Emadine

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

emedastine difumarate

Предлага се от:

Immedica Pharma AB

АТС код:

S01GX06

INN (Международно Name):

emedastine

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Конюнктивит, алергичен

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на сезонен алергичен конюнктивит.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-01-27

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EMADINE
0,5 MG/ML
КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
емедастин (еmedastine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някaкви нежелани реакции
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява EMADINE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате EMADINE
3.
Как да използвате EMADINE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате EMADINE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EMADINE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
EMADINE Е ЛЕКАРСТВО
за лечение на сезонен алергичен
конюнктивит на окото (алергични
състояния на окото). Де
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EMADINE 0,5 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от разтвора съдържа емедастин
(emedastine) 0,5 mg (като дифумарат)
Помощно вещество с известно действие
Бензалкониев хлорид 0,1 mg/ml
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор.
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на сезонен
алергичен конюнктивит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
EMADINE
не е изследван при клиничните
проучвания за по-дълъг период от шест
седмици.
Дозировка
Дозата е една капка EMADINE, която се
прилага в засегнатото око(очи) два
пъти дневно.
Ако се използва с други
офталмологични лекарства, трябва да
има интервал от поне
десет минути между прилагането на
всеки лекарствен продукт. Очните мази
трябва да се
прилагат последни.
_Популация в старческа възраст_
_ _
EMADINE не е изследван при пациенти в
старческа възраст, по-възрастни от 65
години и
поради това не се препоръчва
употребата му при тази популация.
_Педиатрична популация _
EMADINE може да бъде използван при
педи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-12-2022
Листовка Листовка чешки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-12-2022
Листовка Листовка датски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-12-2022
Листовка Листовка немски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-12-2022
Листовка Листовка естонски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-12-2022
Листовка Листовка гръцки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-12-2022
Листовка Листовка английски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-05-2014
Листовка Листовка френски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-12-2022
Листовка Листовка италиански 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-05-2014
Листовка Листовка латвийски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-05-2014
Листовка Листовка литовски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-12-2022
Листовка Листовка унгарски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-12-2022
Листовка Листовка малтийски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-05-2014
Листовка Листовка полски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-12-2022
Листовка Листовка португалски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-05-2014
Листовка Листовка румънски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-12-2022
Листовка Листовка словашки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-12-2022
Листовка Листовка словенски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-05-2014
Листовка Листовка фински 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-12-2022
Листовка Листовка шведски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-12-2022
Листовка Листовка норвежки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-12-2022
Листовка Листовка исландски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-12-2022
Листовка Листовка хърватски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-05-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите