Envarsus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

такролимус

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

АТС код:

L04AD02

INN (Международно Name):

tacrolimus

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни пациенти с бъбречни или чернодробни алографти. Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-18

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ENVARSUS 0,75 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ENVARSUS 1 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ENVARSUS 4 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
такролимус (tacrolimus)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Envarsus и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Envarsus
3.
Как да приемате Envarsus
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Envarsus
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENVARSUS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Envarsus съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
Envarsus 0,75 mg таблетки с удължено
освобождаване
Envarsus 1 mg таблетки с удължено
освобождаване
Envarsus 4 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Envarsus 0,75 mg таблетки с удължено
освобождаване
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 0,75 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
_ _
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка таблетка съдържа 41,7 mg лактоза
монохидрат.
Envarsus 1 mg таблетки с удължено
освобождаване
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 1 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка таблетка съдържа 41,7 mg лактоза
монохидрат.
Envarsus 4 mg таблетки с удължено
освобождаване
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 4 mg такролимус
(tacrolimus) (като
монохидрат).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка таблетка съдържа 104 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
Envarsus 0,75 mg таблетки с удължено
освобождаване
Овални, бели до почти бели, необвити
таблетки
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-01-2023
Листовка Листовка чешки 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-01-2023
Листовка Листовка датски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-01-2023
Листовка Листовка немски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-01-2023
Листовка Листовка естонски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-01-2023
Листовка Листовка гръцки 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-01-2023
Листовка Листовка английски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2014
Листовка Листовка френски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-01-2023
Листовка Листовка италиански 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2014
Листовка Листовка латвийски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2014
Листовка Листовка литовски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-01-2023
Листовка Листовка унгарски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-01-2023
Листовка Листовка малтийски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2014
Листовка Листовка полски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-01-2023
Листовка Листовка португалски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2014
Листовка Листовка румънски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-01-2023
Листовка Листовка словашки 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-01-2023
Листовка Листовка словенски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2014
Листовка Листовка фински 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-01-2023
Листовка Листовка шведски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-01-2023
Листовка Листовка норвежки 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-01-2023
Листовка Листовка исландски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-01-2023
Листовка Листовка хърватски 23-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите