Entecavir Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ентекавир монохидрат

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

J05AF10

INN (Международно Name):

entecavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит Б

Терапевтични показания:

Entecavir Mylan is indicated for the treatment of chronic hepatitis B virus (HBV) infection in adults with:compensated liver disease and evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (ALT) levels and histological evidence of active inflammation and/or fibrosis. декомпенсированные заболявания на черния дроб . Като компенсированные и декомпенсированные заболявания на черния дроб, този индекс се базира на данни от клинични проучвания при наивни пациенти нуклеозидов с положителен резултат на теста за hbeag и hbeag-отрицателен HBV-инфекция. По отношение на пациентите с рефрактерен на ламивудин хепатит В. Энтекавир Mylan в също така е показан за лечение на хронична HBV-инфекция в нуклеозидов наивен педиатрични пациенти от 2 до.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-09-18

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЕНТЕКАВИР MYLAN 0,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ЕНТЕКАВИР MYLAN 1 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ентекавир (еntecavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ентекавир Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ентекавир Mylan
3.
Как да приемате Ентекавир Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ентекавир Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА ЕНТЕКАВИР MYLAN И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
ТАБЛЕТКИТЕ ЕНТЕКАВИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ентекавир Mylan 0,5 mg филмирани таблетки
Ентекавир Mylan 1 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧИСТВЕН СЪСТАВ
Ентекавир Mylan
_ _
0,5 mg филмирани таблетки
_ _
Всяка филмирана таблетка съдържа
ентекавир монохидрат (entecavir monohydrate),
еквивалентен на 0,5 mg ентекавир (entecavir).
Ентекавир Mylan
_ _
1 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
ентекавир монохидрат (entecavir monohydrate),
еквивалентен на 1 mg ентекавир (entecavir).
Помощно вещество с известно действие
_Ентекавир Mylan 0,5 mg филмирани таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 62,5 mg
лактоза монохидрат.
_Ентекавир Mylan 1 mg филмирани таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 125 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Ентекавир Mylan
_ _
0,5 mg филмирани таблетки
_ _
Бяла, кръгла, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скосени
ръбове, с вдлъбнато релефно
означение “M” от едната страна и "ЕА"
от другата страна. Диаметър:
Приблизително 6,8 mm.
Ентекавир Mylan
_ _
1 mg филмирани таблетки
_ _
Бяла, кръгла, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скос
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-04-2023
Листовка Листовка чешки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-04-2023
Листовка Листовка датски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-04-2023
Листовка Листовка немски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-04-2023
Листовка Листовка естонски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-04-2023
Листовка Листовка гръцки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-04-2023
Листовка Листовка английски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-10-2017
Листовка Листовка френски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-04-2023
Листовка Листовка италиански 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-10-2017
Листовка Листовка латвийски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-10-2017
Листовка Листовка литовски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-04-2023
Листовка Листовка унгарски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-04-2023
Листовка Листовка малтийски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-10-2017
Листовка Листовка полски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-04-2023
Листовка Листовка португалски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-10-2017
Листовка Листовка румънски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-04-2023
Листовка Листовка словашки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-04-2023
Листовка Листовка словенски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-10-2017
Листовка Листовка фински 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-04-2023
Листовка Листовка шведски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-04-2023
Листовка Листовка норвежки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-04-2023
Листовка Листовка исландски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-04-2023
Листовка Листовка хърватски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите