Efficib

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ситаглиптин, метформин хидрохлорид

Предлага се от:

Merck Sharp and Dohme B.V

АТС код:

A10BD07

INN (Международно Name):

sitagliptin, metformin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

За пациенти с тип-2 захарен диабет:Efficib е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина или тези, които вече са подложени на лечение с комбинация от ситаглиптина и метформина. Efficib е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. Efficib е посочено като тройна комбинирана терапия с агонист Рап (аз. тиазолидиндионом) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и НПСР агонист. Efficib също така е показано, като добавите към инсулин (аз. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, при стабилна доза на инсул

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-07-15

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПАЦИЕНТА
EFFICIB 50 MG/850
MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EFFICIB 50 MG/1
000
MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ситаглиптин/метформинов
хидрохлорид
(sitagliptin/met
formin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра
.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви
нежелани
лекарствени реакции
,
уведомете Вашия лекар
,
фармацевт
или медицинска сестра
.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в
тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Efficib
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете
Efficib
3.
Как да приемате
Efficib
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Efficib
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
EFFICIB
И З
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Efficib 50 mg/850
mg филмирани таблетки
Efficib 50 mg/1 000
mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Efficib 50 mg/850
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат
,
еквивалентен на 50
mg
ситаглиптин
(sitagliptin),
и 850
mg метформинов
хидрохлорид
(metformin
hydrochloride
).
Efficib 50 mg/1 000
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат
,
еквивалентен на 50
mg
ситаглиптин
(sitagliptin),
и 1
000
mg метформинов
хидрохлорид
(metformin
hydrochloride
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Efficib 50 mg/850 mg
филмирани таблетки
Розова филмирана таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение
„
515
“ от
едната страна.
Efficib 50 mg/1 000
mg филмирани таблетки
Червена филмирана таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение
“577” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При възрастни пациенти със захарен
диабет тип
2:
Efficib
е показан като допълнение към диета и
упражнения за подобряване на
гликемичния
контрол при пациенти, при
които не е постигнат зад
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-01-2023
Листовка Листовка чешки 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-01-2023
Листовка Листовка датски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-01-2023
Листовка Листовка немски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-01-2023
Листовка Листовка естонски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-01-2023
Листовка Листовка гръцки 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-01-2023
Листовка Листовка английски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2013
Листовка Листовка френски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-01-2023
Листовка Листовка италиански 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2013
Листовка Листовка латвийски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2013
Листовка Листовка литовски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-01-2023
Листовка Листовка унгарски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-01-2023
Листовка Листовка малтийски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2013
Листовка Листовка полски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-01-2023
Листовка Листовка португалски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2013
Листовка Листовка румънски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-01-2023
Листовка Листовка словашки 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-01-2023
Листовка Листовка словенски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2013
Листовка Листовка фински 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-01-2023
Листовка Листовка шведски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-01-2023
Листовка Листовка норвежки 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-01-2023
Листовка Листовка исландски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-01-2023
Листовка Листовка хърватски 31-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-01-2023

Преглед на историята на документите