Eklira Genuair

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

aclidinium bromide

Предлага се от:

Covis Pharma Europe B.V.

АТС код:

R03BB

INN (Международно Name):

aclidinium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Eklira Genuair е посочено като поддръжка бронходилататор лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-07-20

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EKLIRA GENUAIR 322 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА
ИНХАЛАЦИЯ
Аклидиниум (аклидиниев бромид) (Aclidinium
(aclidinium bromide))
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eklira Genuair 322 микрограма прах за
инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 375 µg
аклидиниев бромид
(aclidinium bromide), еквивалентен на 322 µg
аклидиниум. Това съответства на
отмерена доза от
400 µg аклидиниев бромид, еквивалентен
на 343 µg аклидиниум.
Помощни вещества с известно действие
Всяка доставена доза съдържа
приблизително 12 mg лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация
Бял или почти бял прах в бял инхалатор
с вграден дозов индикатор и зелен
бутон за дозиране.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Eklira Genuair е показан за поддържащо
бронходилататорно лечение за
облекчаване на
симптоми при възрастни пациенти с
хр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-01-2023
Листовка Листовка чешки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-01-2023
Листовка Листовка датски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-01-2023
Листовка Листовка немски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-01-2023
Листовка Листовка естонски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-01-2023
Листовка Листовка гръцки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-01-2023
Листовка Листовка английски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-06-2017
Листовка Листовка френски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-01-2023
Листовка Листовка италиански 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-06-2017
Листовка Листовка латвийски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-06-2017
Листовка Листовка литовски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-01-2023
Листовка Листовка унгарски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-01-2023
Листовка Листовка малтийски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-06-2017
Листовка Листовка полски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-01-2023
Листовка Листовка португалски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-06-2017
Листовка Листовка румънски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-01-2023
Листовка Листовка словашки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-01-2023
Листовка Листовка словенски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-06-2017
Листовка Листовка фински 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-01-2023
Листовка Листовка шведски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-01-2023
Листовка Листовка норвежки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-01-2023
Листовка Листовка исландски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-01-2023
Листовка Листовка хърватски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите