Emdocam

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Emdoka bvba

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Horses; Pigs; Cattle

Терапевтична област:

Oxicams

Терапевтични показания:

Използвате CattleFor при тежка дихателна инфекция с подходящи антибактериални терапия за намаляване на клиничните признаци. За употреба при диария в комбинация с перорална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и млади, нелектирани говеда. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия. Използвате PigsFor в неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат, за да се намалят симптомите на куцота и възпаления. За допълнителна терапия при лечение на пуперперна септицемия и токсимия (синдром на маститит-метрит-агалактия) с подходяща антибиотична терапия. HorsesFor да се използват за намаляване на възпалението и облекчаване на болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. За облекчаване на болка, свързана с колики от коне. Куче: намаляване на възпалението и болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. Намаляване на следоперативната болка и възпаление след ортопедична и мека тъканна хирургия

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-08-18

Листовка

                42
B. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА:
Emdocam 20 mg/ml
инжекционен разтвор за говеда, свине и
коне
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
Emdoka bvba
J. Lijsenstraat 16
B-2321 Hoogstraten
Белгия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Produlab Pharma bv
NL-4941 SJ Raamsdonksveer
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Emdocam 20 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, свине и коне
мелоксикам
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Meloxicam
20 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Етанол (96%)
150 mg
Бистър, жълт инжекционен разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади
нелактиращи говеда.
Като допълнителна терапия при лечение
на остър мастит в комбинация с
антибиотична
терапия.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на те
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Emdocam 20 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, свине и коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Meloxicam
20 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Етанол
150 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда, свине и коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади
нелактиращи говеда.
Като допълнителна терапия при лечение
на остър мастит в комбинация с
антибиотична
терапия.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
Свине
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомите
на куцота и
възпаление.
Като допълнителна тера
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-06-2021
Листовка Листовка чешки 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-06-2021
Листовка Листовка датски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-06-2021
Листовка Листовка немски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-06-2021
Листовка Листовка естонски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-06-2021
Листовка Листовка гръцки 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-06-2021
Листовка Листовка английски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-11-2021
Листовка Листовка френски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-06-2021
Листовка Листовка италиански 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-11-2021
Листовка Листовка латвийски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-11-2021
Листовка Листовка литовски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-06-2021
Листовка Листовка унгарски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-06-2021
Листовка Листовка малтийски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-11-2021
Листовка Листовка нидерландски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-11-2021
Листовка Листовка полски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-06-2021
Листовка Листовка португалски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-11-2021
Листовка Листовка румънски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-06-2021
Листовка Листовка словашки 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-06-2021
Листовка Листовка словенски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-11-2021
Листовка Листовка фински 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-06-2021
Листовка Листовка шведски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-06-2021
Листовка Листовка норвежки 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-06-2021
Листовка Листовка исландски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-06-2021
Листовка Листовка хърватски 16-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите