Epivir

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ламивудин

Предлага се от:

ViiV Healthcare BV

АТС код:

J05AF05

INN (Международно Name):

lamivudine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Епивир е показан като част от антиретровирусната комбинация терапия за лечение на човешкия имунодефицитен вирус (HIV)-инфектирани възрастни и деца.

Каталог на резюме:

Revision: 50

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-08-08

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EPIVIR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ламивудин (lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Epivir и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Epivir
3.
Как да приемате Epivir
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Epivir
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EPIVIR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
EPIVIR СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
ИНФЕКЦИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ ЧОВЕШКИЯ
ИМУНОДЕФИЦИТЕН
ВИРУС (ХИВ) ПРИ ВЪ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Epivir 150 mg филмирани таблетки
Epivir 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Epivir 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
ламивудин (lamivudine).
Epivir 300 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
ламивудин (lamivudine).
Помощнo(и) веществo(а) с известно
действие:
Всяка таблетка от 150 mg съдържа 0,378 mg
натрий.
Всяка таблетка от 300 mg съдържа 0,756 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Epivir 150 mg филмирани таблетки
Филмирана таблетка
Бeли, с форма наподобяваща диамант,
делителна черта и гравиран надпис “GX
CJ7” върху
двете повърхности.
Epivir 300 mg
филмирани таблетки
Филмирана таблетка
Сива, с форма наподобяваща диамант и
гравиран надпис “GX EJ7” върху едната
повърхност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Epivir е показан като част от комбинирана
антиретровирусна терапия за лечение
на възрастни и
деца, инфектирани с човешкия
имунодефицитен вирус (Human Immunodeficiency
Virus-HIV).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне от
лекар с опит в лечението на НIV

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-08-2022
Листовка Листовка чешки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-08-2022
Листовка Листовка датски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-08-2022
Листовка Листовка немски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-08-2022
Листовка Листовка естонски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-08-2022
Листовка Листовка гръцки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-08-2022
Листовка Листовка английски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-05-2015
Листовка Листовка френски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-08-2022
Листовка Листовка италиански 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-05-2015
Листовка Листовка латвийски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-05-2015
Листовка Листовка литовски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-08-2022
Листовка Листовка унгарски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-08-2022
Листовка Листовка малтийски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-05-2015
Листовка Листовка полски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-08-2022
Листовка Листовка португалски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-05-2015
Листовка Листовка румънски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-08-2022
Листовка Листовка словашки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-08-2022
Листовка Листовка словенски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-05-2015
Листовка Листовка фински 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-08-2022
Листовка Листовка шведски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-08-2022
Листовка Листовка норвежки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-08-2022
Листовка Листовка исландски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-08-2022
Листовка Листовка хърватски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите