Ecansya (previously Capecitabine Krka)

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
23-04-2021
Активна съставка:
капецитабин
Предлага се от:
Krka, d.d., Novo mesto
АТС код:
L01BC06
INN (Международно Name):
capecitabine
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Colonic Neoplasms; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Stomach Neoplasms
Терапевтични показания:
Ecansya е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий III (рак на дебелото черво Dukes "С") на дебелото черво. Ecansya е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Ecansya е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Ecansya в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Ecansya също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002605
Дата Оторизация:
2012-04-20
EMEA код:
EMEA/H/C/002605

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 23-04-2021
Листовка Листовка
чешки 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 23-04-2021
Листовка Листовка
датски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 23-04-2021
Листовка Листовка
немски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 23-04-2021
Листовка Листовка
естонски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 23-04-2021
Листовка Листовка
гръцки 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 23-04-2021
Листовка Листовка
английски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 23-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 31-07-2020
Листовка Листовка
френски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 23-04-2021
Листовка Листовка
италиански 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 23-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 31-07-2020
Листовка Листовка
латвийски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 23-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 31-07-2020
Листовка Листовка
литовски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 23-04-2021
Листовка Листовка
унгарски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 23-04-2021
Листовка Листовка
малтийски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 23-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 31-07-2020
Листовка Листовка
нидерландски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 23-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 31-07-2020
Листовка Листовка
полски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 23-04-2021
Листовка Листовка
португалски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 23-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 21-07-2013
Листовка Листовка
румънски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 23-04-2021
Листовка Листовка
словашки 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 23-04-2021
Листовка Листовка
словенски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 23-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 31-07-2020
Листовка Листовка
фински 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 23-04-2021
Листовка Листовка
шведски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 23-04-2021
Листовка Листовка
норвежки 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 23-04-2021
Листовка Листовка
исландски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 23-04-2021
Листовка Листовка
хърватски 23-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 23-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 31-07-2020

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Ecansya 150 mg филмирани таблетки

Ecansya 300 mg филмирани таблетки

Ecansya 500 mg филмирани таблетки

капецитабин (capecitabine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Ecansya и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Ecansya

Как да приемате Ecansya

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Ecansya

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Ecansya и за какво се използва

Ecansya принадлежи към групата лекарства, наречени “цитостатични лекарства”, които спират

растежа на раковите клетки. Ecansya съдържа капецитабин, който сам по себе си не е

цитостатично лекарство. Само след като се абсорбира в организма, той се превръща в активно

противораково лекарство (повече в туморната тъкан, отколкото в нормалната тъкан).

Ecansya се използва за лечение на рак на дебелото черво, правото черво, рак на стомаха или рак

на млечната жлеза.

Освен това Ecansya се използва за предотвратяване на нова поява на рак на дебелото черво след

пълното отстраняване на тумора чрез операция.

Ecansya може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други лекарства.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Ecansya

Не приемайте Ecansya

ако сте алергични към капецитабин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6). Трябва да уведомите Вашия лекар, ако Ви е известно, че

имате алергия или прекалена чувствителност към това лекарство,

ако преди това сте имали тежки реакции към лечение с флуоропиримидини (група

противоракови лекарства като флуороурацил),

ако сте бременна или кърмите,

ако имате много ниско нива на бели кръвни клетки или на тромбоцити в кръвта

(левкопения, неутропения или тромбоцитопения),

ако имате тежки чернодробни или бъбречни проблеми,

ако знаете, че нямате никаква активност на ензима дихидропиримидин дехидрогеназа

(DPD) (пълен дефицит на DPD),

ако се лекувате в момента или сте лекувани през последните 4 седмици с бривудин като

част от лечение на херпес зостер (варицела или херпес).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ecansya:

ако знаете, че имате частичен дефицит на активността на ензима дихидропиримидин

дехидрогеназа (DPD);

ако имате член на семейството, който има частичен или пълен дефицит на ензима

дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD);

ако имате чернодробно или бъбречно заболяване;

ако имате или сте имали сърдечни проблеми (например неравномерен сърдечен ритъм

или болки в гърдите, челюстта и гърба, предизвикани от физически усилия и дължащи се

на проблеми с притока на кръв към сърцето);

ако имате заболявания на мозъка (например рак, който се е разпространил в мозъка) или

увреждане на нервите (невропатия);

ако имате променени нива на калций в кръвта (наблюдавано при изследвания на кръвта);

ако имате диабет;

ако в резултат на тежко гадене и повръщане не можете да задържите храна или вода;

ако имате диария;

ако сте обезводнени или се обезводнявате;

ако имате променени нива на йоните в кръвта (електролитен дисбаланс, наблюдаван при

изследванията);

ако имате анамнеза за очни проблеми, тъй като ще имате нужда от допълнително

наблюдение на Вашите очи;

ако имате тежки кожни реакции.

Дефицит на DPD

Дефицитът на DPD е генетично заболяване, което обикновено не е свързано със здравословни

проблеми, освен ако не получавате определенилекарства. Ако имате дефицит на DPD и

приемате Ecansya, Вие сте изложени на повишен риск от тежки нежелани реакции (изброени в

точка 4 „Възможни нежелани реакции“). Препоръчва се да се изследвате за дефицит на DPD

преди да започнете лечение. Ако липсва активност на ензима, не трябва да приемате Ecansya.

Ако имате намалена ензимна активност (частичен дефицит), Вашият лекар може да предпише

намалена доза. Ако имате отрицателни резултати от изследването за дефицит на DPD, все пак е

възможно да възникнат тежки и животозастрашаващи нежелани реакции.

Деца и юноши

Ecansya не е показан при деца и юноши. Не давайте Ecansya на деца и юноши.

Други лекарства и Ecansya

Преди да започнете лечението, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате,

наскоро се приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е изключително важно,

тъй като приемането на повече от едно лекарство по едно и също време може да засили или да

отслаби действието на лекарствата.

Не трябва да приемате бривудин (антивирусно лекарство за лечение на херпес зостер или

варицела) по едно и също време с лечение с капецитабин (включително и по време на

периоди на почивка, когато не приемате таблетки капецитабин).

Ако сте приели бривудин трябва да изчакате най-малко 4 седмици след спиране на

бривудин преди да започнете прием на капецитабин. Вижте също точка „Не приемайте

Ecansya“

Също така, трябва да бъдете особено внимателни, ако приемате някое от следните:

лекарства против подагра (алопуринол),

лекарства против съсирване на кръвта (кумарин, варфарин),

лекарства против гърчове или треперене (фенитоин),

интерферон алфа

лъчелечение и някои лекарства, използвани за лечение на рак (фолинова киселина,

оксалиплатин, бевацизумаб, цисплатин, иринотекан),

лекарства използвани за лечение на дефицит на фолиева киселина.

Ecansya с храна и напитки

Трябва да приемате Ecansya не по-късно от 30 минути след хранене.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да приемате Ecansya, ако сте бременна или мислите, че е възможно да сте бременна.

Не трябва да кърмите, ако приемате Ecansya и в продължение на 2 седмици след последната

доза.

Ако сте жена, която би могла да забременее, трябва да използвате ефективни методи за

предпазване от забременяване по време на лечение с Ecansya и в продължение на 6 месеца след

приема на последната доза.

Ако сте мъж и Вашата партньорка би могла да забременее, трябва да използвате ефективни

методи за предпазане от забременяване по време на лечение с Ecansya и в продължение на 3

месеца след приема на последната доза.

Шофиране и работа с машини

Ecansya може да причини чувство на замайване, гадене или умора. Поради това е възможно

Ecansya да повлияе Вашата способност да шофирате или да работите с машини.

Ecansya съдържа безводна лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че проявявате непоносимост към някои захари, свържете се с

лекуващия си лекар, преди да приемете това лекарство.

3.

Как да приемате Ecansya

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Капецитабин трябва се предписва само от лекар с опит в използването на противоракови

лекарства.

Вашият лекар ще Ви предпише доза и схема на лечение, които са подходящи за Вас. Дозата на

Ecansya се основава на телесната Ви повърхност. Тя се изчислява от ръста и теглото Ви.

Обичайната доза за възрастни е 1250 mg/m

телесна повърхност и се приема два пъти дневно

(сутрин и вечер). Вижте следните два примера: лице, чието телесно тегло е 64 kg и ръст -

1,64 m, има телесна повърхност 1,7 m

и трябва да приеме 4 таблетки от 500 mg и 1 таблетка от

150 mg два пъти дневно. Лице, чието телесно тегло е 80 kg и ръст - 1,80 m, има телесна

повърхност 2,00 m

и трябва да приеме 5 таблетки от 500 mg два пъти дневно.

Вашият лекар ще Ви каже каква доза е необходимо да приемате, кога и колко

продължително трябва да я приемате.

Вашият лекар може да поиска от Вас да приемате комбинация от таблетки от 150 mg, 300 mg и

от 500 mg за всяка доза.

Приемайте таблетките сутрин и вечер, както е предписано от Вашия лекар.

Приемайте таблетките до 30 минути след приключване на храненето (закуска и вечеря)

и ги гълтайте цели с вода. Не разтрошавайте и не чупете таблетките. Ако не можете

да преглътнете таблетките Ecansya цели, кажете на Вашия медицински специалист.

Важно е да приемате Вашето лекарство така, както е предписано от Вашия лекар.

Таблетките Ecansya обикновено се приемат в продължение на 14 дни, последвани от 7-дневен

период на почивка (по време на който не се приемат таблетки). Този 21-дневен период

представлява един цикъл на лечение.

При комбинация с други лекарствa, обичайната доза при възрастни може да бъде под

1250 mg/m

телесна повърхност и може да се наложи да приемате таблетките за различен

период от време (напр. всеки ден, без период на почивка).

Ако сте приели повече от необходимата доза Ecansya

Ако сте приели повече от необходимата доза Ecansya се свържете незабавно с Вашия лекар,

преди да вземете следващата доза.

Можете да получите следните нежелани реакции, ако приемете много повече капецитабин,

отколкото трябва: гадене или повръщане, диария, възпаление или язви на червата или устата,

болка или кървене от червата или стомаха, или потискане на костния мозък (намаляване броя

на някои видове кръвни клетки). Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате някой от тези

симптоми.

Ако сте пропуснали да приемете Ecansya

Не приемайте пропуснатата доза изобщо. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатата доза. Вместо това, продължавайте с Вашата редовна схема на прилагане и се

консултирайте с Вашия лекар.

Ако сте спрели приема на Ecansya

Няма нежелани реакции, причинени от спирането на лечението с капецитабин. Ако използвате

кумаринови антикоагуланти (съдържащи фенпрокумон), след спирането на капецитабин може

да се наложи Вашият лекар да коригира дозата на антикоагуланта.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

СПРЕТЕ незабавно приема на Ecansya и се свържете с Вашия лекар, ако се появи някой от

следните симптоми:

Диария: ако имате увеличаване на броя на изхожданията с 4 или повече на ден, в

сравнение с обичайното, или диария през нощта.

Повръщане: ако повърнете повече от веднъж за 24-часов период.

Гадене: ако загубите апетит и количеството храна, което изяждате на ден е много по-

малко от обичайното.

Стоматит: ако имате болка, зачервяване, подуване или афти в устата и/или гърлото.

Кожна реакция “ръка и крак”: ако имате болка, подуване, зачервяване или изтръпване

на ръцете и/или краката.

Висока температура: ако имате температура 38

С или по-висока.

Инфекция: ако се появят признаци на инфекция, причинена от бактерии или вируси, или

други микроорганизми.

Болка в гърдите: ако имате болка, локализирана в центъра на гърдите, особено ако тя се

появява при физическо усилие.

Синдром на Stevens-Johnson: ако имате болезнен червен или лилав обрив, който се

разпространява, и започнат да се появяват мехури и/или други лезии по лигавиците (напр.

уста и устни), особено ако преди сте имали фоточувствителност, инфекции на

дихателните пътища (напр. бронхит) и/или треска.

Дефицит на DPD: ако имате известен дефицит на DPD, Вие сте изложени на повишен

риск от остра токсичност с ранно начало и тежки, животозастрашаващи или летални

нежелани реакции, предизвикани от Ecansya (напр. стоматит, възпаление на лигавиците,

диария, неутропения и невротоксичност).

Ангиоедем: потърсете незабавно медицинска помощ, ако забележите някой от следните

симптоми — може да се нуждаете от спешна медицинска помощ: подуване предимно на

лицето, устните, езика или гърлото, което затруднява преглъщането или дишането,

сърбеж и обриви. Това може да бъде признак на ангиоедем.

Ако бъдат открити рано, тези нежелани реакции обикновено изчезват след 2 до 3 дни след

спиране на лечението. Ако обаче тези нежелани реакции продължават, незабавно се свържете с

Вашия лекар. Вашият лекар може да Ви посъветва да започнете отново лечението с по-малка

доза.

Ако по време на първия цикъл на лечение възникне тежък стоматит (афти в устата и/или

гърлото), възпаление на лигавиците, диария, неутропения (повишен риск от инфекции) или

невротоксичност, може да имате дефицит на DPD (вижте точка 2 „Предупреждения и

предпазни мерки“).

Кожната реакция „ръка-крак“ може да доведе до загуба на пръстовите отпечатъци, което би

могло да повлие Вашето идентифициране посредством сканиране на пръстов отпечатък.

В допълнение на горното, когато Ecansya се използва самостоятелно, много чести нежелани

реакции, които могат да засегнат повече от 1 на 10 души са:

коремна болка

обрив, суха или сърбяща кожа

умора

намален апетит (анорексия).

Тези нежелани реакции може да станат тежки; поради това е важно винаги незабавно да се

свързвате с Вашия лекар, когато се появи нежелана реакция. Вашият лекар може да Ви

посъветва да намалите дозата и/или временно да прекратите лечението с Ecansya. С това ще се

намали вероятността нежеланата реакция да продължи или да стане тежка.

Други нежелани реакции са:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 от 10 души) включват:

намаление на броя на белите кръвни клетки или на червените кръвни клетки

(наблюдавано при изследвания)

обезводняване, загуба на тегло

безсъние (инсомния), депресия

главоболие, сънливост, замаяност, необичайни усещания по кожата (изтръпване или

мравучкане), промяна във вкуса

дразнене на очите, увеличено сълзоотделяне, зачервяване на окото (конюнктивит)

възпаление на вените (тромбофлебит)

задух, кървене от носа, кашлица, хрема

херпес на устните или други херпесни инфекции

инфекции на белите дробове или дихателната система (напр. пневмония или бронхит)

кървене от червата, запек, болка в горната част на корема, нарушено храносмилане,

прекомерно отделяне на газове, сухота в устата

кожен обрив, косопад (алопеция), зачервяване на кожата, суха кожа, сърбеж (пруритус),

промяна на цвета на кожата, белене на кожата, възпаление на кожата нарушение на

ноктите

болка в ставите или в ръцете и краката (крайниците), гръдния кош или гърба

повишена температура, подуване на крайниците, неразположение

проблеми с чернодробната функция (наблюдавани при кръвни тестове) и повишен

билирубин в кръвта (екскретиран чрез черния дроб)

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души) включват:

инфекция на кръвта, инфекция на пикочните пътища, инфекции на кожата, инфекции на

носа и гърлото, гъбични инфекции (включително тези на устата), грип, гастроентерит,

абсцес на зъб

бучки под кожата (липом)

намаляване броя на кръвните клетки, включително тромбоцити, разреждане на кръвта

(наблюдавани при изследвания)

алергия

диабет, намаляване на калий в кръвта, недохранване, увеличен брой на триглицеридите в

кръвта

състояние на обърканост, панически пристъпи, потиснато настроение, намалено либидо

затруднено говорене, нарушена памет, загуба на координация на движенията, нарушение

на равновесието, припадъци, увреждане на нервите (невропатия) и проблеми със

сетивността

замъглено или двойно зрение

виене на свят, болки в ушите

неравномерна сърдечна дейност и сърцебиене (аритмия), болка в гърдите и сърдечен удар

(инфаркт)

кръвни съсиреци дълбоко във вените, високо или ниско кръвно налягане, горещи вълни,

студени крайници, пурпурни петна по кожата

кръвни съсиреци във вените в белите дробове (белодробна емболия), колабирал бял дроб,

отделяне на кръв при кашлица, астма, задух при усилие

запушване на червата, събиране на течност в корема, възпаление на тънкото или дебелото

черво, на стомаха или хранопровода, болка в долната част на корема, стомашен

дискомфорт, киселини в стомаха (рефлукс на храната от стомаха), кръв в изпражненията

жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)

кожни язви и мехури, реакция на кожата на слънчева светлина, зачервяване на дланите,

подуване или болка на лицето

подуване на ставите или скованост, болки в костите, мускулна слабост или скованост

събиране на течност в бъбреците, често уриниране през нощта, незадържане на урината,

кръв в урината, увеличение на креатинина в кръвта (признаци на нарушена бъбречна

функция)

необичайно кървене от влагалището

подуване (оток), студени тръпки и втрисане

Pедки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души) включват:

ангиоедем (подуване, предимно на лицето, устните, езика или гърлото, сърбеж и обриви)

Някои от тези нежелани реакции са по-чести, когато капецитабин се използва с други лекарства

за лечение на рак. Други нежелани реакции, наблюдавани при тази условия, са следните:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души) включват:

намаляване на натрий, магнезий или калций в кръвта, повишаване на кръвната захар

болка по хода на нерв (невралгична болка)

звънене или бръмчене в ушите (тинитус), загуба на слуха

възпаление на вена

хълцане, промяна в гласа

болка или променено/необичайно усещане в устата, болки в челюстта

изпотяване, нощни изпотявания

мускулни спазми

затруднено уриниране, кръв или белтък в урината

образуване на синини или реакция на мястото на инжектиране (причинена от лекарства,

приложени чрез инжекция по същото време)

Pедки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души) включват:

стеснение или запушване на слъзния канал (стеноза на слъзния канал)

чернодробна недостатъчност

възпаление, което води до нарушение на функцията или запушване на жлъчката

(холестатичен хепатит)

специфични промени в електрокардиограмата (удължаване на QT-интервала), някои

видове аритмия (включително и камерно мъждене, torsade de pointes и брадикардия)

възпаление на окото, причиняващо болка в окото и евентуално проблеми със зрението

възпаление на кожата, което води до поява на червени лющещи се петна поради

заболяване на имунната система

Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души) включват:

тежка кожна реакция, като кожен обрив, язви и мехури, която може да включва язви в

устата, носа, гениталиите, ръцете, стъпалата и очите (червени и подути очи)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реaкции. Можете също да съобщите нежелани реaкции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реaкции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Ecansya

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

За алуминий-алуминиеви блистери

Този лекарствен продукт не изисква никакви специални условия на съхранение.

За PVC/PVdC-алуминиеви блистери

Да се съхранява под 30°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ecansya

Активната съставка е: капецитабин. Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg, 300 mg

или 500 mg капецитабин.

Другите съставки (помощни вещества) са:

Ядро на таблетката

Лактоза, кроскармелоза натрий, хипромелоза (Е-5), микрокристална целулоза, магнезиев

стеарат.

Филмово покритие

Ecansya 150 mg филмирани таблетки

Хипромелоза (6cps), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид, червен железен оксид

(E172), талк.

Ecansya 300 mg филмирани таблетки

Хипромелоза (6cps), титанов диоксид (E171), талк.

Ecansya 500 mg филмирани таблетки

Хипромелоза (6cps), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид, червен железен оксид

(E172), талк.

Вижте точка 2 „Ecansya съдържа лактоза“.

Как изглежда Ecansya и какво съдържа опаковката

Ecansya 150 mg филмирани таблетки (таблетки) са светло оранжеви, с продълговата форма,

двойноизпъкнали таблетки с дължина 11,4 mm и ширина 5,3 mm, с вдлъбнато релефно

означение "150" от едната страна и “гладки” от другата.

Ecansya 300 mg филмирани таблетки (таблетки) са бели до почти бели, с продълговата форма,

двойноизпъкнали таблетки с дължина 14,6 mm и ширина 6,7 mm с релефно означение "300" от

едната страна и гладки от другата страна.

Ecansya 500 mg филмирани таблетки (таблетки) са оранжеви, с продълговата форма,

двойноизпъкнали таблетки с дължина 15,9 mm и ширина 8,4 mm с релефно означение "500" от

едната страна и гладки от другата страна.

Ecansya се предлага на блистери (алуминий-алуминиеви или PVC/PVdC-алуминиеви),

съдържащи 30, 60 или 120 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Производител:

Pharmacare Premium Limited, HHF 003, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia, BBG 3000, Малта

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: + 30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom (Northern Ireland)

Consilient Health Limited

Tel: + 353 (0)1 2057760

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ecansya 150 mg филмирани таблетки

Ecansya 300 mg филмирани таблетки

Ecansya 500 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Ecansya 150 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg капецитабин (capecitabine).

Помощно вещество с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 7 mg лактоза.

Ecansya 300 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg капецитабин (capecitabine).

Помощно вещество с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg лактоза.

Ecansya 500 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg капецитабин (capecitabine).

Помощно вещество с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Ecansya 150 mg филмирани таблетки

Таблетките са светло оранжеви на цвят, с продълговата форма, двойноизпъкнали таблетки с

дължина 11,4 mm и ширина 5,3 mm, с вдлъбнато релефно означение "150" от едната страна и

гладки от другата.

Ecansya 300 mg филмирани таблетки

Таблетките са бели до почти бели на цвят, с продълговата форма, двойноизпъкнали таблетки с

дължина 14,6 mm и ширина 6,7 mm, с вдлъбнато релефно означение "300" от едната страна и

гладки от другата.

Ecansya 500 mg филмирани таблетки

Таблетките са светло оранжеви на цвят, с продълговата форма, двойноизпъкнали таблетки с

дължина 15,9 mm и ширина 8,4 mm, с вдлъбнато релефно означение "500" от едната страна и

гладки от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Ecansya е показан:

за адювантно лечение на пациенти след операция на рак на дебелото черво стадий ІІІ

(стадий С по Dukes) (вж. точка 5.1).

за лечение на метастазирал колоректален карцином (вж. точка 5.1).

за първа линия на лечение при авансирал карцином на стомаха в комбинация със схема

на лечение на базата на платина (вж. точка 5.1).

в комбинация с доцетаксел (вж. точка 5.1) за лечение на пациенти с локално авансирал

или метастазирал рак на млечната жлеза след неуспех на цитотоксична химиотерапия.

Предшестващото лечение трябва да е включвало антрациклин.

като монотерапия при лечение на пациенти с локално авансирал или метастазирал рак

на млечната жлеза след неуспех на терапия с таксани и с химиотерапевтични схеми,

съдържащи антрациклини, или при които не е показано продължаването на терапията с

антрациклини.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Капецитабин трябва да се предписва само от квалифициран лекар, с опит в прилагането на

антинеопластични лекарствени продукти. При всички пациенти се препоръчва внимателно

проследяване по време на първия цикъл от лечението.

Лечението трябва да се преустанови, ако се наблюдава прогресиране на заболяването или

непоносима токсичност. Изчисления на стандартната и намалената доза според телесната

повърхност при начални дози на Ecansya от 1250 mg/m

и 1000 mg/m

са представени съответно

в таблици 1 и 2.

Дозировка

Препоръчвана дозировка (вж. точка 5.1):

Монотерапия

Рак на дебелото черво, колоректален карцином и рак на млечната жлеза

При монотерапия препоръчителната начална доза на капецитабин при адювантно лечение на

рак на дебелото черво, при лечение на метастазирал колоректален карцином или на локално

авансирал или метастазирал рак на млечната жлеза е 1250 mg/m

, приложена два пъти дневно

(сутрин и вечер; равняваща се на 2500 mg/m

обща дневна доза), в продължение на 14 дни,

последвани от 7 дни без приложение. Адювантното лечение при пациенти с рак на дебелото

черво стадий ІІІ се препоръчва да продължи общо 6 месеца.

Комбинирана терапия

Рак на дебелото черво, колоректален карцином и карцином на стомаха

При комбинирано лечение препоръчителната начална доза капецитабин трябва да се намали до

800 – 1000 mg/m

, приложена два пъти дневно в продължение на 14 дни и последвана от 7-

дневен период на почивка, или до 625 mg/m

два пъти дневно при прилагане без прекъсване

(вж. точка 5.1). При комбинация с иринотекан, препоръчителната начална доза е 800 mg/m

приложена два пъти дневно в продължение на 14 дни, последвана от 7-дневен период на

почивка, в комбинация с иринотекан 200mg/m

на ден 1-ви. Включването на бевацизумаб в

комбинирана схема на лечение не оказва влияние върху началната доза на капецитабин.

Премедикация за поддържане на адекватна хидратация и мерки против повръщане съгласно

кратката характеристика на продукта, съдържащ цисплатин трябва да се започне преди

прилагането на цисплатин при пациенти, получаващи капецитабин в комбинация с цисплатин.

Препоръчва се премедикация с антиеметици съгласно кратката характеристика на продукта,

съдържащ оксалиплатин при пациенти, получаващи комбинацията капецитабин плюс

оксалиплатин.Препоръчва се адювантно лечение при пациенти с рак на дебелото черво в

стадий III в продължение на 6 месеца.

Рак на млечната жлеза

В комбинация с доцетаксел препоръчителната начална доза на капецитабин при лечение на

метастазирал рак на млечната жлеза е 1250 mg/m

два пъти дневно в продължение на 14 дни,

последвани от 7-дневен период на почивка, едновременно със 75 mg/m

доцетаксел под

формата на едночасова интравенозна инфузия през 3 седмици. Преди прилагането на

доцетаксел при пациентки, получаващи комбинацията капецитабин с доцетаксел, трябва да се

започне премедикация с перорален кортикостероид, като дексаметазон, в съответствие с

кратката характеристика на продукта на доцетаксел.

Изчисляване на дозата на Ecansya

Таблица 1

Изчисляване на стандартната и намалената доза според телесната повърхност при

начална доза на капецитабин от 1250 mg/m

Ниво на доза от 1250 mg/m

(два пъти дневно)

Пълна доза

1250 mg/m

Брой на таблетките от

150 mg, 300 mg и/или на

таблетките от 500 mg на

прием (за всяко

приложение се дават

сутрин и вечер)

Намалена

доза (75 %)

950 mg/m

Намалена

доза

(50 %)

625 mg/m

Телесна

повърхност

Доза на

прием (mg)

150 mg

300 mg

500 m

Доза на прием

(mg)

Доза на

прием (mg)

≤1,26

1500

1150

1,27 – 1,38

1650

1300

1,39 – 1,52

1800

1450

1,53 – 1,66

2000

1500

1000

1,67 – 1,78

2150

1650

1000

1,79 – 1,92

2300

1800

1150

1,93 – 2,06

2500

1950

1300

2,07 – 2,18

2650

2000

1300

≥2,19

2800

2150

1450

Таблица 2

Изчисляване на стандартната и намалената доза според телесната повърхност при

начална доза на капецитабин от 1000 mg/m

Ниво на доза от 1000 mg/m

(два пъти дневно)

Пълна доза

1000 mg/m

Брой на таблетките от 150 mg,

300 mg и/или на таблетките от

500 g на прием (за всяко

приложение се дават сутрин и

вечер)

Намалена

доза (75 %)

750 mg/m

Намалена

доза (50 %)

500 mg/m

Телесна

повърхност

Доза на

прием (mg)

150 mg

300 mg

500 mg

Доза на

прием (mg)

Доза на

прием (mg)

≤1,26

1150

1,27 – 1,38

1300

1000

1,39 – 1,52

1450

1100

1,53 – 1,66

1600

1200

1,67 – 1,78

1750

1300

1,79 – 1,92

1800

1400

1,93 – 2,06

2000

1500

1000

2,07 – 2,18

2150

1600

1050

≥2,19

2300

1750

1100

Адаптиране на дозата по време на лечението

Общи положения

Токсичността, която се дължи на прилагането на капецитабин, може да се контролира чрез

симптоматично лечение и/или модифициране на дозата (прекъсване на лечението или

намаляване на дозата). Веднъж ако се намали, дозата не трябва да се увеличава по-късно. При

такива прояви на токсичност, за които лекуващият лекар счита, че е малко вероятно да се

превърнат в сериозни или животозастрашаващи, напр. алопеция, промяна на вкуса, изменения

на ноктите, лечението може да продължи със същата доза, без да се намалява или прекъсва.

Пациентите, лекувани с капецитабин, трябва да са информирани за необходимостта от

незабавно прекъсване на лечението при поява на умерена или тежка токсичност. Дозите на

капецитабин, които са пропуснати поради токсичност, не се заместват. Препоръчват се

следните изменения на дозата поради токсичност:

Таблица 3

Схема на намаление на дозата на капецитабин (3-седмичен цикъл или непрекъснато

лечение)

Степени на

токсичност*

Промени на дозата през цикъла

на лечение

Адаптиране на дозата за

следващия цикъл/доза

(% от началната доза)

Степен 1

Поддържа се дозата

Поддържа се дозата

Степен 2

Първа проява

Прекъсва се до възстановяване на

степен 0 –1

100 %

Втора проява

75 %

Трета проява

50 %

Четвърта проява

Прекъсва се лечението изобщо

Неприложимо

Степен 3

Първа проява

Прекъсва се до възстановяване на

степен 0 –1

75 %

Втора проява

50 %

Трета проява

Прекъсва се лечението изобщо

Неприложимо

Степен 4

Първа проява

Прекъсва се лечението изобщо

или

ако лекарят прецени, че е най-

добре за пациента да продължи,

прекъсва лечението до

възстановяване на степен 0-1

50 %

Втора проява

Прекъсва се изобщо

Неприложимо

*Според Общите критерии за токсичност (версия 1) на Групата за клинични изпитвания към

Националния онкологичен институт на Канада (NCIC CTG) или Общите критерии за

терминология за нежелани събития (CTCAE) на Програмата за оценка на онкологичната

терапия, Националния онкологичен институт на САЩ, версия 4.0. За синдрома “ръка-крак” и

хипербилирубинемия, вижте точка 4.4.

Хематология

Пациенти с изходен брой на неутрофилите < 1,5 x 10

/L и/или брой на тромбоцитите < 100 x

/L не трябва да се лекуват с капецитабин. Ако по време на терапевтичен цикъл непланирани

лабораторни изследвания покажат понижение на броя на неутрофилите под 1,0 x 10

/L или

спадане на броя на тромбоцитите под 75 x 10

/L, лечението с капецитабин трябва да се

прекъсне.

Изменение на дозата поради токсичност, когато капецитабин се прилага в 3-седмичен цикъл в

комбинация с други лекарствени продукти

Изменението на дозата поради токсичност, когато капецитабин се прилага в 3-седмичен цикъл

в комбинация с други лекарствени продукти, трябва да се извършва в съответствие с таблица 3

по-горе за дозата на капецитабин и според съответната кратка характеристика на другите

лекарствени продукти.

В началото на цикъла на лечение, ако е показано отлагане на лечението с капецитабин или с

другия(ите) лекарствен(и) продукт(и), то приложението на комбинираната терапия трябва да се

отложи, докато пациентът отговори на изискванията за подновяване на всички лекарствени

продукти.

При поява на токсичност по време на цикъла на лечение, за която лекуващият лекар счита, че

не се дължи на капецитабин, лечението с капецитабин трябва да продължи и да се коригира

дозата на другия лекарствен продукт според подходящата информация за предписване.

Ако другият(ите) лекарствен(и) продукт(и) трябва да се преустанови(ят) окончателно,

лечението с капецитабин може да се поднови, когато са изпълнени изискванията за

подновяване на капецитабин.

Тази препоръка е приложима за всички показания и за всички специални популации пациенти.

Изменение на дозата поради токсичност, когато капецитабин се прилага непрекъснато в

комбинация с други лекарствени продукти:

Изменение на дозата поради токсичност, когато капецитабин се прилага непрекъснато в

комбинация с други лекарствени продукти трябва да се извършва в съответствие с таблица 3

по-горе за дозата на капецитабин и според съответната кратка характеристика на продукта на

продукта на другият/ите лекарствен/и продукт/и.

Адаптиране на дозата при специални популации

Чернодробно увреждане:

Наличните данни за безопасност и ефикасност при пациенти с чернодробно увреждане са

недостатъчни, за да се препоръча адаптиране на дозата. Няма информация за приложение при

чернодробно увреждане, обусловено от цироза или хепатит.

Бъбречно увреждане:

Приложението на капецитабин е противопоказано при пациенти с тежко бъбречно увреждане

(изходен креатининов клирънс под 30 ml/min (по Cockсroft и Gault)). Честотата на нежеланите

реакции от степен 3 или 4 при пациенти с умерено бъбречно увреждане (изходен креатининов

клирънс 30–50 ml/min) е увеличена спрямо общата популация. При пациентите с умерено

изходно бъбречно увреждане се препоръчва намаляване на дозата до 75 % при начална доза от

1250 mg/m

. При пациенти с умерено изходно бъбречно увреждане не се налага намаление на

дозата при начална доза от 1000 mg/m

. При пациенти с леко бъбречно увреждане (изходен

креатининов клирънс 51-80 ml/min) не се препоръчва адаптиране на началната доза.

Препоръчва се внимателно наблюдение и незабавно прекъсване на терапията, ако по време на

лечението пациентът развие нежелано събитие степен 2, 3 или 4, а адаптирането на

последващата доза е показано в таблица 3 по-горе. Ако по време на лечението изчисленият

креатининов клирънс спадне до стойност под 30 ml/min, Ecansya трябва да се преустанови. Тези

препоръки за коригиране на дозата при бъбречно увреждане се отнасят както за монотерапията,

така и за комбинираното приложение (вж. също и точка “Пациенти в старческа възраст” по-

долу).

Старческа възраст:

При монотерапия с капецитабин не се налага адаптиране на началната доза. Свързаните с

лечението нежелани реакции от степен 3 или 4 обаче са били по-чести при пациенти на възраст

≥ 60 години в сравнение с по-млади пациенти.

Когато капецитабин е прилаган в комбинация с други лекарствени продукти, пациентите в

старческа възраст (≥ 65 години) са получили повече нежелани лекарствени реакции степен 3 и

степен 4, включително такива, водещи до преустановяване на лечението, в сравнение с по-

млади пациенти. Препоръчва се внимателно наблюдение на пациенти на възраст ≥ 60 години.

При комбиниране с доцетаксел: е била наблюдавана повишена честота на свързаните с

лечението нежелани реакции степен 3 или 4 и свързаните с лечението сериозни нежелани

реакции при пациенти на възраст 60 години или по-възрастни (вж. точка 5.1). При

пациенти на възраст 60 години или по-възрастни, се препоръчва намаление на началната

доза на капецитабин до 75 % (950 mg/m

два пъти дневно). Ако не се наблюдава

токсичност при пациенти на възраст ≥60 години, лекувани с намалена начална доза на

капецитабин в комбинация с доцетаксел, дозата на капецитабин може внимателно да се

увеличи до 1250 mg/m

два пъти дневно.

Педиатрична популация:

Няма съответно приложение на капецитабин в педиатричната популация за показанията рак на

дебелото черво, колоректален рак, стомашен рак и рак на гърдата.

Начин на приложение

Ecansya таблетки трябва да се поглъщат цели с вода до 30 минути след хранене..

Ecansya таблетки не трябва да се разтрошават или чупят.

4.3

Противопоказания

Анамнеза за тежки и неочаквани реакции към терапия с флуоропиримидини.

Свръхчувствителност към капецитабин или към някое от помощните вещества, изброени

в точка 6.1, или флуороурацил.

Известен пълен дефицит на дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD) (вж. точка 4.4).

По време на бременност и кърмене.

При пациенти с тежка левкопения, неутропения или тромбоцитопения.

При пациенти с тежко чернодробно увреждане.

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/min).

Скорошно или съпътстващо лечение с бривудин (вж. точка 4.4 и 4.5 за взаимодействия

лекарство-лекарство).

Ако има противопоказания към някои от лекарствените продукти в комбинираната схема

на лечение, този лекарствен продукт не трябва да се използва.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Дозолимитираща токсичност

Проявите на дозолимитираща токсичност включват диария, коремна болка, гадене, стоматит и

синдрома “ръка-крак” (“ръка-крак” кожна реакция, палмарно-плантарна еритродизестезия).

Повечето нежелани реакции са обратими и не изискват трайно прекратяване на терапията,

въпреки че може да се наложи прекъсване или намаляване на дозите.

Диария

Пациентите с тежка диария трябва да се наблюдават внимателно и да се приложат течности и

електролитно заместване, ако те се дехидратират. Може да се приложи стандартно

антидиарично лечение (напр. лоперамид). Диария степен 2 според NCIC CTC се определя като

учестена дефекация до 4 – 6 изхождания на ден или нощни дефекации, а диария степен 3 – като

увеличение на дефекациите до 7 – 9 пъти на ден или инконтиненция и малабсорбция. Диария

степен 4 представлява увеличение на дефекациите ≥ 10 на ден или диария с ясна кръв или

необходимост от парентерално поддържане. При необходимост, трябва да се приложи

понижение на дозата (вж. точка 4.2).

Дехидратация

Дехидратацията трябва да се предотврати или да се коригира в началото. Пациентите с

анорексия, астения, гадене, повръщане или диария може бързо да се дехидратират.

Дехидратацията може да доведе до остра бъбречна недостатъчност, особено при пациенти с

вече нарушена бъбречна функция, или когато капецитабин се прилага едновременно с известни

нефротоксични лекарствени продукти. Острата бъбречна недостатъчност в резултат на

дехидратация може да бъде потенциално летална. При настъпване на дехидратация степен 2

(или по-висока) лечението с капецитабин трябва незабавно да се прекъсне и дехидратацията да

се коригира. Лечението не трябва да се възобновява докато пациентът не се рехидратира и

докато не се коригират или контролират всички отключващи причини. При необходимост,

трябва да се коригира прилаганата доза в зависимост от отключващото нежелано събитие (вж.

точка 4.2).

Синдром “ръка-крак”

Синдром “ръка-крак” е известен също и като кожна реакция “ръка-крак” или палмарно-

плантарна еритродизестезия или като акрална еритема, предизвикана от химиотерапия.

Синдромът “ръка-крак” степен 1 се определя като усещане за изтръпване,

дизестезия/парестезия, чувство за парене, неболезнено подуване или еритема на ръцете и/или

краката и/или дискомфорт, които не нарушават нормалната дейност на пациента.

При степен 2 на синдрома “ръка-крак” се наблюдава болезнена еритема и подуване на ръцете

и/или краката и/или дискомфорт, които нарушават ежедневната активност на пациента.

При степен 3 на синдрома “ръка-крак” се наблюдава влажна десквамация, улцерация,

образуване на мехури и силна болка в ръцете и/или краката и/или изразен дискомфорт, които

не позволяват на пациента да работи или да осъществява ежедневната си активност.

Персистиращ или тежък синдром “ръка-крак“ (степен 2 и по-висока) може евентуално да

доведе до загуба на пръстовите отпечатъци, което би могло да повлияе на идентифицирането на

пациента. Ако се появи синдром “ръка-крак” от степен 2 или 3, трябва да се прекъсне

приложението на капецитабин, докато събитието не изчезне или не намалее интензитетът му до

степен 1. След степен 3 на синдрома “ръка-крак” трябва да се намалят следващите дози на

капецитабин. Когато капецитабин и цисплатин се прилагат в комбинация, не се препоръчва

употребата на витамин B6 (пиридоксин) за симптоматично лечение или вторична профилактика

на синдрома “ръка-крак”, поради наличие на публикувани съобщения за намаление на

ефикасността на цисплатина. Има известни доказателства, че декспантенол е ефективен за

профилактика на синдрома „ръка-крак” при пациенти, лекувани с Ecansya.

Кардиотоксичност

Кардиотоксичността се свързва с флуоропиримидиновата терапия, като включва миокарден

инфаркт, ангина, нарушения на сърдечния ритъм, кардиогенен шок, внезапна смърт и

електрокардиографски промени (включително много редки случаи на удължаване на QT

интервала). Тези нежелани реакции може да са по-чести при пациенти с минала анамнеза за

исхемична болест на сърцето. При пациенти, получаващи капецитабин, се съобщава за

сърдечни аритмии (включително камерно мъждене, torsade de pointes и брадикардия), ангина

пекторис, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и кардиомиопатия. Налага се голяма

предпазливост при пациенти с анамнеза за изразено сърдечно заболяване, аритмии и ангина

пекторис (вж. точка 4.8).

Хипо- или хиперкалциемия

При лечение с капецитабин е имало съобщения за хипо- или хиперкалциемия. Изисква се

предпазливост при пациенти с предшестваща хипо- или хиперкалциемия (вж. точка 4.8).

Заболяване на централната или периферна нервна система

Изисква се предпазливост при пациенти със заболяване на централната или периферна нервна

система, напр. мозъчни метастази или невропатия (вж. точка 4.8).

Захарен диабет или електролитни нарушения

Изисква се предпазливост при пациенти със захарен диабет или електролитни нарушения, тъй

като те може да се влошат по време на лечение с капецитабин.

Антикоагуланти, кумаринови производни

При едно проучване за взаимодействия с прилагане на единични дози варфарин е наблюдавано

значително повишение на средната AUC (+57 %) на S-варфарин. Тези резултати предполагат

взаимодействие, вероятно дължащо се на инхибиране на изоензимната система цитохром Р450

2С9 от капецитабин. При пациентите, получаващи едновременно капецитабин и лечение с

перорален антикоагулант, производно на кумарина, трябва да се проследява стриктно

отговорът на антикоагуланта (INR или протромбиновото време) и дозата на антикоагуланта да

се коригира съответно (вж. точка 4.5).

Бривудин

Бривудин не трябва да се прилага съпътстващо с капецитабин. Съобщени са случаи с летален

изход след такова лекарствено взаимодействие. Трябва да има най-малко 4-седмичен период на

изчакване между края на лечение с бривудин и началото на лечение с капецитабин. Лечение с

бривудин може да се започне 24 часа след последната доза капецитабин (вж. точка 4.3 и 4.5).

При случайно приложение на бривудин при пациенти, които се лекуват с капецитабин, трябва

да се вземат ефективни мерки за намаляване токсичността на капецитабин. Препоръчва се

незабавна хоспитализация. Трябва да се предприемат всички мерки за предотвратяване на

системни инфекции и дехидратация.

Чернодробно увреждане

Поради липсата на данни по отношение на безопасността и ефикасността при пациенти с

чернодробно увреждане, приложението на капецитабин трябва внимателно да се проследява

при пациенти с леко до умерено нарушение на чернодробната функция, независимо от

наличието или липсата на чернодробни метастази. Приемането на капецитабин трябва да се

прекъсне, ако се появи свързано с лечението повишение на билирубина > 3,0 х ULN или

свързано с лечението повишение на чернодробните аминотрансферази (ALT, AST) > 2,5 х ULN.

Монотерапията с капецитабин може да се възобнови, когато билирубинът се намали до

3,0 х

ULN или чернодробните аминотрансферази се намалят до

2,5 х ULN.

Бъбречно увреждане

Честотата на нежеланите реакции от степен 3 или 4 се увеличава при пациенти с умерено

бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30-50 ml/min) в сравнение с общата популация (вж.

точки 4.2 и 4.3).

Дефицит на дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD)

Активността на DPD е скоростоопределяща за катаболизма на 5-флуороурацил (вж. точка 5.2).

Поради това пациентите с дефицит на DPD са с повишен риск от токсичност, свързана с

флуоропиримидините, включително, например, стоматит, диария, възпаление на лигавиците,

неутропения и невротоксичност.

Токсичността, свързана с дефицит на DPD, обикновено възниква по време на първия цикъл на

лечение или след повишаване на дозата.

Пълен дефицит на DPD

Пълният дефицит на DPD се среща рядко (при 0,01-0,5% от популацията на бялата раса).

Пациентите с пълен дефицит на DPD са с висок риск от животозастрашаваща или летална

токсичност и не трябва да се лекуват с Ecansya (вж. точка 4.3).

Частичен дефицит на DPD

Изчислено е, че частичният дефицит на DPD засяга 3-9% от популацията на бялата раса.

Пациентите с частичен дефицит на DPD са с повишен риск от тежка и потенциално

животозастрашаваща токсичност. Трябва да се има предвид използването на намалена начална

доза за ограничаване на тази токсичност. Дефицитът на DPD трябва да се разглежда като

показател, който трябва да се има предвид във връзка с други рутинни мерки при намаляване на

дозата. Първоначалното намаляване на дозата може да повлияе на ефикасността на лечението.

При липса на сериозна токсичност следващите дози може да се повишат при внимателно

наблюдение.

Изследване за дефицит на DPD

Препоръчва се изследване на фенотипа и/или генотипа преди започване на лечение с Ecansya,

въпреки несигурността по отношение на оптималните методологии на изследване преди

лечението. Трябва да се вземат предвид приложимите клинични ръководства.

Генотипнo охарактеризиране на дефицита на DPD

При изследване преди лечението за откриване на редки мутации на гена DPYD може да се

установят пациенти с дефицит на DPD.

Четирите варианта на DPYD c.1905+1G>A [известен също като DPYD*2A], c.1679T>G

[DPYD*13], c.2846A>T и c.1236G>A/HapB3 може да са причина за пълна липса или намаление

на ензимната активност на DPD. Други редки варианти може също да са свързани с повишен

риск от тежка или животозастрашаваща токсичност.

Известно е, че някои хомозиготни и съставни хетерозиготни мутации в локуса на гена DPYD

(напр. комбинации на четирите варианта с най-малко един алел на c.1905+1G>A или

c.1679T>G) предизвикват пълна или почти пълна липса на ензимна активност на DPD.

Пациентите с определени хетерозиготни варианти на DPYD (включително варианти

c.1905+1G>A, c.1679T>G, c.2846A>T и c.1236G>A/HapB3) имат повишен риск от поява на

тежка токсичност, при лечение с флуоропиримидини.

Честотата на наличие на хетерозиготен генотип c.1905+1G>A в гена DPYD при пациенти от

бялата раса е около 1%, 1,1% за c.2846A>T, 2,6-6,3% за вариантите c.1236G>A/HapB3 и от 0,07

до 0,1% за c.1679T>G.

Данните за честотата на четирите варианта на DPYD в други популации, различни от бялата

раса, са ограничени. Понастоящем се счита, че четирите варианта на DPYD (c.1905+1G>A,

c.1679T>G, c.2846A>T и c.1236G>A/HapB3) практически отсъстват в популации от африкански

(афро-американски) или азиатски произход.

Фенотипно охарактеризиране на дефицита на DPD

За фенотипно охарактеризиране на дефицита на DPD се препоръчва преди лечението да се

измерят нивата на ендогенния субстрат на DPD урацил (U) в плазмата.

Повишените концентрации на урацил преди лечението са свързани с повишен риск от

токсичност. Въпреки наличието на известна несигурност по отношение на праговите стойности

на урацил, определящи пълен и частичен дефицит на DPD, ниво на урацил в кръвта ≥ 16 ng/ml

и < 150 ng/ml трябва да се счита показателно за частичен дефицит на DPD, което е свързано с

повишен риск от токсичност, свързана с флуоропиримидини. Ниво на урацил в кръвта ≥ 150

ng/ml трябва да се счита показателно за пълен дефицит на DPD и е свързано с риск от

животозастрашаваща или летална токсичност, свързана с флуоропиримидини.

Очни усложнения

Пациентите трябва да се проследяват внимателно за очни нрушения като кератит и нарушения

на роговицата, особено ако имат предишна анамнеза за очни нарушения. Очните нарушения

трябва да се лекуват по подходящия начин.

Тежки кожни реакции

Ecansya може да предизвика тежки кожни реакции, като синдром на Stevens-Johnson и токсична

епидермална некролиза. Приложението на Ecansya трябва да се преустанови окончателно при

пациенти, които получат тежка кожна реакция по време на лечението.

Тъй като този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, той не трябва да се

прилага при пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза, пълен

лактазен дефицит или глюкозно-галактозна малабсорбция.

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/374045/2020

EMEA/H/C/002605

Ecansya (capecitabine)

Общ преглед на Ecansya и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Ecansya и за какво се използва?

Ecansya е противораково лекарство, което се използва за лечение на:

рак на дебелото черво. Ecansya се използва самостоятелно или в комбинация с други

противоракови лекарства при пациенти, които са преминали хирургично лечение за рак на

дебелото черво в стадий ІІІ или стадий C по Dukes;

метастатичен колоректален рак (рак на дебелото черво, който се е разпространил в други

части на организма). Ecansya се използва самостоятелно или в комбинация с други

противоракови лекарства;

авансирал рак на стомаха. Ecansya се използва в комбинация с други противоракови

лекарства, включително съдържащи платина противоракови лекарства като цисплатин;

локално авансирал или метастатичен рак на гърдата (ракът се е разпространил в други

части на организма). Ecansya се използва с доцетаксел (друго противораково лекарство)

след неуспех на терапия с антрациклини (други противоракови лекарства). Може също да се

използва самостоятелно след неуспех на лечение с антрациклини и таксани (други

противоракови лекарства) или когато не е подходящо да се продължава лечение с

антрациклини.

Ecansya е „генерично“ и „хибридно лекарство“. Това означава, че е подобно на „референтно

лекарство“, но съдържа капецитабин в нова концентрация в допълнение към вече

съществуващите. Референтното лекарство Xeloda се предлага под формата на таблетки от 150 и

500 mg, а Ecansya — и под формата на таблетки от 300 mg. За повече информация относно

генеричните и хибридните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук

.

Ecansya съдържа активното вещество капецитабин (capecitabine).

Как се използва Ecansya?

Ecansya трябва да се предписва само от квалифициран лекар с опит в прилагането на

противоракови лекарства.

С предишно наименование Капецитабин Krka

Ecansya (capecitabine)0F

Страница 2/3

Преди започване на лечението се препоръчва пациентите да бъдат изследвани, за да се провери

дали имат функциониращ ензим дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD).

Ecansya се предлага под формата на таблетки (150, 300 и 500 mg). Дозата зависи от височината и

теглото на пациента, както и от вида на лекуваното раково заболяване. Таблетките Ecansya

трябва да се приемат до 30 минути след хранене. Те се прилагат два пъти дневно в продължение

на 14 дни, последвано от 7-дневно прекъсване преди следващия курс на лечение.

След хирургия на дебелото черво лечението продължава шест месеца. При другите видове рак

лечението се спира, ако заболяването прогресира или нежеланите реакции са неприемливи. При

пациенти с чернодробни или бъбречни заболявания и при пациенти, които развиват определени

нежелани реакции, дозите трябва да бъдат коригирани. При пациенти с частичен дефицит на DPD

може да се обмисли по-ниска начална доза.

За повече информация относно употребата на Ecansya вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Ecansya?

Активното вещество в Ecansya, капецитабин, е цитотоксичен агент (лекарство, което убива

делящи се клетки, каквито са раковите клетки), принадлежащ към групата на

„антиметаболитите“. В организма капецитабин се превръща в лекарството флуороурацил, като

това става в по-голяма степен в туморните, отколкото в нормалните тъкани.

Флуороурацил е много подобен на пиримидин. Пиримидин е част от генетичния материал на

клетките (ДНК и РНК). В организма флуороурацил заема мястото на пиримидина и повлиява

ензимите, участващи в синтеза на ДНК. В резултат той спира растежа на туморните клетки и

накрая ги убива.

Как е проучен Ecansya?

Проучвания за ползите и рисковете при одобрената употреба на активното вещество вече са

проведени с референтното лекарство Xeloda и не е необходимо да се повтарят с Ecansya.

Както при всяко лекарство, фирмата предостави проучвания относно качеството на Ecansya.

Фирмата е провела също проучване, което показва, че това лекарство е биоеквивалентно на

референтното лекарство. Две лекарства се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни

и същи нива на активното вещество в организма и следователно се очаква да имат един и същ

ефект.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Ecansya?

Тъй като Ecansya е генерично лекарство и е биоеквивалентно на референтното лекарство, се

приема, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Ecansya е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е

показано, че Ecansya е със сравнимо качество и е биоеквивалентен на Xeloda. Поради това

Агенцията счита, че както при Xeloda, ползите от Ecansya превишават установените рискове и

този продукт може да бъде разрешен за употреба.

Ecansya (capecitabine)0F

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Ecansya?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Ecansya, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Ecansya непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Ecansya, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Ecansya:

Ecansya получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 19 ноември 2012 г.

Допълнителна информация за Ecansya можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ecansya

Информация относно референтния продукт също може да се намери на уебсайта на Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация