Easotic

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

gentamicin sulfate, hydrocortisone aceponate, miconazole nitrate

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QS02CA03

INN (Международно Name):

hydrocortisone aceponate, miconazole nitrate, gentamicin sulfate

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Otologicals, кортикостероиди и противоинфекционные в комбинация

Терапевтични показания:

Лечение на остър външен отит на средното ухо, остър и влошаване на рецидивирующего отита се свързва с микроби, чувствителни към гентамицину и гъбички чувствителни към миконазол, по-специално на мая вид malassezia pachydermatis.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-19

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
EASOTIC/ИЗОТИК
КАПКИ ЗА УШИ, СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
VIRBAC
1
ère
avenue 2065 m LID
06516 Carros
FRANCE
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Easotic/Изотик
Капки за уши, суспензия за кучета.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Hydrocortisone aceponate
1,11 mg/ml
Miconazole като nitrate
15,1 mg/ml
Gentamicin като sulfate
1505 IU/ml
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на остър външен отит и при
изостряне на хроничен външен отит,
причинен от
микроорганизми, чувствителни на
гентамицин и гъбички, чувствителни на
миконазол, най-вече
_Malassezia pachydermatis_
.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите, към кортикостероиди,
към други азолови антимикотични
средства или към
други
аминогликозиди.
В
случаи
на
свръхчувствителност
към
някой
от
компонентите,
лечението трябва да бъде
преустановено и да се назначи
подходяща терапия.
Да не се използва, ако тъпанчевата
мембрана е перфориран
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Easotic/ Изотик
Капки за уши, суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Hydrocortisone aceponate
1,11 mg/ ml
Miconazole като nitrate
15,1 mg/ ml
Gentamicin като sulfate
1505 IU/ ml
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Капки за уши, суспензия.
Бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на остър външен отит и при
изостряне на хроничен външен отит,
причинен от
микроорганизми, чувствителни на
гентамицин и от гъбички, чувствителни
на миконазол, най-
вече
_Malassezia pachydermatis_
.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активните
субстанции или към някой от
ексципиентите, към кортикостероиди,
към други азолови антимикотични
средства или към
други аминогликозиди.
Да не се използва, ако тъпанчевата
мембрана е перфорирана.
Да не се използва едновременно със
субстанции, за които е известно, че са
ототоксични.
Да не се използва при кучета с
генерализирана форм
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-10-2021
Листовка Листовка чешки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-10-2021
Листовка Листовка датски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-10-2021
Листовка Листовка немски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-10-2021
Листовка Листовка естонски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-10-2021
Листовка Листовка гръцки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-10-2021
Листовка Листовка английски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-10-2021
Листовка Листовка италиански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-02-2021
Листовка Листовка латвийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-02-2021
Листовка Листовка литовски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-10-2021
Листовка Листовка унгарски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-10-2021
Листовка Листовка малтийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-02-2021
Листовка Листовка полски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-10-2021
Листовка Листовка португалски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-02-2021
Листовка Листовка румънски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-10-2021
Листовка Листовка словашки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-10-2021
Листовка Листовка словенски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-02-2021
Листовка Листовка фински 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-10-2021
Листовка Листовка шведски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-10-2021
Листовка Листовка норвежки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-10-2021
Листовка Листовка исландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2021
Листовка Листовка хърватски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-10-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите