Ebetrexat 10 mg/ml solution for injection in pre - filled syringe

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
АТС код:
L01BA1
дозиране:
10 mg/ml solution for injection in pre - filled syringe
Каталог на резюме:
Ebetrexat, 10 mg/ml solution for injection, pre-filled syringe 0,75 ml; 1 ml; 1,5 ml; 2 ml x 1; x 4; x 5;
Номер на разрешението:
20090470
Дата Оторизация:
2015-08-07

Други продукти

search_alerts

share_this_information