Envarsus

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
01-03-2022
Активна съставка:
такролимус
Предлага се от:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
АТС код:
L04AD02
INN (Международно Name):
tacrolimus
Терапевтична група:
Имуносупресори
Терапевтична област:
Отхвърляне на присадката
Терапевтични показания:
Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни пациенти с бъбречни или чернодробни алографти. Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.
Каталог на резюме:
Revision: 10
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002655
Дата Оторизация:
2014-07-18
EMEA код:
EMEA/H/C/002655

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 01-03-2022
Листовка Листовка
чешки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 01-03-2022
Листовка Листовка
датски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 01-03-2022
Листовка Листовка
немски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 01-03-2022
Листовка Листовка
естонски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 01-03-2022
Листовка Листовка
гръцки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 01-03-2022
Листовка Листовка
английски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 31-07-2014
Листовка Листовка
френски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 01-03-2022
Листовка Листовка
италиански 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 31-07-2014
Листовка Листовка
латвийски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 31-07-2014
Листовка Листовка
литовски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 01-03-2022
Листовка Листовка
унгарски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 01-03-2022
Листовка Листовка
малтийски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 31-07-2014
Листовка Листовка
нидерландски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 31-07-2014
Листовка Листовка
полски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 01-03-2022
Листовка Листовка
португалски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 31-07-2014
Листовка Листовка
румънски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 01-03-2022
Листовка Листовка
словашки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 01-03-2022
Листовка Листовка
словенски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 31-07-2014
Листовка Листовка
фински 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 01-03-2022
Листовка Листовка
шведски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 01-03-2022
Листовка Листовка
норвежки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 01-03-2022
Листовка Листовка
исландски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 01-03-2022
Листовка Листовка
хърватски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 31-07-2014

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Envarsus 0,75 mg таблетки с удължено освобождаване

Envarsus 1 mg таблетки с удължено освобождаване

Envarsus 4 mg таблетки с удължено освобождаване

такролимус (tacrolimus)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Envarsus и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Envarsus

Как да приемате Envarsus

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Envarsus

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Envarsus и за какво се използва

Envarsus съдържа активното вещество такролимус. Той е имуносупресор. След

трансплантирането на бъбрек или черен дроб, имунната система на организъм Ви ще се опита

да отхвърли новия орган.

Envarsus се използва за контрол на отговора на имунната система на Вашето тяло, като дава

възможност на организмa Ви да приеме трансплантирания орган.

Envarsus може да Ви бъде даден и за настъпващо отхвърляне на трансплантирания Ви черен

дроб, бъбрек, сърце или друг орган, когато предишното лечение, което сте приемали, не е

успяло да контролира този имунен отговор след трансплантацията.

Envarsus се използва при възрастни.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Envarsus

Не приемайте Envarsus:

ако сте алергични към такролимус или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако сте алергични към сиролимус или към който и да било макролиден антибиотик (напр.

еритромицин, кларитромицин, йозамицин).

Предупреждения и предпазни мерки

Envarsus съдържа активното вещество такролимус в лекарствена форма с удължено

освобождаване. Envarsus се приема веднъж дневно и

не

е взаимозаменяем с други

съществуващи лекарства, съдържащи такролимус (с незабавно или с удължено освобождаване)

по отношение на равенство на дозите.

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Envarsus:

ако имате или сте имали проблеми с черния дроб;

ако имате диария за повече от един ден;

ако приемате някое от лекарствата, посочени по-долу в „Други лекарства и Envarsus”;

ако имате промяна в електрическата активност на сърцето, наречена “удължаване на QT

интервала“.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако по време на лечението страдате от:

проблеми със зрението, като например замъглено зрение, промени в цветното виждане,

трудности при виждане на детайлите или ако имате ограничия в зрителното поле;

ако чувствате силна болка в корема, придружена или не от други симптоми, като

втрисане, висока температура, гадене или повръщане;

инфекция, причиняваща проблеми с бъбреците или неврологични симптоми;

главоболие, променено психическо състояние, припадъци и зрителни нарушения;

слабост, промяна в цвета на кожата или очите, лесно образуване на синини, инфекция,

кашлица, анемия.

Може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата на Envarsus или да спре лечението с

такролимус.

Трябва да поддържате редовна връзка с Вашия лекар. От време на време може да се налага

Вашият лекар да прави изследвания на кръвта, урината, сърцето или очите Ви, за да определя

правилната доза на Envarsus.

Трябва да ограничите излагането си на слънце и на UV (ултравиолетова) светлина, докато

приемате Envarsus. Това е нужно, защото имуносупресорите биха могли да повишат риска от

рак на кожата. Носете подходящо предпазно облекло и използвайте слънцезащитен крем с

висок защитен фактор.

Деца и юноши

Употребата на Envarsus не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Envarsus

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта, и

билкови препарати.

Не е препоръчително Envarsus да се приема с циклоспорин (друго лекарство, използвано за

предотвратяване на отхвърляне на трансплантиран орган).

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако имате хепатит C. Чернодробната Ви функция може да се

промени при лечение на хепатит С и това може да повлияе нивата на такролимус в кръвта Ви.

Може да е необходимо Вашият лекар внимателно да проследява нивата на такролимус в кръвта

и да прави корекции на дозата, след като започнете лечение на хепатит С.

Нивата на Envarsus в кръвта могат да се повлияят от други лекарства, които приемате, и нивата

в кръвта на други лекарства могат да се повлияят от приемането на Envarsus, което може да

наложи прекъсване, повишаване или намаляване на дозата на Envarsus. По-специално, трябва

да уведомите Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали лекарства като:

противогъбични лекарства и антибиотици, особено така наречените макролидни

антибиотици, използвани за лечение на инфекции (напр. кетоконазол, флуконазол,

итраконазол, вориконазол, клотримазол, изавуконазол, еритромицин, кларитромицин,

йозамицин, изониазид, рифампицин и флуклоксацилин)

летермовир, използван за предотвратяване на заболяване, което се причиненява от CMV

(човешки цитомегаловирус)

HIV протеазни инхибитори (напр. ритонавир, нелфинавир, саквинавир), лекарството

кобицистат за усилване на действието и комбинирани таблетки, използвани за лечение на

HIV инфекция

HCV протеазни инхибитори (напр. телапревир, боцепревир и комбинацията

омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без дазабувир), използвани за лечение на

хепатит C

нилотиниб и иматиниб (използвани за лечение на определени видове рак)

микофенолова киселина, използвана за потискане на имунната система, за да се

предотврати отхвърлянето на трансплантата

лекарства за язва на стомаха и рефлукс на киселини (напр. омепразол, ланзопразол или

циметидин)

антиеметици, използвани за лечение на гадене и повръщане (напр. метоклопрамид)

цизаприд или антиацида магнезиево-алуминиев хидроксид, използван за лечение на

парене зад гръдната кост

контрацептивни таблетки или други хормонални лечения с етинилестрадиол, хормонални

лечения с даназол

лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане или проблеми със сърцето

(напр. нифедипин, никардипин, дилтиазем и верапамил)

антиаритмични вещества (напр. амиодарон), използван за контрол на аритмия (нередовен

ритъм на сърцето)

лекарства, известни като „статини“, използвани за лечение на повишен холестерол и

триглицериди

фенитоин или фенобарбитал, използвани за лечение на епилепсия

преднизолон и метилпреднизолон, принадлежащи към класа на кортикостероидите

използвани за лечение на възпаления или за потискане на имунната система (напр. при

отхвърляне на трансплантат)

карбамазепин, използван за профилактика и контрол на припадъците

метамизол, използван за лечение на болка и висока температура

нефазодон, използван за лечение на депресия

билкови препарати, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum)

Уведомете Вашия лекар, ако приемате или трябва да приемате ибупрофен (използван за

лечение на висока температура, възпаление и болка), амфотерицин B (използван за лечение на

гъбични инфекции), антибиотици (използвани за лечение на бактериални инфекции, например

аминогликозиди, ванкомицин или клотримазол) или антивирусни средства (използвани за

лечение на вирусни инфекции, напр. ацикловир). Те могат да влошат проблемите с бъбреците

или нервната система, когато се вземат едновременно с Envarsus.

Докато приемате Envarsus, Вашият лекар ще трябва да знае и дали приемате добавки,

съдържащи калий или определени диуретици, използвани за сърдечна недостатъчност,

хипертония и бъбречни заболявания (напр. амилорид, триамтерен или спиронолактон) или

антибиотиците триметоприм или котримoксазол, които могат да повишат нивата на калий в

кръвта Ви, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС, напр. ибупрофен), използвани

за висока температура, възпаление и болка, антикоагуланти (за разреждане на кръвта) или

лекарства за диабет, приемани през устата.

Ако трябва да Ви се направят някакви ваксинации, моля, предварително предупредете Вашия

лекар.

Envarsus с храна и напитки

Избягвайте грейпфрут (също и като сок), докато сте на лечение с Envarsus, тъй като той може

да повлияе върху неговите нива в кръвта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Такролимус преминава в кърмата. Поради това, не трябва да кърмите, докато приемате

Envarsus.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте инструменти и машини, ако се чувствате замаяни или сънливи,

или имате затруднения да виждате ясно след приемане на Envarsus. Тези ефекти са по-чести,

ако употребявате и алкохол.

Envarsus съдържа лактоза

Envarsus съдържа лактоза (млечна захар).

Envarsus 0,75 mg таблетки:

41,7 mg

Envarsus 1 mg таблетки:

41,7 mg

Envarsus 4 mg таблетки:

104 mg

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него,

преди да приемете това лекарство.

3.

Как да приемате Envarsus

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство трябва да Ви бъде предписано само от лекар с опит в лечението на пациенти с

трансплантати.

Важна информация

Уверете се, че получавате едно и също лекарство с такролимус всеки път, когато Ви се дава

предписание, освен ако Вашият специалист по трансплантации се съгласи да промени

лекарството с друго лекарство, съдържащо такролимус.

Това лекарство трябва да се приема веднъж дневно. Ако външният вид на това лекарство не е

както обикновено или ако инструкциите за дозата са се променили, веднага кажете на Вашия

лекар или фармацевт, за да се уверите, че имате правилното лекарство.

Колко Envarsus трябва да приемам

Началната доза за предотвратяване на отхвърляне на Вашия трансплантиран орган ще се

определи от Вашия лекар, изчислена според телесното Ви тегло.

Първоначалните дневни дози непосредствено след трансплантация по принцип трябва да бъдат

в диапазона: 0,11 – 0,17 mg на kg телесно тегло дневно, в зависимост от трансплантирания

орган. Когато се лекува отхвърляне, могат да се използват същите дози.

Вашата доза зависи от общото Ви състояние и от това какви други имуносупресивни лекарства

приемате. След започване на лечението Ви с това лекарство, Вашият лекар ще провежда чести

кръвни изследвания, за да определи правилната доза. След това Вашият лекар ще трябва да

извършва редовни кръвни изследвания за определяне на правилната доза и за регулиране на

дозата в определени моменти. Вашият лекар обикновено ще намалява Вашата доза Envarsus,

след като състоянието Ви се стабилизира.

Как трябва да приемам таблетките Envarsus

Envarsus се приема веднъж дневно през устата, обикновено на празен стомах.

Вземайте таблетките веднага след изваждане от блистера. Таблетките трябва да се поглъщат

цели

с чаша вода. Не поглъщайте десиканта, който се съдържа в опаковката от фолио.

Колко дълго трябва да приемам таблетките Envarsus

Ще трябва да вземате Envarsus всеки ден, докато се нуждаете от потискане на имунната

система за предотвратяване на отхвърляне на Вашия трансплантиран орган. Трябва да

поддържате редовна връзка с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Envarsus

Ако по невнимание сте приели твърде много Envarsus, незабавно се свържете с Вашия лекар

или със спешното отделение на най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Envarsus

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Вземете таблетката

възможно най-скоро в същия ден.

Ако сте спрели приема на Envarsus

Спирането на лечението с Envarsus може да увеличи риска от отхвърляне на Вашия

трансплантиран орган. Не спирайте лечението си, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го

направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Такролимус понижава защитните механизми на организъм Ви (имунната система), която няма

да е толкова силна при борбата с инфекции. Поради това, Вие може да бъдете по-

предразположени към инфекции, докато приемате Envarsus. Някои инфекции могат да бъдат

сериозни или да причинят смърт и могат да включват, инфекции причинени от бактерии,

вируси, гъбички, паразити, или други инфекции.

Незабавно кажете на Вашия лекар, ако имате признаци на инфекция, включващи:

Повишена температура, кашлица, зачервено гърло, чувство на слабост или общo

неразположение

Загуба на паметта, проблеми с мисленето, затруднено ходене или загуба на зрение- това

може да се дължи на много рядка, сериозна инфекция на мозъка, която може да причини

смърт (прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия или (ПМЛ)).

Моля, незабавно се свържете с Вашия лекар, ако получите тежки нежелани реакции.

Могат да се получат тежки реакции, включително алергични и анафилактични реакции. Има

съобщения за доброкачествени и злокачествени тумори след лечение с Envarsus.

Много чести нежелани реакции

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

повишена кръвна захар, захарен диабет, повишен калий в кръвта

проблеми със съня

треперене, главоболие

повишено кръвно налягане

отклонения в резултатите от чернодробните функционални изследвания

диария, гадене

проблеми с бъбреците

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

понижение на клетките в кръвта (тромбоцити, червени или бели кръвни клетки),

повишение на белите кръвни клетки, промени в броя на червените кръвни клетки

(наблюдавани в кръвните изследвания)

понижен магнезий, фосфат, калий, калций или натрий в кръвта, претоварване с течности,

повишена пикочна киселина или липиди в кръвта, намален апетит, загуба на апетит,

повишена киселинност на кръвта, други промени в кръвните соли (наблюдавани в

кръвните изследвания)

симптоми на безпокойство, объркване и дезориентация, депресия, промени в

настроението, кошмари, халюцинации, психични разстройства

припадъци, нарушения в съзнанието, мравучкане и изтръпване (понякога болезнено) в

ръцете и краката, замаяност, нарушена способност за писане, нарушения на нервната

система

замъглено зрение, повишена чувствителност към светлина, нарушения на очите

звънтене в ушите

понижен кръвоток в сърдечните кръвоносни съдове, ускорено сърцебиене

кървене, частично или пълно блокиране на кръвоносни съдове, понижено кръвно

налягане

задух, нарушения в дихателните тъкани на белия дроб, събиране на течност около белия

дроб, възпаление на фаринкса, кашлица, грипоподобни симптоми

проблеми със стомаха, като възпаление или язва, причиняващи болка в корема или

диария, кървене в стомаха, възпаление или язва в устата, събиране на течност в корема,

повръщане, болка в корема, нарушено храносмилане, запек, преминаване на газове,

издуване, неоформени изпражнения

нарушения на жлъчните пътища, пожълтяване на кожата поради чернодробни проблеми,

увреждане на тъканите на черния дроб и възпаление на черния дроб

сърбеж, обрив, косопад, акне, повишено изпотяване

болка в ставите, крайниците или гърба, мускулни крампи

недостатъчна бъбречна функция, понижено отделяне на урина, нарушено или болезнено

уриниране

обща слабост, висока температура, събиране на течности в организъм о, болка и

дискомфорт, повишение на ензима алкална фосфатаза във вашата кръв, увеличаване на

теглото, нарушен усет за температура

недостатъчно функциониране на вашия трансплантиран орган

Нечести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 100 души):

промени в кръвосъсирването, понижение на броя на всички видове кръвни клетки

(наблюдавани в кръвните изследвания)

дехидратация, неспособност за уриниране

психотично поведение, като налудности, халюцинации и обърканост

отклонения в резултатите от кръвните изследвания: понижен протеин или захар, повишен

фосфат, повишение на ензима лактат дехидрогеназа

кома, кръвоизлив в мозъка, инсулт, парализа, мозъчно нарушение, нарушения на говора и

езика, проблеми с паметта

помътняване на лещите на очите, частична или пълна загуба на слуха

неправилен сърдечен ритъм, спиране на сърцебиенето, понижена работа на сърцето,

нарушение на сърдечния мускул, уголемяване на сърдечния мускул, силно сърцебиене,

отклонения в резултатите от ЕКГ, отклонения в сърдечната честота и пулса

кръвен съсирек във вена на крайник, шок

затруднено дишане, нарушения на дихателните пътища, астма

остро или хронично възпаление на панкреаса, възпаление на вътрешната обвивката на

коремната стена, запушване на червата, повишено ниво на ензима амилаза в кръвта,

рефлукс на стомашно съдържимо в гърлото, забавено изпразване на стомаха

възпаление на кожата, усещане за изгаряне на слънчева светлина

ставни нарушения

болезнена менструация и необичайно менструално кървене

недостатъчност на много органи, грипоподобно заболяване, повишена чувствителност

към топлина и студ, усещане за тежест в гръдния кош, нервност или необичайно чувство,

загуба на тегло

Редки нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

малки кръвоизливи в кожата вследствие на кръвни съсиреци

повишена мускулна скованост

слепота, глухота

събиране на течност около сърцето

остър задух

образуване на киста в панкреаса, състояние, предшестващо запушване на червата

проблеми с кръвотока в черния дроб

сериозно заболяване с образуване на мехури по кожата, устата, очите и гениталиите

повишено окосмяване

жажда, падане, усещане за стягане в гръдния кош, намалена подвижност, язва

Много редки нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

мускулна слабост

нарушен слух

отклонения в резултатите от образните изследвания на сърцето

чернодробна недостатъчност

болезнено уриниране с кръв в урината

увеличение на мастната тъкан

Нежелани реакции, честота на които не се знае

(с неизвестна честота):

случаи на чиста аплазия на червените кръвни клетки (много силно намаление на броя на

червените кръвни клетки)

агранулоцитоза (силно намаление на броя на белите кръвни клетки)

хемолитична анемия (намален брой на червените кръвни клетки поради необичайно

разрушаване)

фебрилна неутропения (намаляване на вида на белите кръвни клетки, които се борят с

инфекции, придружени с треска)

нарушение на зрителния нерв (оптична невропатия)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Envarsus

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка,

блистера и опаковката след „EXP/Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да не се съхранява над 25

Да се съхранява в оригиналната опаковка от алуминиево фолио, за да се предпази от светлина

Всички таблетки с удължено освобождаване да се използват в рамките на 45 дни след отваряне

на алуминиевата опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Envarsus

Активното вещество

е такролимус.

Envarsus 0,75 mg таблетки с удължено освобождаванеВсяка таблетка с удължено

освобождаване съдържа 0,75 mg такролимус (като монохидрат).

Envarsus 1 mg таблетки с удължено освобождаване

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 4,0 mg такролимус (като

монохидрат).

Envarsus 4 mg таблетки с удължено освобождаване

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 4,0 mg такролимус (като

монохидрат).

Другите съставки са хипромелоза, лактоза монохидрат, макрогол 6000, полоксамер 188,

магнезиев стеарат, винена киселина (E334), бутилиран хидрокситолуен (E321),

диметикон 350.

Как изглежда Envarsus и какво съдържа опаковката

Еnvarsus 0,75 mg таблетки с удължено освобождаване са овални, бели до почти бели, необвити

таблетки, с вдлъбнато релефно означение “0.75” от едната страна и “TCS” от другата страна.

Еnvarsus 1 mg таблетки с удължено освобождаване са овални, бели до почти бели, необвити

таблетки, с вдлъбнато релефно означение “1” от едната страна и “TCS” от другата страна

Еnvarsus 4 mg таблетки с удължено освобождаване са овални, бели до почти бели, необвити

таблетки, с вдлъбнато релефно означение “4” от едната страна и “TCS” от другата страна

Envarsus се предоставя в блистери от поливинилхлорид (PVC/Al), съдържащи 10 таблетка.

3 блистера са опаковани заедно в предпазна опаковка от алуминиево фолио, съдържаща

сушител. Налични са опаковки от 30, 60 и 90 таблетки с удължено освобождаване.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Италия

Производител

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straße 51 - 61

59320 Ennigerloh

Германия

или

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma

Италия

или

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Wien

Австрия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: +32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: +32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: +420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: +36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: +49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 0 88 5016400

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: +30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: +34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: +48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S

Tél: +33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: +40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: +386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: +421 259300060

Italia

Chiesi Italia S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: +39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

United Kingdom (Northern Ireland)

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Envarsus 0,75 mg таблетки с удължено освобождаване

Envarsus 1 mg таблетки с удължено освобождаване

Envarsus 4 mg таблетки с удължено освобождаване

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Envarsus 0,75 mg таблетки с удължено освобождаване

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 0,75 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие

Всяка таблетка съдържа 41,7 mg лактоза монохидрат.

Envarsus 1 mg таблетки с удължено освобождаване

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 1 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие

Всяка таблетка съдържа 41,7 mg лактоза монохидрат.

Envarsus 4 mg таблетки с удължено освобождаване

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 4 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие

Всяка таблетка съдържа 104 mg лактоза монохидрат.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка с удължено освобождаване

Envarsus 0,75 mg таблетки с удължено освобождаване

Овални, бели до почти бели, необвити таблетки, с вдлъбнато релефно означение “0.75” от

едната страна и “TCS” от другата страна.

Envarsus 1 mg таблетки с удължено освобождаване

Овални, бели до почти бели, необвити таблетки, с вдлъбнато релефно означение “1” от едната

страна и “TCS” от другата страна.

Envarsus 4 mg таблетки с удължено освобождаване

Овални, бели до почти бели, необвити таблетки, с вдлъбнато релефно означение “4” от едната

страна и “TCS” от другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Профилактика на отхвърляне на трансплантата при възрастни реципиенти на бъбречен или

чернодробен алографт.

Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни

лекарствени продукти при възрастни пациенти.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Envarsus представлява перорална лекарствена форма на такролимус, приемана един път на ден.

Терапията с такролимус налага внимателно мониториране от адекватно квалифициран и

екипиран персонал. Този лекарствен продукт трябва да се предписва и промени в

имуносупресивната терапия да се предприемат само от лекари с опит в имуносупресивната

терапия и лечението на трансплантирани пациенти.

Непреднамереното, нецелево или без наблюдение преминаване от една към друга лекарствени

форми на такролимус с незабавно или с удължено освобождаване не е безопасно. Това може да

доведе до отхвърляне на присадката или повишена честота на нежелани лекарствени реакции,

включително недостатъчна или прекалена имуносупресия вследствие на клинично значими

разлики в системната експозиция на такролимус. Пациентите трябва да се поддържат на една

лекарствена форма на такролимус със съответната дневна схема на дозиране; промени в

лекарствената форма или в схемата трябва да се извършват само под стриктно наблюдение от

специалист по трансплантациите (вж. точки 4.4 и 4.8). След преминаване към каквато и да било

различна лекарствена форма, трябва да се извършва терапевтично лекарствено мониториране и

да се правят корекции на дозата, за да се гарантира поддържане на системната експозиция на

такролимус.

Дозировка

Представените по-долу препоръчителни начални дози са предвидени само за насока.

Такролимус рутинно се прилага съвместно с други имуносупресивни средства в началния

постоперативен период. Дозата може да е различна в зависимост от избраната

имуносупресивна схема.

Дозирането на Envarsus трябва да се основава основно на клиничните оценки за отхвърляне и

поносимост индивидуално за всеки пациент, подпомогнати от мониториране на нивата в кръвта

(вж. по-долу в точка “Терапевтично лекарствено мониториране”). Ако има клинични признаци

на отхвърляне, трябва да се обмисли промяна на имуносупресивната схема.

Тъй като такролимус е вещество с нисък клирънс, корекциите в дозовата схема могат да

отнемат няколко дни до постигане на стационарнo състояние.

За да се потисне отхвърляне на присадката, имуносупресията трябва да се поддържа; ето защо

не може да се даде ограничение за продължителността на пероралната терапия.

Дозите на Envarsus обикновено се намаляват в периода след трансплантацията. Промени в

състоянието на пациента след трансплантацията могат да изменят фармакокинетиката на

такролимус и да наложат допълнителни корекции на дозата.

Пропусната доза

Забравена доза трябва да бъде приета колкото е възможно по-скоро в рамките на деня. Не

трябва да се приема двойна доза на следващия ден.

Профилактика на отхвърляне на бъбречен трансплантат

Терапията с Envarsus трябва да започне в доза 0,17 mg/kg/ден, прилагани един път дневно

сутрин. Приложението трябва да започне в рамките на 24 часа след завършване на

хирургичната намеса.

Профилактика на отхвърляне на чернодробен трансплантат

Терапията с Envarsus трябва да започне в доза 0,11-0,13 mg/kg/ден, прилагани един път дневно

сутрин. Приложението трябва да започне в рамките на 24 часа след завършване на

хирургичната намеса.

Преминаване на пациенти, лекувани с Prograf или Advagraf, на лечение с Envarsus - пациенти с

алографт

Envarsus

не

е взаимозаменяем с други съществуващи лекарствени продукти, съдържащи

такролимус, (с незабавно или с удължено освобождаване) по отношение на равенство на

дозите.

Пациенти с алографт със схема на поддържащо лечение с Prograf (с незабавно освобождаване)

два пъти дневно или Advagraf (веднъж дневно), които трябва да преминат на лечение с Envarsus

веднъж дневно, трябва да бъдат прехвърлени на базата на обща дневна доза 1:0,7 (mg:mg), и

поддържащата доза на Envarsus, следователно, трябва да бъде с 30% по-ниска от дозата на

Prograf или Advagraf.

При стабилни пациенти, преминали от лечение с продукти на такролимус с незабавно

освобождаване (два пъти дневно) към Envarsus (веднъж дневно) на базата на обща дневна доза

1:0,7 (mg:mg), средната системната експозиция на такролимус (AUC

0-24

) е подобна на тази на

такролимус с незабавно освобождаване. Взаимоотношението между най-ниски нива (C

) на

такролимус и системната експозиция (AUC

0-24

) за Envarsus е подобно на това за такролимус с

незабавно освобождаване. Не са провеждани проучвания за преминаване на пациенти от

Advagraf към Envarsus, но данните от здравите доброволци предполагат, че ще е необходимо

същото ниво на преизчисляване, като това при преминаване от Prograf към Envarsus.

Когато се преминава от продукти на такролимус с незабавно освобождаване (напр. капсули

Prograf) или от капсули Advagraf с удължено освобождаване към Envarsus най-ниски нива,

трябва да се измерят преди преминаването и в рамките на две седмици след него. Трябва да се

правят корекции на дозата, за да се гарантира поддържане на подобна системна експозиция

след преминаването. Трябва да се отбележи, че за пациенти от негроидната раса може да се

наложи по-висока доза, за да се постигнат целевите минимални нива.

Преминаване от циклоспорин към такролимус

Трябва да се действа с повишено внимание при преминаване на пациенти от терапия на

основата на циклоспорин към терапия на основата на такролимус (вж. точки 4.4 и 4.5).

Комбинирано приложение на циклоспорин и такролимус не се препоръчва. Терапия с

такролимус трябва да се започва, след като се вземат предвид концентрациите на циклоспорин

в кръвта и клиничното състояние на пациента. Прилагането трябва да се отложи при наличие на

повишени нива на циклоспорин в кръвта. На практика терапията на основата на такролимус

започва 12 до 24 часа след прекратяване на циклоспорин. Мониторирането на нивата на

циклоспорин в кръвта трябва да продължи след преминаването, тъй като може да се промени

клирънсът на циклоспорин.

Лечение на отхвърляне на алографт

За лечение на епизодите на отхвърляне са били използвани по-високи дози такролимус,

допълнителна терапия с кортикостероиди и въвеждане на кратки курсове с моно/поликлонални

антитела. Ако се забележат признаци на токсичност, например тежки нежелани реакции (вж.

точка 4.8), може да се наложи дозата на Envarsus да се намали.

Лечение на отхвърляне на алографт след бъбречна или чернодробна трансплантация

За преминаване от други имуносупресори към такролимус веднъж дневно, лечението трябва да

започне с началната перорална доза, препоръчителна съответно за бъбречна и чернодробна

трансплантация за профилактика на отхвърляне на трансплантата.

Терапевтично лекарствено мониториране

Дозировката трябва да се основава на клиничните оценки за отхвърляне и поносимост при

всеки отделен пациент, подпомогнати от мониториране на най-ниски нива на такролимус в

цяла кръв.

Като помощно средство за оптимизиране на дозировката са налице няколко имунологични

теста за определяне на концентрациите на такролимус в цяла кръв. Сравненията на

концентрациите от публикациите в литературата с индивидуалните стойности в клиничната

практика трябва да се оценят с внимание и знание за използваните тестови методи. В

съвременната клинична практика нивата в цялата кръв се мониторират с помощта на

имунологични тестове. Взаимовръзката между най-ниски нива на такролимус и системната

експозиция (AUC

0-24

) е с добра корелация и е подобна при лекарствената форма с незабавно

освобождаване и Envarsus.

Най-ниски нива на такролимус в кръвта трябва да се мониторират в периода след

трансплантацията. Най-ниски нива на такролимус в кръвта трябва да се определят

приблизително 24 часа след прием на доза Envarsus, непосредствено преди следващата доза.

Най-ниски нива на такролимус в кръвта трябва да се мониторират стриктно и след преминаване

от един на друг продукт, съдържащ такролимус, при корекции на дозата, промени в

имуносупресивната схема или съвместно приложение на вещества, които могат да променят

концентрациите на такролимус в цяла кръв (вж. точка 4.5). Честотата на мониториране на

кръвното ниво трябва да се базира на клиничните нужди. Тъй като такролимус е вещество с

нисък клирънс, след корекции в дозовата схема на Envarsus може да са нужни няколко дни до

постигане на търсеното стационарно състояние.

Данните от клинични проучвания предполагат, че повечето пациенти могат да бъдат лекувани

успешно, ако най-ниски нива на такролимус в кръвта се поддържат под 20 ng/ml. При

интерпретиране на нивата в цяла кръв трябва да се вземе предвид клиничното състояние на

пациента. В клиничната практика най-ниски нива на такролимус в цяла кръв най-общо са били

в диапазона 5-20 ng/ml при пациенти с бъбречна трансплантация в ранния период след

трансплантацията и 5-15 ng/ml при последващата поддържаща терапия.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст (>65 години)

Към момента няма налични данни, показващи нужда от корекция на дозата при пациенти в

старческа възраст.

Чернодробно увреждане

Може да се наложи намаляване на дозата при пациенти с тежко чернодробно увреждане, за да

се поддържат минимални нива на такролимус в кръвта в рамките на препоръчителния целеви

диапазон.

Бъбречно увреждане

Тъй като фармакокинетиката на такролимус не се влияе от бъбречната функция (вж. точка 5.2),

не се налага корекция на дозата. Въпреки това, поради нефротоксичния потенциал на

такролимус, се препоръчва внимателно мониториране на бъбречната функция (включително

серийни серумни концентрации на креатинин, изчисляване на креатининов клирънс и

мониториране на отделената урина).

Раса

В сравнение с европеидната раса, пациентите от негроидната раса могат да имат нужда от по-

високи дози такролимус за постигане на подобни минимални нива.

В клинични проучвания при

пациентите, преминали от Prograf два пъти дневно на Envarsus, е използвано съотношение

1:0,85 (mg:mg).

Пол

Няма данни за това, пациентите от мъжки и женски пол да имат нужда от различни дози за

постигане на подобни минимални нива.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Envarsus при деца на възраст под 18 години все още не са

установени.

Липсват данни.

Начин на приложение

Envarsus представлява перорална лекарствена форма на такролимус, приемана един път на ден.

Препоръчително е пероралната дневна доза Envarsus да се прилага веднъж дневно сутрин.

Таблетките трябва да се поглъщат цели с течност (за предпочитане вода) непосредствено след

изваждането им от блистера. Envarsus по принцип трябва да се приема на празен стомах за

постигане на максимална абсорбция (вж. точка 5.2).

На пациентите трябва да се казва да не поглъщат десиканта.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Свръхчувствителност към други макролиди.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При такролимус са наблюдавани лекарствени грешки, включително непреднамерено,

нецеленасочено или без наблюдение заместване на лекарствени форми на такролимус с

незабавно или с удължено освобождаване. Това е довело до сериозни нежелани реакции,

включително отхвърляне на присадката, или други нежелани реакции, които биха могли да

бъдат последица от твърде ниска или висока експозиция на такролимус. Пациентите трябва да

се поддържат на една лекарствена форма на такролимус със съответната дневна схема на

дозиране; промени в лекарствената форма или в схемата трябва да се извършват само под

стриктно наблюдение от специалист по трансплантациите (вж. точки 4.2 и 4.8).

За лечение на отхвърляне на алографт, резистентно на лечение с други имуносупресивни

лекарствени продукти при възрастни пациенти, все още не са налични клинични проучвания за

лекарствената форма с удължено освобождаване Envarsus.

За профилактика на отхвърляне на трансплантата при възрастни реципиенти на алографт сърце,

бял дроб, панкреас или черва, все още не са налични клинични данни за Envarsus.

В началния период след трансплантацията трябва да се предприема рутинно мониториране на

следните показатели: кръвно налягане, ЕКГ, неврологичен статус и зрителни функции, нива на

кръвна захар на гладно, електролити (особено калий), чернодробни и бъбречни функционални

изследвания, хематологични показатели, коагулационни показатели и определяне на плазмени

протеини. Ако се наблюдават клинично значими промени, трябва да се обмисли корекция на

схемата на имуносупресия.

Когато вещества с потенциал за взаимодействие (вж. точка 4.5), особено мощни инхибитори на

CYP3A4 (като телапревир, боцепревир, ритонавир, кетоконазол, вориконазол, итраконазол,

телитромицин или кларитромицин) или индуктори на CYP3A4 (като рифампицин или

рифабутин), се комбинират с такролимус, нивата на такролимус в кръвта трябва да се

мониторират, за да се коригира дозата на такролимус според необходимостта, с цел

поддържане на подобна експозиция на такролимус.

Билкови препарати, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum) трябва да се избягват

при приемане на такролимус поради риска от взаимодействия, които водят до намаляване на

концентрациите в кръвта и на терапевтичния ефект на такролимус (вж. точка 4.5).

Комбинираното приложение на циклоспорин и такролимус трябва да се избягва и да се действа

с повишено внимание при приложение на такролимус при пациенти, получавали циклоспорин

преди това (вж. точки 4.2 и 4.5).

Трябва да се избягва висок прием на калий или калий-съхраняващи диуретици (вж. точка 4.5).

Някои комбинации на такролимус с вещества, за които е известно, че имат нефротоксични или

невротоксични ефекти, могат да повишат риска от тези ефекти (вж. точка 4.5).

Имуносупресорите могат да повлияят върху отговора на ваксинации, а ваксинациите по време

на лечение с такролимус може да са по-малко ефективни. Трябва да се избягва използването на

живи атенюирани ваксини.

Нефротоксичност

Такролимус може да доведе до нарушение на бъбречната функция при пациенти след

трансплантация. Без активна интервенция, острото бъбречно увреждане може да прогресира до

хронично бъбречно увреждане. Пациенти с нарушена бъбречна функция трябва да се

проследяват внимателно, тъй като дозата на такролимус може да е необходимо да се намали.

Рискът от нефротоксичност може да се повиши, когато такролимус се прилага едновременно с

лекарства, свързани с нефротоксичност (вж. точка 4.5). Трябва да се избягва едновременната

употреба на такролимус с лекарства, за които е известно, че притежават нефротоксични ефекти.

Когато едновременното приложение не може да се избегне, най-ниското ниво на такролимус в

кръвта и бъбречната функция трябва да се следи внимателно и да се обмисли намаляване на

дозата, ако възникне нефротоксичност.

Стомашно-чревни нарушения

При пациенти, лекувани с такролимус, е съобщавано за стомашно-чревна перфорация. Тъй като

стомашно-чревната перфорация е медицински значимо събитие, което може да доведе до

животозастрашаващо или сериозно заболяване, трябва да се обмисли адекватно лечение

непосредствено след появата на суспектни симптоми или признаци.

Тъй като нивата на такролимус в кръвта могат значително да се променят по време на епизоди

на диария, по време на такива епизоди се препоръчва извънредно мониториране на

концентрациите на такролимус.

Нарушения на очите

Нарушения на очите, понякога прогресиращи до загуба на зрението, са съобщавани при

пациенти, лекувани с такролимус. При някои случаи се съобщава за възстановяване при

преминаване към алтернативна имуносупресия. Пациентите трябва да бъдат съветвани да

съобщават за промени в зрителната острота, промени в цветното зрение, замъглено зрение или

дефект в зрителното поле и в такива случаи се препоръчва незабавна оценка с насочване към

офталмолог, ако е подходящо.

Сърдечни нарушения

В редки случаи при пациенти, лекувани с такролимус, са наблюдавани камерна хипертрофия

или хипертрофия на септума, докладвани като кардиомиопатии. В повечето случаи те са били

обратими и са настъпвали при минимални концентрации на такролимус в кръвта, много по-

високи от препоръчителните максимални нива. Други фактори, за които е наблюдавано, че

повишават риска от такива клинични нарушения, са включвали предварително съществуващо

сърдечно заболяване, употреба на кортикостероиди, хипертония, бъбречна или чернодробна

дисфункция, инфекции, претоварване с течности и оток. Съответно на това, пациентите с висок

риск, получаващи значително имуносупресивна терапия, трябва да се мониторират с помощта

на процедури, като ехокардиография или ЕКГ преди и след трансплантацията (напр. в началото

на 3 месеца, а след това - на 9-12 месеца). Ако се развият отклонения, трябва да се обмисли

намаляване на дозата на такролимус или промяна на лечението с друг имуносупресивен

препарат. Такролимус може да удължи QT интервала, но към момента липсват съществени

данни за причиняване на Torsades de Pointes. Трябва да се отдели повишено внимание при

пациенти с диагностициран синдром на вроден удължен QT интервал или подозрение за такъв.

Лимфопролиферативни и злокачествени заболявания

Съобщавано е, че пациенти, лекувани с такролимус, развиват лимфопролиферативни

заболявания, свързани с вируса на Epstein-Barr (EBV) (вж. точка 4.8). Комбинация от

имуносупресори, като антилимфоцитни антитела (напр. базиликсимаб, даклизумаб), прилагани

едновременно, повишава риска от лимфопролиферативни заболявания, свързани с EBV.

Съобщавано е, че пациенти с негативен резултат за EBV-вирусен капсиден антиген (VCA) са с

повишен риск за развитие на лимфопролиферативни заболявания. Поради това, в тази група

пациенти трябва да се провери серологичния статус по отношение на EBV-VCA преди

започване на лечение с Envarsus. По време на лечение е препоръчително внимателно

мониториране с EBV-PCR (полимеразна верижна реакция). Положителен резултат от EBV-PCR

може да персистира с месеци и не е показателен per se за лимфопролиферативно заболяване

или лимфом.

Както при други мощни имуносупресивни вещества, рискът от вторичен рак е неизвестен (вж.

точка 4.8).

Както при други имуносупресивни средства, поради потенциалния риск от злокачествени

кожни промени, излагането на слънчева светлина и UV светлина трябва да се ограничи чрез

носене на предпазно облекло и използване на слънцезащитен крем с висок фактор на защита.

Инфекции, включително опортюнистични инфекции

Пациенти, на които са прилагани имуносупресори, включително Envarsus, са изложени на

повишен риск от инфекции, включително опортюнистични инфекции (бактериални, гъбични,

вирусни и протозойни), например CMV инфекция, нефропатия, причинена от BK вирус, и

прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ), причинена от JC вирус. Пациентите са

изложени също на повишен риск от инфекции с вирус на хепатит (например реактивация и de

novo инфекция с хепатит В и С, както и хепатит Е вирус, които може да станат хронични). Тези

инфекции често са свързани с високо общо имуносупресорно натоварване и могат да доведат

до сериозни заболявания или заболявания с летален изход, включително отхвърляне на

присадката, които лекарите трябва да имат предвид при диференциалната диагноза при

имуносупресирани пациенти с влошаваща се чернодробна или бъбречна функция или

неврологични симптоми. За превенция и овладяване на инфекциите трябва да се следват

съответните клинични ръководства.

Синдром на задна обратима енцефалопатия (PRES)

При пациенти, лекувани с такролимус, е съобщавано за развитие на синдром на задна обратима

енцефалопатия (PRES). Ако пациенти, приемащи такролимус, се представят със симптоми,

показващи PRES, като например главоболие, променен психичен статус, гърчове и зрителни

нарушения, трябва да се извърши образно изследване (напр. ЯМР). Ако се диагностицира

PRES, се препоръчват адекватен контрол на кръвното налягане и гърчовете, както и незабавно

прекратяване на системния такролимус. Повечето пациенти се възстановяват напълно след

вземането на подходящи мерки.

Чиста аплазия на червените кръвни клетки

При пациенти, лекувани с такролимус, е съобщавано за случаи на чиста аплазия на червените

кръвни клетки (PRCA). Всички пациенти са съобщили за рискови фактори за PRCA, например

инфекция с парвовирус B19, подлежащо заболяване или съпътстващ прием на лекарствен

продукт, свързан с PRCA.

Специални популации

Има ограничен опит при пациенти, които не са от европеидната раса и пациенти с повишен

имунологичен риск (напр. повторна трансплантация, данни за панел реактивни антитела

(PRA)).

Може да се наложи понижаване на дозата при пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж.

точка 4.2).

Помощни вещества

Envarsus съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към

галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат

това лекарство.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Системно наличният такролимус се метаболизира чрез чернодробния CYP3A4. Има данни и за

гастро-интестинален метаболизъм чрез CYP3A4 в чревната стена. Съпътстващата употреба на

вещества, за които е известно, че инхибират или индуцират CYP3A4, може да повлияе върху

метаболизма на такролимус и така повишават или понижават нивата на такролимус в кръвта.

Силно препоръчително е стриктно да се мониторират нивата на такролимус в кръвта, както и

бъбречната функция и други нежелани ефекти, винаги когато едновременно се използват

вещества, които имат потенциала да променят метаболизма чрез CYP3A4 или по друг начин да

повлияят върху нивата на такролимус в кръвта, и да се прекъсне или коригира дозата на

такролимус, според необходимостта, за да се поддържа подобна експозиция на такролимус (вж.

точки 4.2 и 4.4).

Ефект на други лекарствени продукти върху метаболизма на такролимус

Инхибитори на CYP3A4, потенциално водещи до повишени нива на такролимус в кръвта

Клинично е доказано, че следните вещества повишават нивата на такролимус в кръвта:

Наблюдавани са силни взаимодействия с антигъбични средства като кетоконазол, флуконазол,

итраконазол, вориконазол и изавуконазол, макролидния антибиотик еритромицин, HIV

протеазни инхибитори (напр. ритонавир, нелфинавир, саквинавир), хепатит С вирусни (HCV)

протеазни инхибитори (напр. телапревир, боцепревир, и комбинацията от омбитасвир и

паритапревир с ритонавир, използвана със или без дазабувир) или антивирусното средство

летермовир за лечение на CMV, фармакокинетичния енхансер кобицистат и инхибиторите на

тирозинкиназата нилотиниб и иматиниб. Едновременната употреба на тези вещества може да

понижи дозите на такролимус при почти всички пациенти.

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/480159/2014

EMEA/H/C/002655

Резюме на EPAR за обществено ползване

Envarsus

tacrolimus

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Envarsus. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Envarsus.

За практическа информация относно употребата на Envarsus, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Envarsus и за какво се използва?

Envarsus е лекарство, което съдържа активното вещество такролимус (tacrolimus). Използва се за

дългосрочно лечение на възрастни пациенти с бъбречен или чернодробен трансплантат, за

предотвратяване на отхвърлянето (когато имунната система атакува трансплантирания орган).

Envarsus може да се използва и за лечение на отхвърляне на органи при възрастни пациенти,

когато няма ефект от лечението с други имуносупресивни лекарства (лекарства, които намаляват

активността на имунната система).

Envarsus е „хибридно лекарство“. Това означава, че Envarsus е подобно на „референтно

лекарство“, което съдържа същото активно вещество, но Envarsus е с различен състав и се

предлага в различни дози. Референтното лекарство за Envarsus е Advagraf.

Как се използва Envarsus?

Envarsus се отпуска по лекарско предписание и трябва да се предписва само от лекари, които

имат опит с имуносупресивни лекарства и в лечението на трансплантирани пациенти.

Преминаването към други имуносупресивни лекарства или смяната им трябва да се предприеме и

наблюдава от лекари, които имат опит с трансплантирани пациенти.

Envarsus се предлага под формата на таблетки с удължено освобождаване, съдържащи

такролимус (0,75, 1 и 4 mg). Благодарение на този вид таблетки такролимус се освобождава от

Envarsus

EMA/480159/2014

Страница 2/3

таблетката бавно в продължение на няколко часа и във форма, която организмът може лесно да

абсорбира, поради което лекарството трябва да се приема само веднъж дневно.

Дозите на Envarsus се изчисляват въз основа на теглото на пациента. За профилактика на

отхвърляне дозите трябва да започват от 0,17 mg на килограм телесно тегло дневно при пациенти,

които са преживели бъбречна трансплантация, и от 0,11 до 0,13 mg на килограм дневно при

пациенти, които са с трансплантация на черен дроб. Може да бъде направен опит и за прилагане

на същите начални дози за лечение на отхвърляне. Лекарите трябва да следят нивата на

такролимус в кръвта, за да се гарантира, че остават в рамките на определени граници. Лечението

се коригира в зависимост от нивата на лекарството в кръвта и повлияването на пациента.

Възможно е пациенти с намалена чернодробна функция да се нуждаят от по-ниски дози. В

сравнение с европеидната раса пациентите от негроидната раса могат да се нуждаят от по-високи

дози.

Тъй като такролимус се абсорбира в организма по различен начин при освобождаването му от

Envarsus и от други лекарства, съдържащи такролимус, при преминаване на лечение с Envarsus

пациентите, които вече са били лекувани с друга форма на такролимус, трябва да приемат доза

на Envarsus, която е с 30% по-ниска в сравнение с приеманата до момента.

Envarsus трябва да се приема веднъж дневно с вода, на празен стомах. Envarsus често се прилага

с други имуносупресивни лекарства след трансплантация. За повече информация вижте

листовката.

Как действа Envarsus?

Такролимус, активното вещество в Envarsus, е имуносупресивно лекарство. Такролимус понижава

активността на специфични клетки в имунната система, наречена Т-клетки, които са отговорни за

атакуването на трансплантирания орган (отхвърляне на органа).

Какви ползи от Envarsus са установени в проучванията?

Тъй като Envarsus е подобен на референтното лекарство Advagraf, заявителят предоставя

сравнителни данни за Advagraf.

В допълнение поради разликите в състава/дозировката между Envarsus и Advagraf са представени

и клинични проучвания при пациенти. Тези проучвания сравняват Envarsus с Prograf, широко

използвано лекарство, съдържащо такролимус, с добре установена употреба, което освобождава

активното вещество по-бързо.

В две основни проучвания при пациенти с бъбречна трансплантация е доказано, че Envarsus е

най-малкото също толкова ефективен, колкото Prograf. Основната мярка за ефективност и в двете

проучвания е броят на пациентите, които не са се повлияли от лечението (поради смърт,

увреждане или отхвърляне на трансплантирания орган, или неуспешно проследяване на пациента)

след 12 месеца.

В първото проучване участват 326 пациенти, които вече са преживели бъбречна трансплантация и

са лекувани с Prograf и други имуносупресори за предотвратяване на отхвърлянето. Пациентите

или преминават към лечение с Envarsus веднъж дневно, или продължават лечението с Prograf два

пъти дневно. Делът на неуспешно повлиялите се от лечението е 2,5% в двете групи (4 от

162 пациенти, лекувани с Envarsus, и 4 от 162 пациенти, лекувани с Prograf). Второто проучване

сравнява Envarsus с Prograf като част от стандартното лечение при 543 пациенти с наскоро

трансплантиран бъбрек. Неуспешно лечение се наблюдава при 18,3% пациенти, лекувани с

Envarsus (49 от 268), и при 19,6% от пациентите, лекувани с Prograf (54 от 275).

Envarsus

EMA/480159/2014

Страница 3/3

Фирмата предоставя също изследвания на нивата на такролимус в организма след приема на

Envarsus, което показа, че Envarsus произвежда нива на такролимус, за които е доказано, че са

ефективни за лечение и профилактика на отхвърляне, и съобщава резултатите при 29 пациенти,

получили Envarsus след трансплантация на черен дроб, като никой от тях не е отхвърлил

трансплантирания орган в рамките на 360 дни след трансплантацията.

Какви са рисковете, свързани с Envarsus?

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции при Envarsus (наблюдавани при повече

от 1 на 10 пациенти) са тремор (треперене), главоболие, гадене (позиви за повръщане), диария,

проблеми с бъбреците, хипергликемия (повишени нива на кръвната захар), диабет,

хиперкалиемия (повишено нива на калий в кръвта), хипертония (високо кръвно налягане) и

безсъние. Пациентите може да имат и отклонения в резултатите от изследванията на

чернодробната функция. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени

при Envarsus, вижте листовката.

Envarsus не трябва да се прилага при пациенти, които са свръхчувствителни (алергични) към

такролимус или към някоя от останалите съставки, и при пациенти, които са алергични към

вещества, наречени макролиди (което включва антибиотици като еритромицин).

Защо Envarsus е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

одобрените дози от Envarsus са показали сходно качество, безопасност и ефективност с Advagraf и

Prograf. Следователно CHMP счита, че както при другите разрешени форми на такролимус, ползите

превишават установените рискове. Комитетът препоръча Envarsus да бъде разрешен за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Envarsus?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Envarsus се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Envarsus, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

В допълнение фирмата, която предлага Envarsus на пазара, ще осигури образователни материали

за здравните специалисти, които е вероятно да предписват или отпускат Envarsus, напомняйки им

разрешените употреби и дозировка, както и необходимостта от грижи при преминаване на

пациентите между различни форми на такролимус.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Envarsus:

На 18 юли 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Envarsus, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Envarsus може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Envarsus прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2014 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация