Entresto

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

sacubitril, валсартан

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

C09DX04

INN (Международно Name):

sacubitril, valsartan

Терапевтична група:

Антагонисти на ангиотензин II, други комбинации, агенти, действащи върху ренин-ангиотензиновую система

Терапевтична област:

Сърдечна недостатъчност

Терапевтични показания:

Paediatric heart failureEntresto is indicated in children and adolescents aged one year or older for treatment of symptomatic chronic heart failure with left ventricular systolic dysfunction. Adult heart failureEntresto is indicated in adult patients for treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-19

Листовка

                _ _
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Entresto 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Entresto 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Entresto 97 mg/103 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Entresto 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 24,3 mg
сакубитрил (sacubitril) и 25,7 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
Entresto 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 48,6 mg
сакубитрил (sacubitril) и 51,4 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
Entresto 97 mg/103 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 97,2 mg
сакубитрил (sacubitril) и 102,8 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Entresto 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Бледовиолетова, овална,
двойноизпъкнала филмирана таблетка
със скосени ръбове, без
делителна черта, с вдлъбнато релефно
означение “NVR” от едната страна и
“LZ” от другата.
Приблизителни размери на таблетката
13,1 mm x 5,2 mm.
Entresto 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Бледожълта, овална, д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                _ _
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Entresto 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Entresto 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Entresto 97 mg/103 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Entresto 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 24,3 mg
сакубитрил (sacubitril) и 25,7 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
Entresto 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 48,6 mg
сакубитрил (sacubitril) и 51,4 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
Entresto 97 mg/103 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 97,2 mg
сакубитрил (sacubitril) и 102,8 mg валсартан
(valsartan) (като комплексна натриева сол
на сакубитрил-валсартан).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Entresto 24 mg/26 mg филмирани таблетки
Бледовиолетова, овална,
двойноизпъкнала филмирана таблетка
със скосени ръбове, без
делителна черта, с вдлъбнато релефно
означение “NVR” от едната страна и
“LZ” от другата.
Приблизителни размери на таблетката
13,1 mm x 5,2 mm.
Entresto 49 mg/51 mg филмирани таблетки
Бледожълта, овална, д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-06-2023
Листовка Листовка чешки 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-06-2023
Листовка Листовка датски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-06-2023
Листовка Листовка немски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-06-2023
Листовка Листовка естонски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-06-2023
Листовка Листовка гръцки 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-06-2023
Листовка Листовка английски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-06-2023
Листовка Листовка френски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-06-2023
Листовка Листовка италиански 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-06-2023
Листовка Листовка латвийски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-06-2023
Листовка Листовка литовски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-06-2023
Листовка Листовка унгарски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-06-2023
Листовка Листовка малтийски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-06-2023
Листовка Листовка нидерландски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-06-2023
Листовка Листовка полски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-06-2023
Листовка Листовка португалски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-06-2023
Листовка Листовка румънски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-06-2023
Листовка Листовка словашки 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-06-2023
Листовка Листовка словенски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-06-2023
Листовка Листовка фински 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-06-2023
Листовка Листовка шведски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-06-2023
Листовка Листовка норвежки 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-06-2023
Листовка Листовка исландски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-06-2023
Листовка Листовка хърватски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите