Elonva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

корифолитропин алфа

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

G03GA09

INN (Международно Name):

corifollitropin alfa

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Reproductive Techniques, Assisted; Ovulation Induction; Investigative Techniques

Терапевтични показания:

Controlled Ovarian Stimulation (COS) in combination with a GnRH antagonist for the development of multiple follicles in women participating in an Assisted Reproductive Technology (ART) program. Elonva is indicated for the treatment of adolescent males (14 to less than 18 years and older) with hypogonadotropic hypogonadism, in combination with human Chorionic Gonadotropin (hCG).

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-01-25

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ELONVA 100 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ELONVA 150 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
корифолитропин алфа (corifollitropin alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. To може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Elonva и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Elonva
3.
Как да използвате Elonva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Elonva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ELONVA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Elonva съдържа активното вещество
корифолит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Elonva 100 микрограма инжекционен разтвор
Elonva 150 микрограма инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Elonva 100 микрограма инжекционен разтвор
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 100 микрограма
корифолитропин алфа*
(
_corifollitropin alfa_
) в 0,5 ml инжекционен разтвор.
Elonva 150 микрограма инжекционен разтвор
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 150 микрограма
корифолитропин алфа*
(
_corifollitropin alfa_
) в 0,5 ml инжекционен разтвор.
*корифолитропин алфа е гликопротеин,
произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология в
клетъчна линия от яйчник на китайски
хамстер (CHO).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Този лекарствен продукт съдържа
по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на
инжекция, т.е. може
да се каже, че практически не съдържа
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър и безцветен воден разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Elonva е показан за контролирана
овариална стимулация (КОС) в
комбинация с
гонадотропин-освобождаващия хормон
(GnRH) ан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-04-2023
Листовка Листовка чешки 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-04-2023
Листовка Листовка датски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-04-2023
Листовка Листовка немски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-04-2023
Листовка Листовка естонски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-04-2023
Листовка Листовка гръцки 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-04-2023
Листовка Листовка английски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2022
Листовка Листовка френски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-04-2023
Листовка Листовка италиански 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2022
Листовка Листовка латвийски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2022
Листовка Листовка литовски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-04-2023
Листовка Листовка унгарски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-04-2023
Листовка Листовка малтийски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2022
Листовка Листовка полски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-04-2023
Листовка Листовка португалски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2022
Листовка Листовка румънски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-04-2023
Листовка Листовка словашки 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-04-2023
Листовка Листовка словенски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2022
Листовка Листовка фински 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-04-2023
Листовка Листовка шведски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-04-2023
Листовка Листовка норвежки 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-04-2023
Листовка Листовка исландски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-04-2023
Листовка Листовка хърватски 05-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите