английски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 23-05-2013
Листовка Листовка
френски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 16-12-2020
Листовка Листовка
италиански 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 23-05-2013
Листовка Листовка
латвийски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 23-05-2013
Листовка Листовка
литовски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 16-12-2020
Листовка Листовка
унгарски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 16-12-2020
Листовка Листовка
малтийски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 23-05-2013
Листовка Листовка
нидерландски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 23-05-2013
Листовка Листовка
полски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 16-12-2020
Листовка Листовка
португалски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 23-05-2013
Листовка Листовка
румънски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 16-12-2020
Листовка Листовка
словашки 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 16-12-2020
Листовка Листовка
словенски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 16-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 23-05-2013
Листовка Листовка
фински 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 16-12-2020
Листовка Листовка
шведски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 16-12-2020
Листовка Листовка
норвежки 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 16-12-2020
Листовка Листовка
исландски 16-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 16-12-2020

Прочетете целия документ

B.

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Equilis Prequenza инжекционна суспензия за коне

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

The Netherlands

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Equilis Prequenza инжекционна суспензия за коне.

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка доза от 1 ml съдържа:

Активни субстанции:

Equine influenza вирусни щамове:

A/equine-2/ South Africa/4/03

50 AU

A/equine-2/ Newmarket/2/93

50 AU

Антигенни ELISA единици

Аджуванти:

Iscom-Matrix съдържа:

Пречистен Saponin

375 micrograms

Cholesterol

125 micrograms

Phosphatidylcholine

62,5 micrograms

Бистра опалесцираща суспензия.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на коне на възраст от 6 месеца срещу грип по конете за намаляване на

клиничните признаци и вирусното излъчване след инфекция.

Грип

Начало на имунитета:

2 седмици след началния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета:

5 месеца след началния ваксинационен курс.

12 месеца след първата реваксинация.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Рядко може да се появи дифузен твърд или мек оток (максимум 5 cm в диаметър) в мястото на

инжектиране, който се резорбира в рамките на 2 дни. В редки случаи може да има болка в

мястото на инжектиране, която може да предизвика временно функционално неразположение

(скованост). В много редки случаи може да се появи локална реакция, която да надвишава 5 см

и е възможно да перзистира повече от 2 дни. В много редки случаи може да се появи треска,

която понякога се придружава с отпадналост и липса на апетит, за 1 ден и до 3 дни, при

изключителни обстоятелства.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

1 ml. Интрамускулно приложение.

Ваксинална схема:

Начален ваксинационен курс

Приложете 1 доза (1 ml), стриктно интрамускулно, следвайки следната схема:

начален ваксинационен курс: първа инжекция на 6 месечна възраст, втора инжекция 4

седмици по-късно

Реваксинация

Препоръчва се еднократна реваксинация да се прилага на коне, които вече са били получили

начален ваксинационен курс, използвайки ваксини, съдържащи същите типове грипни щамове,

включени в тази ваксина. Приема се, че начален ваксинационен курс е необходим при коне,

които не са били съответно ваксинирани първоначално.

Първата реваксинация (третата доза) се прави 5 месеца след началния ваксинационен курс.

Резултатът от тази реваксинация е имунитет, който продължава поне 12 месеца.

Втората реваксинация се прави 12 месеца след първата реваксинация.

Препоръчва се периодична употреба, с интервал от 12 месеца на подходяща ваксина срещу

грип по конете, съдържаща щамове A/equine-2/South Africa/4/03 и A/equine-2/Newmarket-2/93,

за да се подържат нивата на имунитет към компонентите на грипа (виж схемата).

В случай на повишен риск от зараза, или недостатъчен прием на коластра, може да се приложи

допълнително първа инжекция на възраст 4 месеца, последвана от пълна ваксинална програма

(начален ваксинационен курс на 6 месеца и 4 седмици по-късно).

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Оставете ваксината да достигне стайна температура преди употреба.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикета след Годен до. Срокът на годност отговаря на последния ден от този

месец.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Кончетата не трябва да се ваксинират преди навършване на 6 месечна възраст, особено когато

са родени от кобили, които са били реваксинирани през последните 2 месеца на бременността,

поради възможно взаимодействие с придобитите майчини антитела.

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

покаже листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина, с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

След прилагане на двойна доза от ваксината, не се наблюдават други странични ефекти, освен

тези описани в т.6. Неблагоприятни реакции, с изключение на слаба депресия в деня на

ваксинирането.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

{ДД/ММ/ГГГГ}

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Картонена кутия с 10 стъклени флакона х 1 ml (1 доза).

Картонена кутия с 1, 5 или 10 предварително напълнени спринцовки от 1 ml (1 доза) с игли.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Equilis Prequenza инжекционна суспензия за коне

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доза от 1 ml съдържа:

Активни субстанции:

Equine influenza вирусни щамове:

A/equine-2/ South Africa/4/03

50 AU

A/equine-2/ Newmarket/2/93

50 AU

Антигенни единици

Аджуванти:

Iscom-Matrix съдържа:

Пречистен Saponin

375 micrograms

Cholesterol

125 micrograms

Phosphatidylcholine

62,5 micrograms

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

Бистра опалесцираща суспензия.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Коне.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Активна имунизация на коне на възраст от 6 месеца срещу грип по конете за намаляване на

клиничните признаци и вирусното излъчване след инфекция.

Грип

Начало на имунитета:

2 седмици след началния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета:

5 месеца след началния ваксинационен курс.

12 месеца след първата реваксинация.

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Кончетата не трябва да се ваксинират преди навършване на 6 месечна възраст, особено когато

са родени от кобили, които са били реваксинирани през последните 2 месеца на бременността,

поради възможна интерференция с придобитите майчини антитела.

Да се ваксинират само здрави животни.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Рядко може да се появи дифузен твърд или мек оток (максимум 5 cm в диаметър) в мястото на

инжектиране, който се резорбира в рамките на 2 дни. В редки случаи може да има болка в

мястото на инжектиране, която може да предизвика временно функционално неразположение

(скованост). В много редки случаи може да се появи локална реакция, която да надвишава 5 см

и е възможно да перзистира повече от 2 дни. В много редки случаи може да се появи треска,

която понякога се придружава с отпадналост и липса на апетит, за 1 ден и до 3 дни, при

изключителни обстоятелства.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина, с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

Интрамускулно приложение.

Оставете ваксината да достигне стайна температура преди употреба.

Ваксинална схема:

Начален ваксинационен курс

Приложете 1 доза (1 ml), стриктно интрамускулно, следвайки следната схема:

начален ваксинационен курс: първа инжекция на 6 месечна възраст, втора инжекция 4

седмици по-късно

Реваксинация

Препоръчва се еднократна реваксинация да се прилага на коне, които вече са били получили

начален вакцинационен курс, използвайки ваксини, съдържащи същите типове грипни щамове,

включени в тази ваксина. Приема се, че начален ваксинационен курс е необходим при коне,

които не са били съответно ваксинирани първоначално.

Първата реваксинация (третата доза) се прави 5 месеца след началния ваксинационен курс.

Резултатът от тази реваксинация е имунитет, който продължава поне 12 месеца.

Втората реваксинация се прави 12 месеца след първата реваксинация.

Препоръчва се периодична употреба с интервал от 12 месеца на подходяща ваксина срещу грип

по конете, съдържаща щамове A/equine-2/South Africa/4/03/ и A/equine-2/Newmarket-2/93, за да

се подържат нивата на имунитет към компонентите на грипа (виж схемата).

В случай на повишен риск от зараза или недостатъчен прием на коластра, може да се приложи

допълнителна първа инжекция на възраст 4 месеца, последвана от пълна ваксинална програма

(начален ваксинационен курс на 6 месеца и 4 седмици по-късно).

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След прилагане на двойна доза от ваксината, не се наблюдават други странични ефекти, освен

тези описани в т.4.6, с изключение на слаба депресия в деня на ваксинирането.

4.11

Карентен срок

Нула дни.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Имунологични за коне, инактивирани вирусни ваксини

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI05AA01

За стимулиране на активен имунитет срещу грип по конете.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Рhosphate buffer

6.2

Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

6.4

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Тип I стъклени флакони от 1 ml (1 доза), затворени с халогенобутил гумена тапа и запечатани с

алуминиева капачка.

Тип I стъклени, предварително напълнени спринцовки от 1 ml (1 доза), съдържащи бутало с

халогенобутилов край, затворен с халогенобутил тапа.

Размери на опаковката:

Картонена кутия с 10 стъклени флакона х 1 ml (1 доза).

Картонена кутия с 1, 5 или 10 предварително напълнени спринцовки от 1 ml (1 доза) с игли.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/05/056/001-004

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 08 Юли 2005

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 27 Юли 2010

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

{ММ/ГГГГ}

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Прочетете целия документ

EMA/414991/2008

EMEA/V/C/094

Резюме на EPAR за обществено ползване

Equilis Prequenza

Ваксина за грип по конете

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Equilis Prequenza?

Equilis Prequenza е ваксина, предназначена за коне. Съдържа инактивиран (убит) цял вирус на

два щама от инфлуенца (грип) по конете (‘A/equine-2/South Africa/4/03’ и ‘A/equine-

2/Newmarket/2/93’). Ваксината се предлага под формата на инжекционна суспензия.

За какво се използва Equilis Prequenza?

Equilis Prequenza се използва за ваксиниране на коне на възраст над шест месеца срещу грип по

конете. Грипът по конете е силно заразно заболяване, което се среща често при конете, но рядко

води до смърт. Ваксината намалява клиничните признаци на грипа и вирусната екскреция

(излъчване) след инфекция.

Ваксината се прилага чрез инжектиране в мускул. Конете трябва да получат първоначална

ваксинация, която се състои от две инжекции, поставени през четири седмици. Пет месеца по-

късно се прилага трета ваксинация, а впоследствие ежегодни реваксинации.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как действа Equilis Prequenza?

Equilis Prequenza съдържа инактивиран цял вирус на грипните щамове, срещу които е показана

ваксината. Тези вируси на грипа по конете са инактивирани, така че да не могат да причинят

заболяване.

Действието на ваксините е да „обучават“ имунната система да се защитава срещу заболявания.

Когато ваксината е приложена на коня, имунната му система разпознава вируса като „чужд“ и

произвежда антитела срещу него. В бъдеще, ако е изложена на някой от тези вирусни щамове,

имунната система може по-бързо да произвежда антитела. След това антителата помагат за

защитата срещу заболяването, причинено от тези щамове на грипния вирус. Вирусите,

съдържащи се в настоящия препарат на Equilis Prequenza, са култивирани в клетки на бозайници,

за разлика от вирусите в първоначалния препарат, които са култивирани в кокоши яйца.

Ваксината съдържа също аджувант за засилване на имунния отговор.

Как е проучен Equilis Prequenza?

Безопасността на първоначалния препарат на Equilis Prequenza е проучена в няколко проучвания

в лабораторни и полеви условия при голям брой коне на възраст над 2 месеца.

Ефективността на Equilis Prequenza първоначално е проучена в няколко изпитвания в

лабораторни и полеви условия. Повечето проучвания са направени с Equilis Prequenza Te –

ваксина, която осигурява защита срещу тетанус и срещу щамовете на грипа по конете,

съдържащи се в Equilis Prequenza. Основната мярка за ефективност е производството на защитни

нива на антитела срещу грипните компоненти. Проучванията сравняват също клиничните

признаци и вирусната екскреция на група от ваксинирани животни с тези на контролна група, т.е.

на които не се поставя ваксина.

Ефективността на настоящия препарат на ваксината е оценена в допълнителни лабораторни

проучвания.

Какви ползи от Equilis Prequenza са установени в проучванията?

Първоначалните проучвания показват, че Equilis Prequenza е ефективна ваксина срещу грип по

конете за намаляване на клиничните признаци и вирусната екскреция след инфекция при коне на

възраст над 6 месеца. Конете развиват защита два месеца след първоначалната ваксинация.

Продължителността на защитата е пет месеца след първоначалната ваксинация и 12 месеца след

първата реваксинация.

Показано е, че настоящият препарат на Equine Prequenza води до сходни резултати спрямо

резултатите, показани в първоначалните проучвания.

Какви са рисковете, свързани с Equine Prequenza?

На мястото на инжектиране може да се появи твърд или мек оток. Очаква се отокът да спадне до

два дни. Понякога на мястото на инжектиране може да има болка. В много редки случаи може да

се появи треска за един ден, а при изключителни обстоятелства до три дни.

Equilis Prequenza

EMA/414991/2008

Страница 2/3

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

В случай на инцидентно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на

лекаря се предостави листовката или опаковката на продукта.

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е необходимият период след приемане на ветеринарномедицинския продукт,

преди животното да може да бъде заклано и месото му да се използва за консумация от хора или

преди млякото му да може да бъде използвано за консумация от хора. Карентният срок за Equilis

Prequenza за месо и мляко е нула дни.

Какви са основанията за одобряване на Equilis Prequenza?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Equilis Prequenza превишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Equilis

Prequenza да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в

модула за научното обсъждане на този EPAR.

Допълнителна информация за Equilis Prequenza:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Equilis

Prequenza на 8 юли 2005 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се

намери на етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: февруари 2013 г.

Equilis Prequenza

EMA/414991/2008

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация