Ecansya (previously Capecitabine Krka)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

капецитабин

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

L01BC06

INN (Международно Name):

capecitabine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Colonic Neoplasms; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Stomach Neoplasms

Терапевтични показания:

Ecansya е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий III (рак на дебелото черво Dukes "С") на дебелото черво. Ecansya е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Ecansya е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Ecansya в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Ecansya също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-04-20

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ECANSYA 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ECANSYA 300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ECANSYA 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
капецитабин (capecitabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Ecansya и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ecansya
3.
Как да приемате Ecansya
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ecansya
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ECANSYA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ecansya принадлежи към групата лекарства,
н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ecansya 150 mg филмирани таблетки
Ecansya 300 mg филмирани таблетки
Ecansya 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ecansya 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
капецитабин (_capecitabine_).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка филмирана таблетка съдържа 7 mg
лактоза.
Ecansya 300 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
капецитабин (_capecitabine_).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
лактоза.
Ecansya 500 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
капецитабин (_capecitabine_).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Ecansya 150 mg филмирани таблетки
Таблетките са светло оранжеви на цвят,
с продълговата форма, двойноизпъкнали
таблетки с
дължина 11,4 mm и ширина 5,3 mm, с вдлъбнато
релефно означение "150" от едната страна
и
гладки от другата.
Ecansya 300 mg филмирани таблетки
Таблетките са бели до почти бели на
цвят, с продълговата фор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-03-2023
Листовка Листовка чешки 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-03-2023
Листовка Листовка датски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-03-2023
Листовка Листовка немски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-03-2023
Листовка Листовка естонски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-03-2023
Листовка Листовка гръцки 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-03-2023
Листовка Листовка английски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2020
Листовка Листовка френски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-03-2023
Листовка Листовка италиански 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2020
Листовка Листовка латвийски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2020
Листовка Листовка литовски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-03-2023
Листовка Листовка унгарски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-03-2023
Листовка Листовка малтийски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2020
Листовка Листовка полски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-03-2023
Листовка Листовка португалски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-03-2023
Листовка Листовка словашки 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-03-2023
Листовка Листовка словенски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2020
Листовка Листовка фински 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-03-2023
Листовка Листовка шведски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-03-2023
Листовка Листовка норвежки 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-03-2023
Листовка Листовка исландски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-03-2023
Листовка Листовка хърватски 07-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите