Elocta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ефмороктоког алфа

Предлага се от:

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

efmoroctocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Elocta може да се използва за всички възрастови групи.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-18

Листовка

                61
Б. ЛИСТОВКА
62
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ELOCTA 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ELOCTA 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ELOCTA 750 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ELOCTA 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ELOCTA 1500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ELOCTA 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ELOCTA 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ELOCTA 4000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ефмороктоког алфа (efmoroctocog alfa)
(рекомбинантен коагулационен фактор
VIII)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ELOCTA 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ELOCTA 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ELOCTA 750 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ELOCTA 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ELOCTA 1500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ELOCTA 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ELOCTA 3000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ELOCTA 4000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ELOCTA 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 250 IU
ефмороктоког алфа (efmoroctocog alfa).
ELOCTA съдържа приблизително 83 IU/ml
рекомбинантен човешки коагулационен
фактор VIII,
ефмороктоког алфа, след
реконституиране.
ELOCTA 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 500 IU
ефмороктоког алфа (efmoroctocog alfa). ELOCTA
съдържа
приблизително 167 IU/ml рекомбинантен
ефмороктоког алфа след
реконституиране.
ELOCTA 750 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 750 IU
ефмороктоког алфа (efmoroctocog alfa). ELOCTA
съдържа
приблизително 250 IU/ml рекомбинант
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-02-2021
Листовка Листовка чешки 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-02-2021
Листовка Листовка датски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-02-2021
Листовка Листовка немски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-02-2021
Листовка Листовка естонски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-02-2021
Листовка Листовка гръцки 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-02-2021
Листовка Листовка английски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-12-2015
Листовка Листовка френски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-02-2021
Листовка Листовка италиански 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-12-2018
Листовка Листовка латвийски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-12-2018
Листовка Листовка литовски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-02-2021
Листовка Листовка унгарски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-02-2021
Листовка Листовка малтийски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-12-2018
Листовка Листовка нидерландски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-12-2018
Листовка Листовка полски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-02-2021
Листовка Листовка португалски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-12-2018
Листовка Листовка румънски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-02-2021
Листовка Листовка словашки 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-02-2021
Листовка Листовка словенски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-12-2018
Листовка Листовка фински 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-02-2021
Листовка Листовка шведски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-02-2021
Листовка Листовка норвежки 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-02-2021
Листовка Листовка исландски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-02-2021
Листовка Листовка хърватски 26-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-12-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите