Enzepi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

панкреас на прах

Предлага се от:

Allergan Pharmaceuticals International Ltd

АТС код:

A09AA02

INN (Международно Name):

pancreas powder

Терапевтична група:

Храносмилателни продукти, вкл. ензими

Терапевтична област:

Екзокринна недостатъчност на панкреаса

Терапевтични показания:

Замяна на панкреатична ензимна терапия при екзокринна панкреатична недостатъчност, дължаща се на кистозна фиброза или други състояния (e. хроничен панкреатит, след панкреатикомия или рак на панкреаса). Enzepi е посочено в бебета, деца, тийнейджъри и възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-06-29

Листовка

                33
Б
.
ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
34
ЛИСТОВКА
:
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ПАЦИЕНТА
ENZEPI 5 000
ЕДИНИЦИ
СТОМАШНО
-
УСТОЙЧИВИ
ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
ENZEPI 10 000
ЕДИНИЦИ
СТОМАШНО
-
УСТОЙЧИВИ
ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
ENZEPI 25 000
ЕДИНИЦИ
СТОМАШНО
-
УСТОЙЧИВИ
ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
ENZEPI 40 000
ЕДИНИЦИ
СТОМАШНО
-
УСТОЙЧИВИ
ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
Панкреасен прах (Pancreas powder)
ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО
ЦЯЛАТА
ЛИСТОВКА
,
ПРЕДИ
ДА
ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ПРИЕМАТЕ
ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ
КАТО
ТЯ
СЪДЪРЖА
ВАЖНА
ЗА
ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО
СЪДЪРЖА
ТАЗИ
ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Enzepi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Enzepi
3.
Как да приемате Enzepi
4.
Възможни 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Enzepi 5 000 единици стомашно-устойчиви
твърди капсули
Enzepi 10 000 единици стомашно-устойчиви
твърди капсули
Enzepi 25 000 единици стомашно-устойчиви
твърди капсули
Enzepi 40 000 единици стомашно-устойчиви
твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Enzepi 5 000 единици стомашно-устойчиви
твърди капсули
Една капсула съдържа 39,8 mg панкреас,
прах (pancreas powder) от свински произход,
включващ
следните ензимни активности:
липолитична активност:
5 000 единици*,
амилолитична активност:
не по-малко от
1 600 единици*,
протеолитична активност:
не по-малко от
130 единици*.
Enzepi 10 000 единици стомашно-устойчиви
твърди капсули
Една капсула съдържа 83,7 mg панкреас,
прах (pancreas powder), от свински произход,
включващ
следните ензимни активности:
липолитична активност:
10 000 единици*,
амилолитична активност:
не по-малко от
3 200 единици*,
протеолитична активност:
не по-малко от
270 единици*.
Enzepi 25 000 единици стомашно-устойчиви
твърди капсули
Една капсула съдържа 209,3 mg панкреас,
прах (pancreas powder) от свински произход,
включващ
следните ензимни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-08-2017
Листовка Листовка чешки 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-08-2017
Листовка Листовка датски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-08-2017
Листовка Листовка немски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-08-2017
Листовка Листовка естонски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-08-2017
Листовка Листовка гръцки 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-08-2017
Листовка Листовка английски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-07-2016
Листовка Листовка френски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-08-2017
Листовка Листовка италиански 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-07-2016
Листовка Листовка латвийски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-07-2016
Листовка Листовка литовски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-08-2017
Листовка Листовка унгарски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-08-2017
Листовка Листовка малтийски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-07-2016
Листовка Листовка полски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-08-2017
Листовка Листовка португалски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-07-2016
Листовка Листовка румънски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-08-2017
Листовка Листовка словашки 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-08-2017
Листовка Листовка словенски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-07-2016
Листовка Листовка фински 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-08-2017
Листовка Листовка шведски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-08-2017
Листовка Листовка норвежки 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-08-2017
Листовка Листовка исландски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-08-2017
Листовка Листовка хърватски 14-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите