Ebixa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мемантин хидрохлорид

Предлага се от:

H. Lundbeck A/S

АТС код:

N06DX01

INN (Международно Name):

memantine

Терапевтична група:

Други лекарства против деменция

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-05-15

Листовка

                62
Б
.
ЛИСТОВКА
63
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EBIXA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Мемантин хидрохлорид (Memantine hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ebixa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Еbixa
3.
Как да приемате Еbixa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Еbixa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕBIXA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Еbixa съдържа активното вещество
мемантин хидрохлорид. То принадлежи
към група
лека
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ebixa 10 mg филмирани таблетки.
Ebixa 20 mg филмирани таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантин хидрохлорид (
_memantine hydrochloride_
),
еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
мемантин фидрохлорид (
_memantine hydrochloride_
),
Еквивалентен на 16,62 mg мемантин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Филмирани таблетки.
Ebixa 10 mg филмирани таблетки.
Бледожълти до жълти филмирани
таблетки с овална форма и делителна
черта, отпечатано
числото „1 0” от едната страна и „М М”
от другата.Таблетката може да бъде
разделена на две
равни дози.
Ebixa 20 mg филмирани таблетки.
Бледочервени до сиво-червени,
овално-продълговати филмирани
таблетки, на едната им страна е
отпечатано числото „20”, а от другата
страна - буквите „МЕМ”
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на възрастни пациенти с
умерена до тежка степен на болестта на
Алцхаймер.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато и
наблюдавано от лекар, с опит в
диагностицирането и
лече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-01-2022
Листовка Листовка чешки 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-01-2022
Листовка Листовка датски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-01-2022
Листовка Листовка немски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-01-2022
Листовка Листовка естонски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-01-2022
Листовка Листовка гръцки 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-01-2022
Листовка Листовка английски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-01-2012
Листовка Листовка френски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-01-2022
Листовка Листовка италиански 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-01-2012
Листовка Листовка латвийски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-01-2012
Листовка Листовка литовски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-01-2022
Листовка Листовка унгарски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-01-2022
Листовка Листовка малтийски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-01-2012
Листовка Листовка нидерландски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-01-2012
Листовка Листовка полски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-01-2022
Листовка Листовка португалски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-01-2012
Листовка Листовка румънски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-01-2022
Листовка Листовка словашки 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-01-2022
Листовка Листовка словенски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-01-2012
Листовка Листовка фински 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-01-2022
Листовка Листовка шведски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-01-2022
Листовка Листовка норвежки 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-01-2022
Листовка Листовка исландски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-01-2022
Листовка Листовка хърватски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите